Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Två världar - En kvalitativ studie om El Sistema i Malmö

Fransson, Jenny LU (2014) LMMN91 20142
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Den här studien syftar till att ge en tydlig bild av El Sistema i Malmö genom att belysa de uppfattningar och erfarenheter som finns bland lärarna som arbetar där. El Sistema kan sägas sträva efter en dubbel målsättning – dels en social, dels en konstnärlig. I den här studien undersöks lärarnas upplevelser av att arbeta efter dessa. För mig som musiklärarstudent är det relevant att få en bild av vad lärarprofessionen kan innefatta. Det finns också ett behov av att undersöka arbetet med El Sistema i Sverige då det fortfarande är en relativt nyetablerad verksamhet här.
Som insamlingsmetod av data har kvalitativa intervjuer använts, i vilka lärare på El Sistema i Malmö har varit informanter. Resultatet visar att det finns ett behov av dialog... (More)
Den här studien syftar till att ge en tydlig bild av El Sistema i Malmö genom att belysa de uppfattningar och erfarenheter som finns bland lärarna som arbetar där. El Sistema kan sägas sträva efter en dubbel målsättning – dels en social, dels en konstnärlig. I den här studien undersöks lärarnas upplevelser av att arbeta efter dessa. För mig som musiklärarstudent är det relevant att få en bild av vad lärarprofessionen kan innefatta. Det finns också ett behov av att undersöka arbetet med El Sistema i Sverige då det fortfarande är en relativt nyetablerad verksamhet här.
Som insamlingsmetod av data har kvalitativa intervjuer använts, i vilka lärare på El Sistema i Malmö har varit informanter. Resultatet visar att det finns ett behov av dialog mellan lärare och ledare kring hur verksamheten ska utformas samt vilka mål arbetet ska sträva efter. Detta för att lärare inte ska uppleva press och oro kring otydliga uppdrag eller förväntningar. Resultatet visar också att El Sistema på vissa sätt skiljer sig från andra musikverksamheter - dels i organisation och målformuleringar, men också i undervisningssituationen. Detta för med sig att lärarprofessionen för en El Sistema-lärare i viss bemärkelse ser annorlunda ut jämfört med en lärare vid till exempel kulturskolan. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to bring a clear picture of El Sistema in Malmö by illuminating the views and experiences of the teachers who are working there. El Sistema is in a way striving for double aims – on the one hand the social but on the other hand the musical aim. In this study the teachers’ experiences of working towards these aims are examined. To me as a student of music teaching it is relevant to get at picture of what a teaching profession could include. There is also need for examining the work with El Sistema in Sweden since it is still a relatively newly accomplished work here.
The data is acquired through qualitative interviews, with teachers from El Sistema in Malmö as informants. The results show that there is a need... (More)
The purpose of this study is to bring a clear picture of El Sistema in Malmö by illuminating the views and experiences of the teachers who are working there. El Sistema is in a way striving for double aims – on the one hand the social but on the other hand the musical aim. In this study the teachers’ experiences of working towards these aims are examined. To me as a student of music teaching it is relevant to get at picture of what a teaching profession could include. There is also need for examining the work with El Sistema in Sweden since it is still a relatively newly accomplished work here.
The data is acquired through qualitative interviews, with teachers from El Sistema in Malmö as informants. The results show that there is a need for dialogue between teachers and leaders about how the work should be designed and which aims the work is striving for. This is because teachers should not have to work through pressure and worry because of unclear missions or expectations. The results also show that El Sistema in some ways differs from other music schools or projects - both by organization and definitions of aims, but also in the education. This leads to an in some ways different teaching profession for a teacher of El Sistema as compared to a teacher at for example the Municipal School of Arts in Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Jenny LU
supervisor
organization
alternative title
Two worlds - A qualitative study of El Sistema in Malmö
course
LMMN91 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
El Sistema, musikpedagogik, musiklärare, lärarprofession, handlingsutrymme, kulturskola, utbildningsvetenskap, music education, music teacher, discretionary power, discretion, Municipal School of Arts, educational sciences
language
Swedish
id
4940962
date added to LUP
2015-01-26 14:24:44
date last changed
2015-01-26 14:24:44
@misc{4940962,
 abstract   = {{The purpose of this study is to bring a clear picture of El Sistema in Malmö by illuminating the views and experiences of the teachers who are working there. El Sistema is in a way striving for double aims – on the one hand the social but on the other hand the musical aim. In this study the teachers’ experiences of working towards these aims are examined. To me as a student of music teaching it is relevant to get at picture of what a teaching profession could include. There is also need for examining the work with El Sistema in Sweden since it is still a relatively newly accomplished work here.
The data is acquired through qualitative interviews, with teachers from El Sistema in Malmö as informants. The results show that there is a need for dialogue between teachers and leaders about how the work should be designed and which aims the work is striving for. This is because teachers should not have to work through pressure and worry because of unclear missions or expectations. The results also show that El Sistema in some ways differs from other music schools or projects - both by organization and definitions of aims, but also in the education. This leads to an in some ways different teaching profession for a teacher of El Sistema as compared to a teacher at for example the Municipal School of Arts in Sweden.}},
 author    = {{Fransson, Jenny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Två världar - En kvalitativ studie om El Sistema i Malmö}},
 year     = {{2014}},
}