Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lindrig kognitiv störning: svårigheter & symptom

Siavoshi, Tiara LU and Zaleuskaya, Sviatlana LU (2015) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Forskningen kring äldre vuxna med lindrig kognitiv störning har utmynnat i en differentiering av lindrig kognitiv störning i grupper vilket medförde ett be-hov att omvärdera tidigare kunskap i ljuset av de nya insikterna. Syftet med den aktuella studien var att undersöka kognitiva nedsättningars påverkan på komplexa aktiviteter i dagligt liv (IADL), förekomsten av svårigheter i IADL samt ångest- och depressionsrelaterade symptom hos personer med lindrig kognitiv störning. Materialet inhämtades från studien om Tidig Demensdiagnostik i Skåne (N = 402). Resultaten visade att nedsättningar i exekutiva funktioner och minne endast i mindre omfattning bidrog till svårigheter i IADL. Ålder och antal utbildningsår stod för en större del av... (More)
Forskningen kring äldre vuxna med lindrig kognitiv störning har utmynnat i en differentiering av lindrig kognitiv störning i grupper vilket medförde ett be-hov att omvärdera tidigare kunskap i ljuset av de nya insikterna. Syftet med den aktuella studien var att undersöka kognitiva nedsättningars påverkan på komplexa aktiviteter i dagligt liv (IADL), förekomsten av svårigheter i IADL samt ångest- och depressionsrelaterade symptom hos personer med lindrig kognitiv störning. Materialet inhämtades från studien om Tidig Demensdiagnostik i Skåne (N = 402). Resultaten visade att nedsättningar i exekutiva funktioner och minne endast i mindre omfattning bidrog till svårigheter i IADL. Ålder och antal utbildningsår stod för en större del av variationen i hur personer med lindrig kognitiv störning hanterade uppgifter som antas ställa krav på högre mentala funktioner. Resultaten på gruppnivå visade att samtliga grupper med lindrig kognitiv störning hade svå-righeter med IADL, dock i olika grad. Grupperna uppvisade även olika nedsätt-ningar beträffande typ av aktivitet. Den föreliggande studien kunde inte bekräfta förekomsten av skillnaderna mellan grupper avseende ångest- och depressionsre-laterade symptom. Det noterades emellertid att det förekom personer i varje grupp med ångest- och depressionsrelaterade symptom. (Less)
Abstract
Research on older adults with mild cognitive impairment has resulted in the differentiation of mild cognitive impairment (MCI) in subgroups, which in turn resulted in a need to re-evaluate previous knowledge in the light of the new insights. The aim of the present study was to investigate the cognitive impairments impact on complex activities in daily living (IADL), the occurrence of difficulties in IADL and anxiety as well as depression-related symptoms in MCI. The material was collected from the study of early dementia diagnosis in Skåne (N = 402). The results showed that impairments in executive function and memory only to a minor extent contributed to the difficulty in IADL. Age and number of years of education accounted for a greater... (More)
Research on older adults with mild cognitive impairment has resulted in the differentiation of mild cognitive impairment (MCI) in subgroups, which in turn resulted in a need to re-evaluate previous knowledge in the light of the new insights. The aim of the present study was to investigate the cognitive impairments impact on complex activities in daily living (IADL), the occurrence of difficulties in IADL and anxiety as well as depression-related symptoms in MCI. The material was collected from the study of early dementia diagnosis in Skåne (N = 402). The results showed that impairments in executive function and memory only to a minor extent contributed to the difficulty in IADL. Age and number of years of education accounted for a greater proportion of the variation in how people with mild cognitive impairment handled tasks that is considered to demand higher mental functions. The results on group level showed that all groups with mild cognitive impairment had difficulties with IADL, albeit to different degrees and type of activity. The present study could not confirm the occurrence of differences between the groups regarding anxiety and depression. It was noted, however, that there were people in each group with anxiety- and depressionrelated symptoms.
Keywords: Mild cognitive impairment, executive functions, memory, complex activities of daily living, anxiety and depression-related symptoms. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{4935751,
 abstract   = {Research on older adults with mild cognitive impairment has resulted in the differentiation of mild cognitive impairment (MCI) in subgroups, which in turn resulted in a need to re-evaluate previous knowledge in the light of the new insights. The aim of the present study was to investigate the cognitive impairments impact on complex activities in daily living (IADL), the occurrence of difficulties in IADL and anxiety as well as depression-related symptoms in MCI. The material was collected from the study of early dementia diagnosis in Skåne (N = 402). The results showed that impairments in executive function and memory only to a minor extent contributed to the difficulty in IADL. Age and number of years of education accounted for a greater proportion of the variation in how people with mild cognitive impairment handled tasks that is considered to demand higher mental functions. The results on group level showed that all groups with mild cognitive impairment had difficulties with IADL, albeit to different degrees and type of activity. The present study could not confirm the occurrence of differences between the groups regarding anxiety and depression. It was noted, however, that there were people in each group with anxiety- and depressionrelated symptoms.
Keywords: Mild cognitive impairment, executive functions, memory, complex activities of daily living, anxiety and depression-related symptoms.},
 author    = {Siavoshi, Tiara and Zaleuskaya, Sviatlana},
 keyword   = {komplexa aktiviteter i dagligt liv,minne,lindrig kognitiv störning,exekutiva funktioner,ångest- och depressionsrelaterade symptom,mild cognitive impairment,executive functions,memory,complex activities of daily living,anxiety and depression-related symptom},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lindrig kognitiv störning: svårigheter & symptom},
 year     = {2015},
}