Advanced

Utländska socialarbetares syn på betydelsen av kulturkompetens i möten med klienter med invandrarbakgrund

Gerxhaliu, Egzona LU and Sulejmani, Besarta LU (2014) SOPA63 20141
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med vår undersökning var att undersöka hur socialarbetare med utländsk bakgrund resonerar kring ett behov av kulturkompetens i möten med invandrarklienter. Våra frågeställningar var: Hur definierar socialarbetarna begreppet kulturkompetens? Vilka erfarenheter har socialarbetarna av betydelsen av kulturkompetens i socialt arbete med invandrarklienter? Och vilka fördelar och nackdelar finns det med kulturkompetens enligt socialarbetarna? Vår studie är baserad på fem intervjuer med kvinnliga socialarbetare som har utländskt ursprung. Resultatet analyserades med hjälp av teorier om kultur, kulturkompetens och etniskt sensitivt socialt arbete. Vi har även använt oss av tidigare forskning om dessa ämnen. I resultatet av vår studie framkom... (More)
Syftet med vår undersökning var att undersöka hur socialarbetare med utländsk bakgrund resonerar kring ett behov av kulturkompetens i möten med invandrarklienter. Våra frågeställningar var: Hur definierar socialarbetarna begreppet kulturkompetens? Vilka erfarenheter har socialarbetarna av betydelsen av kulturkompetens i socialt arbete med invandrarklienter? Och vilka fördelar och nackdelar finns det med kulturkompetens enligt socialarbetarna? Vår studie är baserad på fem intervjuer med kvinnliga socialarbetare som har utländskt ursprung. Resultatet analyserades med hjälp av teorier om kultur, kulturkompetens och etniskt sensitivt socialt arbete. Vi har även använt oss av tidigare forskning om dessa ämnen. I resultatet av vår studie framkom det att kulturkompetens i de flesta fall är något positivt men att det inte är en avgörande egenskap för att kunna göra ett lyckat arbete med invandrarklienter. Det fanns många förtjänster men också en del begränsningar med denna typ av kompetens. Dessa kommer vi att redogöra för i vår resultat-och analysdel. (Less)
Abstract
The aim of our study was to examine and analyze how social workers of foreign origin reflect on the need for cultural competence in meetings with immigrant clients. Our research questions were: How does the social workers define the concept of cultural competence? What experience do the social workers have with regards to cultural competence in social work with immigrant clients? And what are the advantages and disadvantages with cultural competence according to the social workers? Our study is based on five interviews with female social workers of foreign origin. The results were analyzed with the help of theories of culture, cultural competence and ethnic sensitive social work. We have also used previous research on these topics. The... (More)
The aim of our study was to examine and analyze how social workers of foreign origin reflect on the need for cultural competence in meetings with immigrant clients. Our research questions were: How does the social workers define the concept of cultural competence? What experience do the social workers have with regards to cultural competence in social work with immigrant clients? And what are the advantages and disadvantages with cultural competence according to the social workers? Our study is based on five interviews with female social workers of foreign origin. The results were analyzed with the help of theories of culture, cultural competence and ethnic sensitive social work. We have also used previous research on these topics. The results of our study revealed that cultural competence in most cases is a positive thing but it is not a decisive factor in order to successfully work with immigrant clients. There were many merits but also some limitations with this type of competence. We will describe these in our results-and analysis section. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gerxhaliu, Egzona LU and Sulejmani, Besarta LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
foreign social workers ethnicity, cultural competence, ethnic sensitive social work, culture, etnicitet, kultur, kulturkompetens, etniskt sensitivt socialt arbete, utländska socialarbetare
language
Swedish
id
4628583
date added to LUP
2014-09-12 15:54:49
date last changed
2014-09-22 12:31:48
@misc{4628583,
 abstract   = {The aim of our study was to examine and analyze how social workers of foreign origin reflect on the need for cultural competence in meetings with immigrant clients. Our research questions were: How does the social workers define the concept of cultural competence? What experience do the social workers have with regards to cultural competence in social work with immigrant clients? And what are the advantages and disadvantages with cultural competence according to the social workers? Our study is based on five interviews with female social workers of foreign origin. The results were analyzed with the help of theories of culture, cultural competence and ethnic sensitive social work. We have also used previous research on these topics. The results of our study revealed that cultural competence in most cases is a positive thing but it is not a decisive factor in order to successfully work with immigrant clients. There were many merits but also some limitations with this type of competence. We will describe these in our results-and analysis section.},
 author    = {Gerxhaliu, Egzona and Sulejmani, Besarta},
 keyword   = {foreign social workers ethnicity,cultural competence,ethnic sensitive social work,culture,etnicitet,kultur,kulturkompetens,etniskt sensitivt socialt arbete,utländska socialarbetare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utländska socialarbetares syn på betydelsen av kulturkompetens i möten med klienter med invandrarbakgrund},
 year     = {2014},
}