Advanced

Aktivitetsbalans och aktivitetsvärde

Perhage, Alexandra (2011) ATPK65 20111
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Aktivitetsbalans med ett högt aktivitetsvärde är av betydelse för att kunna uppleva välbefinnande och hälsa. För att utveckla ohälsa är stress och låga kontrollmöjligheter två riskfaktorer. Tidigare forskning tyder på att det finns ett samband mellan dessa variabler med det är fortfarande mycket outforskat. Därför var syftet med den här studien att utifrån ett aktivitetsperspektiv närmare undersöka sambanden mellan variablerna aktivitetsbalans, aktivitetsvärde, välbefinnande, hälsa, kontroll och stress. För studien användes material från en tidigare gjord enkätstudie som berör olika vardags- och hälsofenomen och urvalsgruppen bestod av 250 yrkesverksamma kvinnor. Utifrån studiens syfte valdes specifika frågor ut för... (More)
Aktivitetsbalans med ett högt aktivitetsvärde är av betydelse för att kunna uppleva välbefinnande och hälsa. För att utveckla ohälsa är stress och låga kontrollmöjligheter två riskfaktorer. Tidigare forskning tyder på att det finns ett samband mellan dessa variabler med det är fortfarande mycket outforskat. Därför var syftet med den här studien att utifrån ett aktivitetsperspektiv närmare undersöka sambanden mellan variablerna aktivitetsbalans, aktivitetsvärde, välbefinnande, hälsa, kontroll och stress. För studien användes material från en tidigare gjord enkätstudie som berör olika vardags- och hälsofenomen och urvalsgruppen bestod av 250 yrkesverksamma kvinnor. Utifrån studiens syfte valdes specifika frågor ut för korrelationsberäkningar. Resultatet av studien visar att det finns signifikanta samband mellan flera av variablerna. Konklusionen blir därför att det går påverka och förebygga ohälsa som utvecklas av stress och låga kontrollmöjligheter genom att ha en balans mellan olika meningsfulla aktiviteter. Var det svåra ligger i är hur en aktivitetsbalans och ett högt aktivitetsvärde i praxis ska kunna gå att upprätthållas i påfrestande situationer. Kring detta är det därför stor relevans att forska vidare på och den här studien har bidragit till att påskina betydelsen av att ha en aktivitetsbalans och ett högt aktivitetsvärde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Perhage, Alexandra
supervisor
organization
alternative title
- i sambanden mellan upplevelse av aktivitetsbalans respektive aktivitetsvärde och olika hälsofenomen
course
ATPK65 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
aktivitetsvetenskap, hälsa, välbefinnande, kontroll, stress
language
Swedish
id
4731254
date added to LUP
2014-10-30 09:09:20
date last changed
2015-12-14 13:22:06
@misc{4731254,
 abstract   = {Aktivitetsbalans med ett högt aktivitetsvärde är av betydelse för att kunna uppleva välbefinnande och hälsa. För att utveckla ohälsa är stress och låga kontrollmöjligheter två riskfaktorer. Tidigare forskning tyder på att det finns ett samband mellan dessa variabler med det är fortfarande mycket outforskat. Därför var syftet med den här studien att utifrån ett aktivitetsperspektiv närmare undersöka sambanden mellan variablerna aktivitetsbalans, aktivitetsvärde, välbefinnande, hälsa, kontroll och stress. För studien användes material från en tidigare gjord enkätstudie som berör olika vardags- och hälsofenomen och urvalsgruppen bestod av 250 yrkesverksamma kvinnor. Utifrån studiens syfte valdes specifika frågor ut för korrelationsberäkningar. Resultatet av studien visar att det finns signifikanta samband mellan flera av variablerna. Konklusionen blir därför att det går påverka och förebygga ohälsa som utvecklas av stress och låga kontrollmöjligheter genom att ha en balans mellan olika meningsfulla aktiviteter. Var det svåra ligger i är hur en aktivitetsbalans och ett högt aktivitetsvärde i praxis ska kunna gå att upprätthållas i påfrestande situationer. Kring detta är det därför stor relevans att forska vidare på och den här studien har bidragit till att påskina betydelsen av att ha en aktivitetsbalans och ett högt aktivitetsvärde.},
 author    = {Perhage, Alexandra},
 keyword   = {aktivitetsvetenskap,hälsa,välbefinnande,kontroll,stress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktivitetsbalans och aktivitetsvärde},
 year     = {2011},
}