Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Forskning eller Utveckling? Valmöjligheter och avgränsningsproblematik i redovisning av internt upparbetade immateriella tillgångar för läkemedelsföretag

Jakobsson, Elin LU ; Wiklund, Emma LU and Eriksson, Martina LU (2015) FEKH69 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och analysera hur företag i läkemedelsbranschen redovisar forskning och utveckling, om de aktiverar utvecklingsutgifter och varför, samt hur de i så fall hanterar avgränsningsproblematiken.
Studien utgår från en kvalitativ metod där enskilda intervjuer med läkemedelsföretag har utförts. Företagens årsredovisningar har också granskats.
Teoretiska perspektiv: Studien använder sig av tidigare forskning i frågan om forskning och utveckling bör aktiveras eller kostnadsföras. Dessutom presenteras tillämpliga regelverk inom redovisning. Fokus har varit på internt upparbetade immateriella tillgångar i framförallt IAS 38 och K3.
Empirisk data har samlats in genom granskning av årsredovisningar och anonyma intervjuer med... (More)
Syftet är att beskriva och analysera hur företag i läkemedelsbranschen redovisar forskning och utveckling, om de aktiverar utvecklingsutgifter och varför, samt hur de i så fall hanterar avgränsningsproblematiken.
Studien utgår från en kvalitativ metod där enskilda intervjuer med läkemedelsföretag har utförts. Företagens årsredovisningar har också granskats.
Teoretiska perspektiv: Studien använder sig av tidigare forskning i frågan om forskning och utveckling bör aktiveras eller kostnadsföras. Dessutom presenteras tillämpliga regelverk inom redovisning. Fokus har varit på internt upparbetade immateriella tillgångar i framförallt IAS 38 och K3.
Empirisk data har samlats in genom granskning av årsredovisningar och anonyma intervjuer med individer på två företag i läkemedelsbranschen. Både besöksintervjuer och mailintervjuer har utförts.
En tydlig anledning för läkemedelsföretag att välja redovisningsmetoden aktivering är att de då kan undvika kontrollbalansräkning. Läkemedelsföretagens definition av när forskning går över till att bli utveckling överensstämmer med regelverken, varvid detta inte verkar vara ett stort problem. Däremot kan läkemedelsföretag ha problem med att uppnå kriterierna för att få aktivera, specifikt kriteriet om framtida ekonomiska fördelar har uppgetts vara svårhanterligt. Företagen verkar inte lägga mycket tid på att fundera kring hur de finansiella rapporterna ska upprättas och hur val av redovisningsmetod kan påverka dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakobsson, Elin LU ; Wiklund, Emma LU and Eriksson, Martina LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Läkemedelsföretag, Internt upparbetade immateriella tillgångar, Aktivering, Forskning och utveckling, Avgränsningsproblematik
language
Swedish
id
5050812
date added to LUP
2015-06-24 10:50:16
date last changed
2015-06-24 10:50:16
@misc{5050812,
 abstract   = {Syftet är att beskriva och analysera hur företag i läkemedelsbranschen redovisar forskning och utveckling, om de aktiverar utvecklingsutgifter och varför, samt hur de i så fall hanterar avgränsningsproblematiken.
Studien utgår från en kvalitativ metod där enskilda intervjuer med läkemedelsföretag har utförts. Företagens årsredovisningar har också granskats.
Teoretiska perspektiv: Studien använder sig av tidigare forskning i frågan om forskning och utveckling bör aktiveras eller kostnadsföras. Dessutom presenteras tillämpliga regelverk inom redovisning. Fokus har varit på internt upparbetade immateriella tillgångar i framförallt IAS 38 och K3.
Empirisk data har samlats in genom granskning av årsredovisningar och anonyma intervjuer med individer på två företag i läkemedelsbranschen. Både besöksintervjuer och mailintervjuer har utförts.
En tydlig anledning för läkemedelsföretag att välja redovisningsmetoden aktivering är att de då kan undvika kontrollbalansräkning. Läkemedelsföretagens definition av när forskning går över till att bli utveckling överensstämmer med regelverken, varvid detta inte verkar vara ett stort problem. Däremot kan läkemedelsföretag ha problem med att uppnå kriterierna för att få aktivera, specifikt kriteriet om framtida ekonomiska fördelar har uppgetts vara svårhanterligt. Företagen verkar inte lägga mycket tid på att fundera kring hur de finansiella rapporterna ska upprättas och hur val av redovisningsmetod kan påverka dem.},
 author    = {Jakobsson, Elin and Wiklund, Emma and Eriksson, Martina},
 keyword   = {Läkemedelsföretag,Internt upparbetade immateriella tillgångar,Aktivering,Forskning och utveckling,Avgränsningsproblematik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Forskning eller Utveckling? Valmöjligheter och avgränsningsproblematik i redovisning av internt upparbetade immateriella tillgångar för läkemedelsföretag},
 year     = {2015},
}