Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Styrning, kultur och motivation i idéburna organisationer - En studie av Bräcke diakoni

Hansson, Viktoria LU ; Erland, Marte LU and Olsson Fahlander, Lotta LU (2015) FEKH69 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur man styr organisationer där en idé står över vinst, genom att undersöka betydelsen av kultur och motivation. Denna studie baseras på en kvalitativ metod, där semi-strukturerade intervjuer har utförts. Det empiriska materialet har analyserats och testats mot etablerade teorier. Fallstudien har visat att det är svårt att fullständigt implementera traditionella styrverktyg då de fokuserar på vinst. Resultatet visar att ett ökat fokus på vinst kan göra intrång på företagskulturen samt de anställdas motivation. Idéburna organisationer måste därför anpassa sina styrverktyg.
Abstract
The purpose of this study is to describe and analyze how to control organizations in which an idea is above profit, by examining the importance of culture and motivation. The study is based on a qualitative approach, where semi-structured interviews were conducted. The new empirical material was then analyzed and tested against established theories. The case study concludes that it is difficult to completely implement traditional management tools due to its focus on profit. The result shows that increased focus on profit may compromise company culture and employee motivation. Management tools within the social service nonprofit organization sector must therefore be adapted.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Viktoria LU ; Erland, Marte LU and Olsson Fahlander, Lotta LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Styrning, kultur, motivation, idéburen organisation, företagsekonomi
language
Swedish
id
5336182
date added to LUP
2015-04-29 09:16:02
date last changed
2015-04-29 09:16:02
@misc{5336182,
 abstract   = {The purpose of this study is to describe and analyze how to control organizations in which an idea is above profit, by examining the importance of culture and motivation. The study is based on a qualitative approach, where semi-structured interviews were conducted. The new empirical material was then analyzed and tested against established theories. The case study concludes that it is difficult to completely implement traditional management tools due to its focus on profit. The result shows that increased focus on profit may compromise company culture and employee motivation. Management tools within the social service nonprofit organization sector must therefore be adapted.},
 author    = {Hansson, Viktoria and Erland, Marte and Olsson Fahlander, Lotta},
 keyword   = {Styrning,kultur,motivation,idéburen organisation,företagsekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrning, kultur och motivation i idéburna organisationer - En studie av Bräcke diakoni},
 year     = {2015},
}