Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den personliga interaktionens roll i värdeskapande

Bunner, Lovisa LU ; Kaba, Valjon LU and Tammisto, Majken LU (2015) FEKH19 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Den personliga interaktionens roll i värdeskapande

Seminariedatum: 2015-01-16

Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Lovisa Bunner, Valon Kaba, Majken Tammisto

Handledare: Magnus Johansson

Nyckelord: Värdeskapande, Värdekonfigurationer, Värdedrivare, Personlig interaktion, Manuell kontanthantering

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka den personliga interaktionen värdeskapande roll i befintliga värdekonfigurationer och därmed företags förmåga att skapa högre värde genom tjänster som innefattar personlig interaktion.

Metod: En fallstudie har utförts med strukturerade och semistrukturerade intervjuer och med hjälp av multipla inslag har... (More)
Examensarbetets titel: Den personliga interaktionens roll i värdeskapande

Seminariedatum: 2015-01-16

Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Lovisa Bunner, Valon Kaba, Majken Tammisto

Handledare: Magnus Johansson

Nyckelord: Värdeskapande, Värdekonfigurationer, Värdedrivare, Personlig interaktion, Manuell kontanthantering

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka den personliga interaktionen värdeskapande roll i befintliga värdekonfigurationer och därmed företags förmåga att skapa högre värde genom tjänster som innefattar personlig interaktion.

Metod: En fallstudie har utförts med strukturerade och semistrukturerade intervjuer och med hjälp av multipla inslag har analytisk generaliserbarhet uppnåtts. Den insamlade datan har kodats samt analyserats mot det teoretiska ramverket med hjälp av mönsteranpassning.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska ramverk består av värdekonfigurationerna värdekedjan, value shop och value network av Porter, Stabell & Fjeldstad samt teorin kring värdeskapande.

Empiri: De empiriska källorna som legat till grund för analysen består av primärdata i form av intervjuer med företagen och dess kunder samt sekundärdata från publicerade artiklar och statistiska mätningar.

Slutsats: Personlig interaktion har en roll i företags värdeskapande processer och därmed kan ett eventuellt tillkortakommande i befintliga värdekonfigurationer konstaterats. Handelsbankens val att behålla en tjänst där personlig interaktion återfinns anses därmed strategiskt bra ur det värdeskapande perspektivet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bunner, Lovisa LU ; Kaba, Valjon LU and Tammisto, Majken LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
5105168
date added to LUP
2015-02-25 10:20:56
date last changed
2015-02-25 10:20:56
@misc{5105168,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Den personliga interaktionens roll i värdeskapande

Seminariedatum: 2015-01-16

Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Lovisa Bunner, Valon Kaba, Majken Tammisto

Handledare: Magnus Johansson

Nyckelord: Värdeskapande, Värdekonfigurationer, Värdedrivare, Personlig interaktion, Manuell kontanthantering

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka den personliga interaktionen värdeskapande roll i befintliga värdekonfigurationer och därmed företags förmåga att skapa högre värde genom tjänster som innefattar personlig interaktion. 

Metod: En fallstudie har utförts med strukturerade och semistrukturerade intervjuer och med hjälp av multipla inslag har analytisk generaliserbarhet uppnåtts. Den insamlade datan har kodats samt analyserats mot det teoretiska ramverket med hjälp av mönsteranpassning.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska ramverk består av värdekonfigurationerna värdekedjan, value shop och value network av Porter, Stabell & Fjeldstad samt teorin kring värdeskapande.

Empiri: De empiriska källorna som legat till grund för analysen består av primärdata i form av intervjuer med företagen och dess kunder samt sekundärdata från publicerade artiklar och statistiska mätningar. 

Slutsats: Personlig interaktion har en roll i företags värdeskapande processer och därmed kan ett eventuellt tillkortakommande i befintliga värdekonfigurationer konstaterats. Handelsbankens val att behålla en tjänst där personlig interaktion återfinns anses därmed strategiskt bra ur det värdeskapande perspektivet.},
 author    = {Bunner, Lovisa and Kaba, Valjon and Tammisto, Majken},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den personliga interaktionens roll i värdeskapande},
 year     = {2015},
}