Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett "lyft" av Sundholm: en analys av 'mixed use(rs) space'

Ekman, Louise LU (2015) SGEK02 20142
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har undersökt vad områdeløftet som stadsförnyelsestrategi innefattar, samt kontextualiserat den genom en kvalitativ fallstudie av området Sundholm, i Köpenhamn. Områdeløftet i Sundholm avslutades 2014 och innefattade mer än 250 olika initiativ. Det empiriska materialet inhämtades främst via två samtalsintervjuer med nyckelinformanter: projektchefen för områdeløftet och en socialpedagog som är verksam i byhaven (ett av initiativen, knutet till ett aktivitetscentret Sundholm i samma område).
Uppsatsen har dessutom syftat till att utreda förhållandet mellan sociala och funktionella aspekter i planering, inom ramen för fallstudien, och eventualiteten av spänningar mellan dessa aspekter samt hur de i så fall tar sig uttryck. För... (More)
Denna uppsats har undersökt vad områdeløftet som stadsförnyelsestrategi innefattar, samt kontextualiserat den genom en kvalitativ fallstudie av området Sundholm, i Köpenhamn. Områdeløftet i Sundholm avslutades 2014 och innefattade mer än 250 olika initiativ. Det empiriska materialet inhämtades främst via två samtalsintervjuer med nyckelinformanter: projektchefen för områdeløftet och en socialpedagog som är verksam i byhaven (ett av initiativen, knutet till ett aktivitetscentret Sundholm i samma område).
Uppsatsen har dessutom syftat till att utreda förhållandet mellan sociala och funktionella aspekter i planering, inom ramen för fallstudien, och eventualiteten av spänningar mellan dessa aspekter samt hur de i så fall tar sig uttryck. För att analysera detta har jag behandlat två exempel där man applicerat konceptet ”mixed use(rs) of space”, det vill säga där man kombinerat olika funktioner och grupper av användare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman, Louise LU
supervisor
organization
course
SGEK02 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gentrifiering, stadsförnyelse, Sundholm, Amager, områdeløft, mixed use(rs) of space, medborgardeltagande, WiMBY
language
Swedish
id
4933982
date added to LUP
2016-04-08 08:57:09
date last changed
2016-04-08 08:57:09
@misc{4933982,
 abstract   = {Denna uppsats har undersökt vad områdeløftet som stadsförnyelsestrategi innefattar, samt kontextualiserat den genom en kvalitativ fallstudie av området Sundholm, i Köpenhamn. Områdeløftet i Sundholm avslutades 2014 och innefattade mer än 250 olika initiativ. Det empiriska materialet inhämtades främst via två samtalsintervjuer med nyckelinformanter: projektchefen för områdeløftet och en socialpedagog som är verksam i byhaven (ett av initiativen, knutet till ett aktivitetscentret Sundholm i samma område).
Uppsatsen har dessutom syftat till att utreda förhållandet mellan sociala och funktionella aspekter i planering, inom ramen för fallstudien, och eventualiteten av spänningar mellan dessa aspekter samt hur de i så fall tar sig uttryck. För att analysera detta har jag behandlat två exempel där man applicerat konceptet ”mixed use(rs) of space”, det vill säga där man kombinerat olika funktioner och grupper av användare.},
 author    = {Ekman, Louise},
 keyword   = {Gentrifiering,stadsförnyelse,Sundholm,Amager,områdeløft,mixed use(rs) of space,medborgardeltagande,WiMBY},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett "lyft" av Sundholm: en analys av 'mixed use(rs) space'},
 year     = {2015},
}