Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur säljer man in ett ämne till elever?

Holmgren, Johan LU and Hermansson, Anton LU (2015) LMMN91 20142
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Att ta reda på hur man kan få elever motiverade och intresserade av ett ämne redan vid första lektionstillfället är det som ligger till grund för denna studie. Första mötet med eleverna kan ha stor betydelse när det kommer till att inspirera och få eleverna att skapa sig ett intresse för kursen. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är därför att undersöka hur fyra lärare på estetiska programmet jobbar och tänker kring insäljandet av deras respektive ämne. För att få en mer omfattande datainsamling undersöks sedan om det finns något gemensamt mellan lärarnas svar och hur tre personer med andra yrken, som i viss mån påminner om läraryrket, tänker kring samma fråga. Det som framkommit ur resultatet som viktiga ingredienser för att öka... (More)
Att ta reda på hur man kan få elever motiverade och intresserade av ett ämne redan vid första lektionstillfället är det som ligger till grund för denna studie. Första mötet med eleverna kan ha stor betydelse när det kommer till att inspirera och få eleverna att skapa sig ett intresse för kursen. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är därför att undersöka hur fyra lärare på estetiska programmet jobbar och tänker kring insäljandet av deras respektive ämne. För att få en mer omfattande datainsamling undersöks sedan om det finns något gemensamt mellan lärarnas svar och hur tre personer med andra yrken, som i viss mån påminner om läraryrket, tänker kring samma fråga. Det som framkommit ur resultatet som viktiga ingredienser för att öka chanserna för att lyckas vid insäljandet av ett ämne är bland annat: att ha intresse för ämnet, skapa förtroende, varierad kommunikation vid presentationen samt att visa entusiasm och engagemang för ämnet. (Less)
Popular Abstract
The aim of this study is to figure out how to get students motivated and interested in a school subject from the very first lesson. The purpose of this qualitative interview study is therefore to investigate how four teachers, at the upper secondary school’s aesthetics program, work with and reflect about how they pitch their school subjects to their students. In order to get a more extensive collection of data three persons with different professions, that are similar in some ways to the teaching profession, were interviewed to find out if they have anything in common with what the teachers say about the same issue. The results indicate that in order to increase the chances to succeed with pitching the school subject, some important... (More)
The aim of this study is to figure out how to get students motivated and interested in a school subject from the very first lesson. The purpose of this qualitative interview study is therefore to investigate how four teachers, at the upper secondary school’s aesthetics program, work with and reflect about how they pitch their school subjects to their students. In order to get a more extensive collection of data three persons with different professions, that are similar in some ways to the teaching profession, were interviewed to find out if they have anything in common with what the teachers say about the same issue. The results indicate that in order to increase the chances to succeed with pitching the school subject, some important ingredients are: to be interested and at the same time show interest in the school subject, building trust,varied communication while presenting the subject, as well as showing enthusiasm and commitment to the school subject in question. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Johan LU and Hermansson, Anton LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om hur lärare på estetiska programmet tänker kring introduktionen av en kurs
course
LMMN91 20142
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
undervisning, intresse, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, motivation, estetiska programmet, skola, gymnasiet Educational sciences, Music education, education, interest, aesthetics program, school, the upper secondary school
language
Swedish
id
5049131
date added to LUP
2015-02-16 09:16:31
date last changed
2015-02-16 09:16:31
@misc{5049131,
 abstract   = {Att ta reda på hur man kan få elever motiverade och intresserade av ett ämne redan vid första lektionstillfället är det som ligger till grund för denna studie. Första mötet med eleverna kan ha stor betydelse när det kommer till att inspirera och få eleverna att skapa sig ett intresse för kursen. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är därför att undersöka hur fyra lärare på estetiska programmet jobbar och tänker kring insäljandet av deras respektive ämne. För att få en mer omfattande datainsamling undersöks sedan om det finns något gemensamt mellan lärarnas svar och hur tre personer med andra yrken, som i viss mån påminner om läraryrket, tänker kring samma fråga. Det som framkommit ur resultatet som viktiga ingredienser för att öka chanserna för att lyckas vid insäljandet av ett ämne är bland annat: att ha intresse för ämnet, skapa förtroende, varierad kommunikation vid presentationen samt att visa entusiasm och engagemang för ämnet.},
 author    = {Holmgren, Johan and Hermansson, Anton},
 keyword   = {undervisning,intresse,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap,motivation,estetiska programmet,skola,gymnasiet Educational sciences,Music education,education,interest,aesthetics program,school,the upper secondary school},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur säljer man in ett ämne till elever?},
 year     = {2015},
}