Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Movember : en hälsokampanj av sin tid - “Riktiga män som odlar riktiga mustascher och pratar om viktiga frågor”

Filipovic, Irjana LU and Stancs, Sarah LU (2015) MKVA22 20142
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Movember - En hälsokampanj av sin tid
Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsförfattare: Irjana Filipovic och Sarah Stancs

Sammanfattning
Denna uppsats undersöker internetbaserade hälsokampanjer och hur den utbredda digitaliseringen av hälsokommunikation påverkar kampanjens utformande, ton och målgrupp. Uppsatsen är avgränsad till hälsokampanjen Movember och dess svenska hemsida. Kampanjen har som syfte att höja medvetenheten angående mäns hälsa samt samla in pengar till forskning kring prostata- och testikelcancer. I uppsatsen används en kvalitativ metod, i form av textanalyser grundande i semiologin. Genom semiologiska analyser av medietexterna på Movembers hemsida... (More)
Movember - En hälsokampanj av sin tid
Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsförfattare: Irjana Filipovic och Sarah Stancs

Sammanfattning
Denna uppsats undersöker internetbaserade hälsokampanjer och hur den utbredda digitaliseringen av hälsokommunikation påverkar kampanjens utformande, ton och målgrupp. Uppsatsen är avgränsad till hälsokampanjen Movember och dess svenska hemsida. Kampanjen har som syfte att höja medvetenheten angående mäns hälsa samt samla in pengar till forskning kring prostata- och testikelcancer. I uppsatsen används en kvalitativ metod, i form av textanalyser grundande i semiologin. Genom semiologiska analyser av medietexterna på Movembers hemsida har ett antal myter, baserade på Roland Barthes teori - lyfts till ytan. Dessa myter samt genomgående teman i texterna ställs i förhållande till den växande trenden kring personligt varumärkesbyggande. Detta har gjorts för att ge ytterligare djup till analysen samt sätta den i en större samhällskontext. Då Movember är en gräsrotskampanj är den beroende av aktivt deltagande från sina medverkanden. De i sin tur sprider kampanjens budskap genom sina nätverk, både digitalt och muntligt. Genom att delta i kampanjen belyser de sitt engagemang och därigenom sina värderingar, vilket skapar goda associationer till dem och deras personliga varumärke. Detta kan resultera i större fokus på marknadsföring för individens varumärke, istället för att stödja kampanjens huvudsyfte. Utformningen av kampanjen är snäv och riktad mot en ung och modemedveten målgrupp trots att den ska nå hela Sveriges befolkning. Konsekvenser av detta kan te sig i form av att kampanjen går miste om en stor målgrupp, däribland den äldre generationen samt de som inte kan känna igen sig i kampanjens uttryck.

Nyckelord: Movember, Kampanj, Semiologi, Hälsokommunikation, Personligt varumärke (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Filipovic, Irjana LU and Stancs, Sarah LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20142
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Movember, Kampanj, Semiologi, Hälsokommunikation, Personligt varumärke, personal branding
language
Swedish
id
4927664
date added to LUP
2015-02-02 11:53:13
date last changed
2015-02-02 11:53:13
@misc{4927664,
 abstract   = {Movember - En hälsokampanj av sin tid
Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsförfattare: Irjana Filipovic och Sarah Stancs

Sammanfattning
Denna uppsats undersöker internetbaserade hälsokampanjer och hur den utbredda digitaliseringen av hälsokommunikation påverkar kampanjens utformande, ton och målgrupp. Uppsatsen är avgränsad till hälsokampanjen Movember och dess svenska hemsida. Kampanjen har som syfte att höja medvetenheten angående mäns hälsa samt samla in pengar till forskning kring prostata- och testikelcancer. I uppsatsen används en kvalitativ metod, i form av textanalyser grundande i semiologin. Genom semiologiska analyser av medietexterna på Movembers hemsida har ett antal myter, baserade på Roland Barthes teori - lyfts till ytan. Dessa myter samt genomgående teman i texterna ställs i förhållande till den växande trenden kring personligt varumärkesbyggande. Detta har gjorts för att ge ytterligare djup till analysen samt sätta den i en större samhällskontext. Då Movember är en gräsrotskampanj är den beroende av aktivt deltagande från sina medverkanden. De i sin tur sprider kampanjens budskap genom sina nätverk, både digitalt och muntligt. Genom att delta i kampanjen belyser de sitt engagemang och därigenom sina värderingar, vilket skapar goda associationer till dem och deras personliga varumärke. Detta kan resultera i större fokus på marknadsföring för individens varumärke, istället för att stödja kampanjens huvudsyfte. Utformningen av kampanjen är snäv och riktad mot en ung och modemedveten målgrupp trots att den ska nå hela Sveriges befolkning. Konsekvenser av detta kan te sig i form av att kampanjen går miste om en stor målgrupp, däribland den äldre generationen samt de som inte kan känna igen sig i kampanjens uttryck.

Nyckelord: Movember, Kampanj, Semiologi, Hälsokommunikation, Personligt varumärke},
 author    = {Filipovic, Irjana and Stancs, Sarah},
 keyword   = {Movember,Kampanj,Semiologi,Hälsokommunikation,Personligt varumärke,personal branding},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Movember : en hälsokampanj av sin tid - “Riktiga män som odlar riktiga mustascher och pratar om viktiga frågor”},
 year     = {2015},
}