Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lycklig och framgångsrik : en kvalitativ studie om självpresentationen på Facebook och LinkedIn

Rutgersson, Amanda LU (2015) MKVK04 20142
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
De sociala medierna har förändrat förutsättningarna för hur vi ser på och måste förhålla oss till det privata och offentliga. Detta har medfört att beteendet och självpresentationen på sociala medier inte alltid är lätt att förhålla sig till. Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för den komplexitet som sociala nätverkssidor medför när förutsättningarna för det som en gång varit privat nu kan offentliggöras. Mer specifikt undersöker studien hur användares självpresentation skiljer sig på Facebook och LinkedIn – en privat och en offentlig social nätverkssida. I studien har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts för att få en insikt i hur informanterna resonerar kring sitt beteende på de sociala nätverkssidorna. Det... (More)
De sociala medierna har förändrat förutsättningarna för hur vi ser på och måste förhålla oss till det privata och offentliga. Detta har medfört att beteendet och självpresentationen på sociala medier inte alltid är lätt att förhålla sig till. Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för den komplexitet som sociala nätverkssidor medför när förutsättningarna för det som en gång varit privat nu kan offentliggöras. Mer specifikt undersöker studien hur användares självpresentation skiljer sig på Facebook och LinkedIn – en privat och en offentlig social nätverkssida. I studien har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts för att få en insikt i hur informanterna resonerar kring sitt beteende på de sociala nätverkssidorna. Det teoretiska perspektiv som använts är främst Goffmans dramaturgiska perspektiv.

Studien visar att självpresentationen på sociala nätverkssidor inte alltid uppfattas som problematisk. Då Facebook är en privat sida där användare inte vill dela allt med alla så kompliceras självpresentationen eftersom att användarna då måste anpassa beteendet för samtliga publiker. Detta medför även att det normativa beteendet blir svårtolkat för att utrymmet för hur man bör bete sig blir brett. Förhållningssättet på LinkedIn är enklare då användare inte måste anpassa sin självpresentation för alla, istället är det den potentiella publiken som användare gör ett framträdande för. Den entydiga ramen på LinkedIn gör även det normativa beteendet enkelt att förhålla sig till. Det har även visat sig att offentligheten på sociala nätverkssidor medför att användare måste bete sig i enighet med arbetsplatsens riktlinjer. Offentligheten medför även att användare inte enbart förhåller sig till beteendet på de olika sidorna utan de måste även se till att beteendet på sociala nätverkssidor generellt visar en enad bild av vem de är. Av den anledningen framhäver användarna de sidor av sig själva som får dem att framstå som lyckliga och framgångsrika. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rutgersson, Amanda LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
5142375
date added to LUP
2015-03-02 13:47:33
date last changed
2015-03-02 13:47:33
@misc{5142375,
 abstract   = {De sociala medierna har förändrat förutsättningarna för hur vi ser på och måste förhålla oss till det privata och offentliga. Detta har medfört att beteendet och självpresentationen på sociala medier inte alltid är lätt att förhålla sig till. Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för den komplexitet som sociala nätverkssidor medför när förutsättningarna för det som en gång varit privat nu kan offentliggöras. Mer specifikt undersöker studien hur användares självpresentation skiljer sig på Facebook och LinkedIn – en privat och en offentlig social nätverkssida. I studien har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts för att få en insikt i hur informanterna resonerar kring sitt beteende på de sociala nätverkssidorna. Det teoretiska perspektiv som använts är främst Goffmans dramaturgiska perspektiv. 

Studien visar att självpresentationen på sociala nätverkssidor inte alltid uppfattas som problematisk. Då Facebook är en privat sida där användare inte vill dela allt med alla så kompliceras självpresentationen eftersom att användarna då måste anpassa beteendet för samtliga publiker. Detta medför även att det normativa beteendet blir svårtolkat för att utrymmet för hur man bör bete sig blir brett. Förhållningssättet på LinkedIn är enklare då användare inte måste anpassa sin självpresentation för alla, istället är det den potentiella publiken som användare gör ett framträdande för. Den entydiga ramen på LinkedIn gör även det normativa beteendet enkelt att förhålla sig till. Det har även visat sig att offentligheten på sociala nätverkssidor medför att användare måste bete sig i enighet med arbetsplatsens riktlinjer. Offentligheten medför även att användare inte enbart förhåller sig till beteendet på de olika sidorna utan de måste även se till att beteendet på sociala nätverkssidor generellt visar en enad bild av vem de är. Av den anledningen framhäver användarna de sidor av sig själva som får dem att framstå som lyckliga och framgångsrika.},
 author    = {Rutgersson, Amanda},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lycklig och framgångsrik : en kvalitativ studie om självpresentationen på Facebook och LinkedIn},
 year     = {2015},
}