Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Egencertifierade miljömärkningars påverkan på konsumenters upplevda osäkerhet

Wirstedt, Linnea LU ; Larsson, Linus LU and Fribert, Richard LU (2015) FEKH29 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel Egencertifierade miljömärkningars påverkan på konsumenters upplevda osäkerhet - En kvalitativ studie
Seminariedatum 2015-01-15
Ämne/kurs FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare Richard Fribert, Linus Larsson, Linnea Wirstedt
Handlare Lars Carlman
Nyckelord Egencertifierade miljömärkningar, miljömärkningar, upplevd osäkerhet, riskreducering, konsumentens beslutsprocess.
Syfte Öka förståelsen för hur egencertifierade miljömärkningar påverkar konsumentens upplevda osäkerhet och förstå vilka aspekter som anses viktiga för att upplevd osäkerhet ska påverkas under beslutsprocessen.
Metod En kvalitativ metod, med abduktiv vetenskaplig ansats och hermeneutiskt... (More)
Titel Egencertifierade miljömärkningars påverkan på konsumenters upplevda osäkerhet - En kvalitativ studie
Seminariedatum 2015-01-15
Ämne/kurs FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare Richard Fribert, Linus Larsson, Linnea Wirstedt
Handlare Lars Carlman
Nyckelord Egencertifierade miljömärkningar, miljömärkningar, upplevd osäkerhet, riskreducering, konsumentens beslutsprocess.
Syfte Öka förståelsen för hur egencertifierade miljömärkningar påverkar konsumentens upplevda osäkerhet och förstå vilka aspekter som anses viktiga för att upplevd osäkerhet ska påverkas under beslutsprocessen.
Metod En kvalitativ metod, med abduktiv vetenskaplig ansats och hermeneutiskt synsätt. Primärdata bestod av fyra fokusgrupper.
Teoretiska Konsumentens beslutsprocess, osäkerhets- och riskreduceringsmetoder, Perspektiv varumärken, engagemangsnivå, meddelandekällan och trovärdighet.
Empiri Baserad på fyra fokusgrupper med totalt 18 respondenter, som i rollen av konsumenter, diskuterade egencertifierade miljömärkningar.
Slutsats De egencertifierade miljömärkningarnas effektivitet som riskreduceringsmetod beror på konsumenters varumärkesbild och -styrka. Konsumenter måste tro att produktkategorin har en hög miljöpåverkan eller hög självpåverkan. Upplevd osäkerhet, skapad av den stora mångfalden av miljömärkningar, kan tvinga konsumenter till utökad informationssökning. Upplevd känsla av vällust efter köp, trots avsaknad av förståelse för märkningen, kan bidra till att ett varumärke stärks. I teorin kan ett starkt varumärke vinna mer på att skapa sin egen miljömärkning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wirstedt, Linnea LU ; Larsson, Linus LU and Fribert, Richard LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Egencertifierade miljömärkningar, miljömärkningar, upplevd osäkerhet, riskreducering, konsumentens beslutsprocess
language
Swedish
id
5047240
date added to LUP
2015-02-11 14:55:27
date last changed
2015-02-11 14:55:27
@misc{5047240,
 abstract   = {Titel 	Egencertifierade miljömärkningars påverkan på konsumenters upplevda osäkerhet - En kvalitativ studie
Seminariedatum 	2015-01-15
Ämne/kurs 	FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
Författare 	Richard Fribert, Linus Larsson, Linnea Wirstedt
Handlare 	Lars Carlman
Nyckelord 	Egencertifierade miljömärkningar, miljömärkningar, upplevd osäkerhet, riskreducering, konsumentens beslutsprocess.
Syfte 	Öka förståelsen för hur egencertifierade miljömärkningar påverkar konsumentens upplevda osäkerhet och förstå vilka aspekter som anses viktiga för att upplevd osäkerhet ska påverkas under beslutsprocessen. 
Metod 	En kvalitativ metod, med abduktiv vetenskaplig ansats och hermeneutiskt synsätt. Primärdata bestod av fyra fokusgrupper. 
Teoretiska	Konsumentens beslutsprocess, osäkerhets- och riskreduceringsmetoder, Perspektiv 	varumärken, engagemangsnivå, meddelandekällan och trovärdighet.
Empiri 	Baserad på fyra fokusgrupper med totalt 18 respondenter, som i rollen av konsumenter, diskuterade egencertifierade miljömärkningar. 
Slutsats 	De egencertifierade miljömärkningarnas effektivitet som riskreduceringsmetod beror på konsumenters varumärkesbild och -styrka. Konsumenter måste tro att produktkategorin har en hög miljöpåverkan eller hög självpåverkan. Upplevd osäkerhet, skapad av den stora mångfalden av miljömärkningar, kan tvinga konsumenter till utökad informationssökning. Upplevd känsla av vällust efter köp, trots avsaknad av förståelse för märkningen, kan bidra till att ett varumärke stärks. I teorin kan ett starkt varumärke vinna mer på att skapa sin egen miljömärkning},
 author    = {Wirstedt, Linnea and Larsson, Linus and Fribert, Richard},
 keyword   = {Egencertifierade miljömärkningar,miljömärkningar,upplevd osäkerhet,riskreducering,konsumentens beslutsprocess},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Egencertifierade miljömärkningars påverkan på konsumenters upplevda osäkerhet},
 year     = {2015},
}