Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Respekt, trygghet och gemenskap – en intervjustudie om socialt och emotionellt lärande i ett musikprojekt för unga tjejer

Henriksson Spolaor, Sanna LU (2015) LMMN91 20142
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att ge en bild av hur ett antal deltagare i ett musikprojekt för unga tonåringar har upplevt att de påverkats avseende socialt och emotionellt lärande i och med sin medverkan i projektet. I studien utforskas även vilka faktorer som enligt de medverkande har bidragit till den utveckling de upplevt. Studien består av kvalitativa intervjuer med tre unga deltagare, två numera vuxna före detta deltagare samt en ledare för projektet Popkollos sommarkollo. Studien visar att deltagarna upplevt ett stort socialt och emotionellt lärande under projektets gång, som på många sätt skiljt sig från det de upplevt i annan musikundervisning. Ett normkritiskt arbetssätt, en trygg, könsseparatistisk miljö samt ett konsekvent arbete med... (More)
Studiens syfte är att ge en bild av hur ett antal deltagare i ett musikprojekt för unga tonåringar har upplevt att de påverkats avseende socialt och emotionellt lärande i och med sin medverkan i projektet. I studien utforskas även vilka faktorer som enligt de medverkande har bidragit till den utveckling de upplevt. Studien består av kvalitativa intervjuer med tre unga deltagare, två numera vuxna före detta deltagare samt en ledare för projektet Popkollos sommarkollo. Studien visar att deltagarna upplevt ett stort socialt och emotionellt lärande under projektets gång, som på många sätt skiljt sig från det de upplevt i annan musikundervisning. Ett normkritiskt arbetssätt, en trygg, könsseparatistisk miljö samt ett konsekvent arbete med kamratåterkoppling och självutvärdering nämns som utmärkande faktorer som under projektets gång upplevs ha ökat bland annat deltagarnas självinsikt och sociala medvetenhet. (Less)
Abstract
Title: Respect, safety and sense of community – a study on social and emotional learning in a music project for adolescent girls

The study aims to provide a picture of how participants in a music education project for adolescents have experienced social and emotional learning as an effect of participating in the project. The study is based on qualitative interviews with three adolescents who recently participated in the project, two older participants who participated five or more years ago, and one of the project leaders. The study shows that the participants experienced social and emotional learning on many levels and that the learning in many ways was different from what they had experienced from other music education forms. A... (More)
Title: Respect, safety and sense of community – a study on social and emotional learning in a music project for adolescent girls

The study aims to provide a picture of how participants in a music education project for adolescents have experienced social and emotional learning as an effect of participating in the project. The study is based on qualitative interviews with three adolescents who recently participated in the project, two older participants who participated five or more years ago, and one of the project leaders. The study shows that the participants experienced social and emotional learning on many levels and that the learning in many ways was different from what they had experienced from other music education forms. A norm-critical approach, a socially safe and gender separatist environment and tools for working with peer feedback and self-evaluation are mentioned as distinctive factors for adding to the self-management and social awareness skills of the participants. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{4939906,
 abstract   = {Title: Respect, safety and sense of community – a study on social and emotional learning in a music project for adolescent girls

The study aims to provide a picture of how participants in a music education project for adolescents have experienced social and emotional learning as an effect of participating in the project. The study is based on qualitative interviews with three adolescents who recently participated in the project, two older participants who participated five or more years ago, and one of the project leaders. The study shows that the participants experienced social and emotional learning on many levels and that the learning in many ways was different from what they had experienced from other music education forms. A norm-critical approach, a socially safe and gender separatist environment and tools for working with peer feedback and self-evaluation are mentioned as distinctive factors for adding to the self-management and social awareness skills of the participants.},
 author    = {Henriksson Spolaor, Sanna},
 keyword   = {Popkollo,personlig utveckling,tonåringar,musikprojekt,Musik,socialt och emotionellt lärande,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap,musikundervisning,självförtroende,social medvetenhet Educational sciences,Music education,social and emotional learning,music,music project,adolescents,personal development,self confindence,social awareness},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Respekt, trygghet och gemenskap – en intervjustudie om socialt och emotionellt lärande i ett musikprojekt för unga tjejer},
 year     = {2015},
}