Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Välj ett, undervisa i två - en kvalitativ studie om instrumentlärares tankar om undervisning i flera instrument

Appelgren, Oskar LU (2015) LMMN91 20142
Malmö Academy of Music
Abstract
The purpose of this thesis is to study instrumental teacher’s views on teaching
other instruments in addition to his or her main instrument. The thesis will study the impacts on their employments as well as how the instrumental teachers feel that their teaching is affected by it.
The thesis is in the form of a qualitative study in which data has been collected through qualitative interviews with four different teachers who all teach both saxophone and clarinet.
The results show that for a teacher in woodwind instruments such as clarinet and saxophone, it is often a prerequisite to be able to teach both instruments if you want to have a more extensive employment. Furthermore, the study shows that different types of teachers who have the... (More)
The purpose of this thesis is to study instrumental teacher’s views on teaching
other instruments in addition to his or her main instrument. The thesis will study the impacts on their employments as well as how the instrumental teachers feel that their teaching is affected by it.
The thesis is in the form of a qualitative study in which data has been collected through qualitative interviews with four different teachers who all teach both saxophone and clarinet.
The results show that for a teacher in woodwind instruments such as clarinet and saxophone, it is often a prerequisite to be able to teach both instruments if you want to have a more extensive employment. Furthermore, the study shows that different types of teachers who have the same frameworks can have different views on the preconditions that teaching several instruments give, and therefore form their teaching method in different ways. Finally, the study shows that the main part of the knowledge that the teacher needs to perform the work is obtained on their own through experience and thus that a smaller portion of the knowledge is acquired from the respective educations. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka vad instrumentallärare tänker om att undervisa i flera instrument utöver sitt huvudinstrument. Studien kommer att utreda deras arbetssituation på grund av detta samt hur dessa instrumentlärare tycker att deras undervisning påverkas av att undervisa i flera instrument.
Studien är kvalitativ och datainsamlingen har gjorts baserat på kvalitativa intervjuer med fyra olika pedagoger som alla undervisar i både saxofon och klarinett.
Resultatet tyder på att som träblåslärare, främst i klarinett eller saxofon, är det ofta en förutsättning att undervisa i båda instrumenten för att kunna erbjudas en mer omfattande lärartjänst. Av studien framgår även att olika lärare med liknande tjänstemässiga ramar har olika... (More)
Syftet med studien är att undersöka vad instrumentallärare tänker om att undervisa i flera instrument utöver sitt huvudinstrument. Studien kommer att utreda deras arbetssituation på grund av detta samt hur dessa instrumentlärare tycker att deras undervisning påverkas av att undervisa i flera instrument.
Studien är kvalitativ och datainsamlingen har gjorts baserat på kvalitativa intervjuer med fyra olika pedagoger som alla undervisar i både saxofon och klarinett.
Resultatet tyder på att som träblåslärare, främst i klarinett eller saxofon, är det ofta en förutsättning att undervisa i båda instrumenten för att kunna erbjudas en mer omfattande lärartjänst. Av studien framgår även att olika lärare med liknande tjänstemässiga ramar har olika syn på de förutsättningar som undervisning i flera instrument ger och att de
därför utformar sin undervisning på olika sätt. Det framgår slutligen av studien att den största delen av kunskapen som läraren behöver för att utföra arbetet erhålls på egen hand genom erfarenhet och att en mindre del av kunskapen således erhålls från respektive utbildningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Appelgren, Oskar LU
supervisor
organization
alternative title
Choose one, teach two - a qualitative study of instrument teacher's thoughts on teaching more than one instrument.
course
LMMN91 20142
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Music education, träblåsundervisning Educational sciences, musik, Biinstrument, instrumentalundervisning, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap
language
Swedish
id
4936347
date added to LUP
2015-01-21 16:40:56
date last changed
2015-01-21 16:40:56
@misc{4936347,
 abstract   = {The purpose of this thesis is to study instrumental teacher’s views on teaching
other instruments in addition to his or her main instrument. The thesis will study the impacts on their employments as well as how the instrumental teachers feel that their teaching is affected by it.
The thesis is in the form of a qualitative study in which data has been collected through qualitative interviews with four different teachers who all teach both saxophone and clarinet.
The results show that for a teacher in woodwind instruments such as clarinet and saxophone, it is often a prerequisite to be able to teach both instruments if you want to have a more extensive employment. Furthermore, the study shows that different types of teachers who have the same frameworks can have different views on the preconditions that teaching several instruments give, and therefore form their teaching method in different ways. Finally, the study shows that the main part of the knowledge that the teacher needs to perform the work is obtained on their own through experience and thus that a smaller portion of the knowledge is acquired from the respective educations.},
 author    = {Appelgren, Oskar},
 keyword   = {Music education,träblåsundervisning Educational sciences,musik,Biinstrument,instrumentalundervisning,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Välj ett, undervisa i två - en kvalitativ studie om instrumentlärares tankar om undervisning i flera instrument},
 year     = {2015},
}