Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bakom kulisserna - En kvalitativ studie av att arbeta ensam med musikföreställningar för barn

Rosenqvist, Anna LU (2015) LMMS90 20142
Malmö Academy of Music
Abstract
This thesis has an interdisciplinary approach in-between pedagogy and stage production. The qualitative study examines artists working alone preparing and performing solo musical theatre for children of preschool age. The thesis questions were formulated while I was attending the course “Musik i framtidens förskola” where I started to work alone creating a music theatre for children. The theoretical chapter deals with eurhythmics, movement and play as well as stage-management, story interpretation and audience participation. In-depth interviews are used as qualitative method for data collection. Study results show that to assure high quality content and performance of a play, external help, continuously or at least at some point during the... (More)
This thesis has an interdisciplinary approach in-between pedagogy and stage production. The qualitative study examines artists working alone preparing and performing solo musical theatre for children of preschool age. The thesis questions were formulated while I was attending the course “Musik i framtidens förskola” where I started to work alone creating a music theatre for children. The theoretical chapter deals with eurhythmics, movement and play as well as stage-management, story interpretation and audience participation. In-depth interviews are used as qualitative method for data collection. Study results show that to assure high quality content and performance of a play, external help, continuously or at least at some point during the creative process is necessary. Suitable counterparts would be a director, a reference group or a sample audience. Two other major results are that audience participation does not necessarily require physical activity, and that the behavior of the adults in the audience affects participation of the children in the audience. The final chapter addresses the key objective of the thesis to create a live musical performance by tying together the above findings with my own experience and discusses how to proceed.
Keywords: aesthetics for preschool aged children, play, movement, stage-management, eurhythmics, audience participation (Less)
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete befinner sig i gränslandet mellan pedagogik och scenproduktion. Studiens frågeställningar undersöker hur förberedelsearbetet och arbetet på scen kan se ut när man ensam skapar och framför musikföreställningar för barn i förskoleåldern. Frågeställningarna i arbetet uppkom i samband med att jag deltog i kursen ”Musik i framtidens förskola” där jag påbörjade arbetet med att ensam skapa en musikföresällning för barn. I teorikapitlet finns en kort presentation av innehållet i kursen ”Musik i framtidens förskola”. Teorikapitlet behandlar även rytmik, rörelse och lek samt regi, sagogestaltning och publikdelaktighet. Studiens datainsamling bygger på en kvalitativ metod i form av djupintervjuer. Resultaten som redovisas i... (More)
Detta examensarbete befinner sig i gränslandet mellan pedagogik och scenproduktion. Studiens frågeställningar undersöker hur förberedelsearbetet och arbetet på scen kan se ut när man ensam skapar och framför musikföreställningar för barn i förskoleåldern. Frågeställningarna i arbetet uppkom i samband med att jag deltog i kursen ”Musik i framtidens förskola” där jag påbörjade arbetet med att ensam skapa en musikföresällning för barn. I teorikapitlet finns en kort presentation av innehållet i kursen ”Musik i framtidens förskola”. Teorikapitlet behandlar även rytmik, rörelse och lek samt regi, sagogestaltning och publikdelaktighet. Studiens datainsamling bygger på en kvalitativ metod i form av djupintervjuer. Resultaten som redovisas i arbetet är bland andra att man för att kvalitetssäkra innehållet och framförandet av en föreställning kontinuerligt eller åtminstone vid något tillfälle under arbetets gång behöver ta hjälp utifrån, antingen i form av en regissör, referensgrupp eller provpublik; att publikdelaktighet inte behöver innebära fysisk aktivitet och att de vuxnas agerande i publiken påverkar hur delaktiga barnen i publiken är under föreställningen. I diskussionskapitlet behandlas ovannämnda resultat tillsammans med egna erfarenheter och hur man kan gå vidare då en målsättning med arbetet är att i slutänden skapa en verklig musikföreställning.
Sökord: estetik för barn i förskoleåldern, lek, rörelse, regi, rytmik, publikdelaktighet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenqvist, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Behind the scenes - A qualitative research study of artists working with solo musical theatre for children
course
LMMS90 20142
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
regi, rörelse, lek, estetik för barn i förskoleåldern, musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, rytmik, publikdelaktighet music education, educational sciences, eurythmics, aesthetics for preschool aged children, stage-management, audience participation, movement
language
Swedish
id
5045688
date added to LUP
2015-02-12 12:50:00
date last changed
2015-02-12 12:50:00
@misc{5045688,
 abstract   = {This thesis has an interdisciplinary approach in-between pedagogy and stage production. The qualitative study examines artists working alone preparing and performing solo musical theatre for children of preschool age. The thesis questions were formulated while I was attending the course “Musik i framtidens förskola” where I started to work alone creating a music theatre for children. The theoretical chapter deals with eurhythmics, movement and play as well as stage-management, story interpretation and audience participation. In-depth interviews are used as qualitative method for data collection. Study results show that to assure high quality content and performance of a play, external help, continuously or at least at some point during the creative process is necessary. Suitable counterparts would be a director, a reference group or a sample audience. Two other major results are that audience participation does not necessarily require physical activity, and that the behavior of the adults in the audience affects participation of the children in the audience. The final chapter addresses the key objective of the thesis to create a live musical performance by tying together the above findings with my own experience and discusses how to proceed.
Keywords: aesthetics for preschool aged children, play, movement, stage-management, eurhythmics, audience participation},
 author    = {Rosenqvist, Anna},
 keyword   = {regi,rörelse,lek,estetik för barn i förskoleåldern,musikpedagogik,Utbildningsvetenskap,rytmik,publikdelaktighet music education,educational sciences,eurythmics,aesthetics for preschool aged children,stage-management,audience participation,movement},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bakom kulisserna - En kvalitativ studie av att arbeta ensam med musikföreställningar för barn},
 year     = {2015},
}