Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Generation ångest? : framställningen av lycka och framgång i karriärsmagasin riktade till studenter och young professionals

Björkman, Ellinor LU (2015) MKVK04 20142
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Jag har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av olika tidskrifter som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Samtliga tidskrifter är karriärscoachande och riktar sig till unga studenter och så kallade young professionals. Syftet med analysen är att visa vilka föreställningar om karriär och framgång som förmedlas i dessa tidskrifter. För att förstå föreställningarna undersöker jag hur värdena frihet och lycka konstrueras i tidskrifterna. Jag kommer att visa hur tidskrifternas framställning av framgång och lycka istället planar en väg för osäkerhet och ångest.

Det jag fann var att framställningen av personerna i tidskrifterna kan ses som ett uttryck för en självcentrerad generation med högt självförtroende och driv. Att tro på... (More)
Jag har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av olika tidskrifter som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Samtliga tidskrifter är karriärscoachande och riktar sig till unga studenter och så kallade young professionals. Syftet med analysen är att visa vilka föreställningar om karriär och framgång som förmedlas i dessa tidskrifter. För att förstå föreställningarna undersöker jag hur värdena frihet och lycka konstrueras i tidskrifterna. Jag kommer att visa hur tidskrifternas framställning av framgång och lycka istället planar en väg för osäkerhet och ångest.

Det jag fann var att framställningen av personerna i tidskrifterna kan ses som ett uttryck för en självcentrerad generation med högt självförtroende och driv. Att tro på sig själv och satsa på sina drömmar framstår i tidskrifterna som vägen till en framgångsrik karriär. Genom att problematisera dessa framställningar med utgångspunkt i huvudsakligen Sennetts och Standings teorier om förändringar i arbetslivet kom jag fram till att bilden av personerna i tidsskrifterna kan ses som ett uttryck för hur arbetslivets flexibla krav tenderar att urholka självkänsla och förytliga mänskliga relationer. I tidskrifterna förmedlas ett synsätt där frihet förknippas med att exponera sig för risker och ha frihet från någonting; en fast anställning och därmed en trygg framtid. Att oro och osäkerhet hör till vägen att bli framgångsrik normaliseras i tidskrifterna. Därmed framställs prekariatet, en ny social klass som förenas av osäkerhet och otrygghet på grund av arbetslivets villkor, som något eftersträvansvärt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkman, Ellinor LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Karriär, framgång, frihet, utbrändhet, otrygghet, lycka, Sennett, prekariatet
language
Swedish
id
4925223
date added to LUP
2015-02-02 11:50:52
date last changed
2015-02-02 11:50:52
@misc{4925223,
 abstract   = {Jag har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av olika tidskrifter som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Samtliga tidskrifter är karriärscoachande och riktar sig till unga studenter och så kallade young professionals. Syftet med analysen är att visa vilka föreställningar om karriär och framgång som förmedlas i dessa tidskrifter. För att förstå föreställningarna undersöker jag hur värdena frihet och lycka konstrueras i tidskrifterna. Jag kommer att visa hur tidskrifternas framställning av framgång och lycka istället planar en väg för osäkerhet och ångest. 

Det jag fann var att framställningen av personerna i tidskrifterna kan ses som ett uttryck för en självcentrerad generation med högt självförtroende och driv. Att tro på sig själv och satsa på sina drömmar framstår i tidskrifterna som vägen till en framgångsrik karriär. Genom att problematisera dessa framställningar med utgångspunkt i huvudsakligen Sennetts och Standings teorier om förändringar i arbetslivet kom jag fram till att bilden av personerna i tidsskrifterna kan ses som ett uttryck för hur arbetslivets flexibla krav tenderar att urholka självkänsla och förytliga mänskliga relationer. I tidskrifterna förmedlas ett synsätt där frihet förknippas med att exponera sig för risker och ha frihet från någonting; en fast anställning och därmed en trygg framtid. Att oro och osäkerhet hör till vägen att bli framgångsrik normaliseras i tidskrifterna. Därmed framställs prekariatet, en ny social klass som förenas av osäkerhet och otrygghet på grund av arbetslivets villkor, som något eftersträvansvärt.},
 author    = {Björkman, Ellinor},
 keyword   = {Karriär,framgång,frihet,utbrändhet,otrygghet,lycka,Sennett,prekariatet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Generation ångest? : framställningen av lycka och framgång i karriärsmagasin riktade till studenter och young professionals},
 year     = {2015},
}