Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

För vem är kollektivtrafiken tillgänglig? - En analys av kollektivtrafiken i Malmö stad

Hjort, Adam LU (2015) SGEL36 20142
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Malmö har utvecklats från att vara en industristad förr till att idag profilera sig som kunskaps- och evenemangstad. I takt med att nya visioner och mål satts upp finner man ett genomgående tema staden arbetar starkt för – en hållbar utveckling. En hållbar utveckling skall skapa det attraktiva Malmö, dit fler människor vill söka sig. För att uppnå visionen om att bli en mer hållbar stad beskriver Malmö att en god tillgänglig kollektivtrafik en utav grundförutsättningarna.
Denna uppsats syftar till att klargöra vem i Malmö som har god tillgänglighet till kollektivtrafiken, vart i Malmö är tillgängligheten till stadsbussar med högst, medel och lägst turutbud, hur stor andel av de med dålig tillgänglighet till kollektivtrafik i Rosengård,... (More)
Malmö har utvecklats från att vara en industristad förr till att idag profilera sig som kunskaps- och evenemangstad. I takt med att nya visioner och mål satts upp finner man ett genomgående tema staden arbetar starkt för – en hållbar utveckling. En hållbar utveckling skall skapa det attraktiva Malmö, dit fler människor vill söka sig. För att uppnå visionen om att bli en mer hållbar stad beskriver Malmö att en god tillgänglig kollektivtrafik en utav grundförutsättningarna.
Denna uppsats syftar till att klargöra vem i Malmö som har god tillgänglighet till kollektivtrafiken, vart i Malmö är tillgängligheten till stadsbussar med högst, medel och lägst turutbud, hur stor andel av de med dålig tillgänglighet till kollektivtrafik i Rosengård, Husie och Västra innerstaden utgörs av barn, ungdomar och äldre samt ifall det går att urskilja större skillnader gällande tillgängligheten till viktiga platser i staden från Rosengård, Husie och Västra innerstaden. Studien bygger på en kvantitativ analys med GIS som metod med syftet att mäta tillgängligheten. Med hjälp av begreppen hållbart resande och social exkludering förklaras vad en god tillgänglig kollektivtrafik kan ha för bidragande resultat.
Empirin grundas på kvantitativ data från skriftliga dokument av Skånetrafiken och Malmö samt kartmaterial av Lantmäteriet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Kvantitativa data utgör grunden för GIS analyserna. Teori om tillgänglighet och hur den mäts samt begreppen social exkludering och hållbart resande används för att analysera och tolka det empiriska materialet.
Resultatet av studien visade det finns stora skillnader mellan centrala områden jämförelsevis med mellan- och ytterområden utifrån tillgängligheten till viktiga platser i staden. Trenden är att andel med god tillgänglighet till kollektivtrafik är högst i centrala Malmö och minskas därefter ju längre från stadskärnan man kommer med ett fåtal avvikande fall. Tillgängligheten till stadsbussar med högre turutbud följde även detta mönster då avvikelser fanns som bröt mot regeln. (Less)
Popular Abstract
Malmö has evolved from being an industrial city to its current profile as a knowledge and event city. As new visions and objectives are being set, there is a common theme which the city works very strongly for – a sustainable development.
This essay aims to investigate the accessibility to and with public transports in Malmö in view of the city’s objective to decrease the use of cars, increase the number of sustainable transports and make the city more available for everyone and in this way increase participation in society. The study is based on a quantitative analysis using the GIS method with the aim to measure accessibility The concepts sustainable travelling and social exclusion are used to explain how a good, accessible public... (More)
Malmö has evolved from being an industrial city to its current profile as a knowledge and event city. As new visions and objectives are being set, there is a common theme which the city works very strongly for – a sustainable development.
This essay aims to investigate the accessibility to and with public transports in Malmö in view of the city’s objective to decrease the use of cars, increase the number of sustainable transports and make the city more available for everyone and in this way increase participation in society. The study is based on a quantitative analysis using the GIS method with the aim to measure accessibility The concepts sustainable travelling and social exclusion are used to explain how a good, accessible public transport can contribute to the results.
The results of the study shows that there are significant differences between the central regions compared to the middle and outer areas when it comes to accessibility to key locations in the city. The trend is that the share with good access to public transport is highest in central Malmö and is then reduced the further from the center you get, with a few atypical cases. The access to city buses with higher frequency also follows this pattern, even if there are atypical cases.
The empirical data are based on quantitative data from written documents from Skånetrafiken and Malmö as well as data from Lantmätareiet and the Department of Human Geography at Lund University. Quantitative data constitute the basis for the GIS analyzes. Theory about accessibility and how it is measured as well as the concepts social exclusion and sustainable travel are used to analyze and interpret the empirical material. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjort, Adam LU
supervisor
organization
course
SGEL36 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kollektivtrafik, Social exkludering, hållbart resande, hållbar utveckling, sustainable development, Tillgänglighet, Skånetrafiken, GIS, Sustainable travel, Social exclusion, Public transport, Accessibility, Malmö
language
Swedish
id
4934390
date added to LUP
2015-01-20 09:32:43
date last changed
2015-01-20 09:32:43
@misc{4934390,
 abstract   = {Malmö har utvecklats från att vara en industristad förr till att idag profilera sig som kunskaps- och evenemangstad. I takt med att nya visioner och mål satts upp finner man ett genomgående tema staden arbetar starkt för – en hållbar utveckling. En hållbar utveckling skall skapa det attraktiva Malmö, dit fler människor vill söka sig. För att uppnå visionen om att bli en mer hållbar stad beskriver Malmö att en god tillgänglig kollektivtrafik en utav grundförutsättningarna.
Denna uppsats syftar till att klargöra vem i Malmö som har god tillgänglighet till kollektivtrafiken, vart i Malmö är tillgängligheten till stadsbussar med högst, medel och lägst turutbud, hur stor andel av de med dålig tillgänglighet till kollektivtrafik i Rosengård, Husie och Västra innerstaden utgörs av barn, ungdomar och äldre samt ifall det går att urskilja större skillnader gällande tillgängligheten till viktiga platser i staden från Rosengård, Husie och Västra innerstaden. Studien bygger på en kvantitativ analys med GIS som metod med syftet att mäta tillgängligheten. Med hjälp av begreppen hållbart resande och social exkludering förklaras vad en god tillgänglig kollektivtrafik kan ha för bidragande resultat.
Empirin grundas på kvantitativ data från skriftliga dokument av Skånetrafiken och Malmö samt kartmaterial av Lantmäteriet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Kvantitativa data utgör grunden för GIS analyserna. Teori om tillgänglighet och hur den mäts samt begreppen social exkludering och hållbart resande används för att analysera och tolka det empiriska materialet.
Resultatet av studien visade det finns stora skillnader mellan centrala områden jämförelsevis med mellan- och ytterområden utifrån tillgängligheten till viktiga platser i staden. Trenden är att andel med god tillgänglighet till kollektivtrafik är högst i centrala Malmö och minskas därefter ju längre från stadskärnan man kommer med ett fåtal avvikande fall. Tillgängligheten till stadsbussar med högre turutbud följde även detta mönster då avvikelser fanns som bröt mot regeln.},
 author    = {Hjort, Adam},
 keyword   = {Kollektivtrafik,Social exkludering,hållbart resande,hållbar utveckling,sustainable development,Tillgänglighet,Skånetrafiken,GIS,Sustainable travel,Social exclusion,Public transport,Accessibility,Malmö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {För vem är kollektivtrafiken tillgänglig? - En analys av kollektivtrafiken i Malmö stad},
 year     = {2015},
}