Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hemlöshet och rätten till staden - Ett planeringsperspektiv

Lari, Shirine LU (2015) SGEK02 20142
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar ämnet hemlöshet kopplat till stadens planering. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka planeringen av stadens offentliga rum och dess påverkan på en marginaliserad grupp som de hemlösa. Detta för att ge den generella stadsplaneringen en ytterligare dimension samt för att utreda om alla faktiskt har samma rätt till staden eller om vissa grupper utesluts som ett resultat av stadens utformning. Denna undersökning har genomförts utifrån teorier kring rätten till staden av Henri Lefebvre och David Harvey för att sedan koppla dessa till hemlöshet och de hemlösas rätt till stadens offentliga rum. Frågeställningen som ligger till grund för denna uppsats är huruvida det finns fysiska eller osynliga strukturer som... (More)
Denna uppsats behandlar ämnet hemlöshet kopplat till stadens planering. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka planeringen av stadens offentliga rum och dess påverkan på en marginaliserad grupp som de hemlösa. Detta för att ge den generella stadsplaneringen en ytterligare dimension samt för att utreda om alla faktiskt har samma rätt till staden eller om vissa grupper utesluts som ett resultat av stadens utformning. Denna undersökning har genomförts utifrån teorier kring rätten till staden av Henri Lefebvre och David Harvey för att sedan koppla dessa till hemlöshet och de hemlösas rätt till stadens offentliga rum. Frågeställningen som ligger till grund för denna uppsats är huruvida det finns fysiska eller osynliga strukturer som utesluter de hemlösa ur Malmös offentliga miljöer. Denna frågeställning har besvarats genom en empiriska undersökning som utgjorts av samtalsintervjuer med två personer som arbetar med hemlösa samt en före detta hemlös person. Resultatet av dessa intervjuer har sedan undersökts i förhållande till Malmös stadsrum genom en kortare observation samt fotografering av de exempel som nämnts under intervjuerna. Resultatet som framgått av denna undersökning är att det finns fysiska strukturer som utesluter hemlösa ur staden samt att dessa även kompletteras av ett osynligt maktutövande i form av övervakning eller generella attityder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lari, Shirine LU
supervisor
organization
course
SGEK02 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hemlöshet, Malmö, stadsplanering, rätten till staden, exkluderande planering
language
Swedish
id
5147037
date added to LUP
2015-03-09 12:01:31
date last changed
2015-03-09 12:01:31
@misc{5147037,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar ämnet hemlöshet kopplat till stadens planering. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka planeringen av stadens offentliga rum och dess påverkan på en marginaliserad grupp som de hemlösa. Detta för att ge den generella stadsplaneringen en ytterligare dimension samt för att utreda om alla faktiskt har samma rätt till staden eller om vissa grupper utesluts som ett resultat av stadens utformning. Denna undersökning har genomförts utifrån teorier kring rätten till staden av Henri Lefebvre och David Harvey för att sedan koppla dessa till hemlöshet och de hemlösas rätt till stadens offentliga rum. Frågeställningen som ligger till grund för denna uppsats är huruvida det finns fysiska eller osynliga strukturer som utesluter de hemlösa ur Malmös offentliga miljöer. Denna frågeställning har besvarats genom en empiriska undersökning som utgjorts av samtalsintervjuer med två personer som arbetar med hemlösa samt en före detta hemlös person. Resultatet av dessa intervjuer har sedan undersökts i förhållande till Malmös stadsrum genom en kortare observation samt fotografering av de exempel som nämnts under intervjuerna. Resultatet som framgått av denna undersökning är att det finns fysiska strukturer som utesluter hemlösa ur staden samt att dessa även kompletteras av ett osynligt maktutövande i form av övervakning eller generella attityder.},
 author    = {Lari, Shirine},
 keyword   = {hemlöshet,Malmö,stadsplanering,rätten till staden,exkluderande planering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hemlöshet och rätten till staden - Ett planeringsperspektiv},
 year     = {2015},
}