Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Grenzkataster - En studie av det koordinatbaserade fastighetssystemet i Österrike

Jeppsson, Anna LU and Stjernberg, Emelie LU (2015) VFT920 20151
Real Estate Science
Abstract
Today there is a constant technical development in the society, and the use of GPS devices and various positioning applications is growing.
Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, is now about to initiate a pilot project on how a coordinate based cadastral system could work in Sweden. The overall purpose of introducing this type of system in Sweden is to create an accurate and reliable cadastral map. The idea is that the new system should be able to match the technical development in society and provide the high quality geodata that the users demand.
The aim of this MSc study is to describe and present pros and cons of the Austrian coordinate based cadastre called Grenzkataster.
Since 1969 there... (More)
Today there is a constant technical development in the society, and the use of GPS devices and various positioning applications is growing.
Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, is now about to initiate a pilot project on how a coordinate based cadastral system could work in Sweden. The overall purpose of introducing this type of system in Sweden is to create an accurate and reliable cadastral map. The idea is that the new system should be able to match the technical development in society and provide the high quality geodata that the users demand.
The aim of this MSc study is to describe and present pros and cons of the Austrian coordinate based cadastre called Grenzkataster.
Since 1969 there are two different parts of the cadastre in Austria, the traditional Grundsteuerkataster and the coordinate based Grenzkataster. The purpose of the introduction of Grenzkataster was to make property boundaries legally defined by coordinates, which should make them of higher quality with regard to accuracy etc. One key purpose was that this would lead to fewer boundary disputes over time.
Even though there are positive effects with registration of land parcels in Grenzkataster, only 16 % of the parcels in Austria are transferred into the system to date. One reason for this is that, in many cases, the initiative has to come from the property owners themselves. Due to lack of information and clear incentives, the knowledge about Grenzkataster is still low among this group, which makes it difficult for them to see the positive effects that the system entails. It is also possible to find drawbacks with Grenzkataster and other coordinate based systems. The natural movement of the ground is the most significant problem.
The purpose of introducing a coordinate based property system in Sweden clearly differs from the purpose Austria had when introducing their system. Even though Grenzkataster fulfils the Austrian purpose rather well, a similar gradual methodology would not result in the broad effects requested in Sweden. In theory, all properties must have detailed and accurate boundaries for the Swedish purpose to be fulfilled. Hence, the future system in Sweden needs to be designed and implemented in a different way. (Less)
Abstract (Swedish)
Idag har samhället en ständig teknisk utveckling och användandet av positionering växer hela tiden. Vår position kan enkelt visas med hjälp av koordinater, i t.ex. mobiltelefonen, och används till allt från att räkna ut och ange din joggingrunda till att visa hur trafiken ser ut. Lantmäteriet håller nu på med en utredning gällande ifall ett fastighetssystem med koordinatbestämda fastighetsgränser bör införas i Sverige. Syftet med införandet i Sverige är att det koordinatbestämda systemet ska leda till en pålitlig fastighetsregisterkarta som kan användas för att underlätta för alla i samhället samt att fastighetssystemet ska hänga med i den tekniska utveckling som sker i samhället. Ett sådant system kan t.ex. förbättra arbetet för... (More)
Idag har samhället en ständig teknisk utveckling och användandet av positionering växer hela tiden. Vår position kan enkelt visas med hjälp av koordinater, i t.ex. mobiltelefonen, och används till allt från att räkna ut och ange din joggingrunda till att visa hur trafiken ser ut. Lantmäteriet håller nu på med en utredning gällande ifall ett fastighetssystem med koordinatbestämda fastighetsgränser bör införas i Sverige. Syftet med införandet i Sverige är att det koordinatbestämda systemet ska leda till en pålitlig fastighetsregisterkarta som kan användas för att underlätta för alla i samhället samt att fastighetssystemet ska hänga med i den tekniska utveckling som sker i samhället. Ett sådant system kan t.ex. förbättra arbetet för verksamheter såsom jord- och skogsbruk.
I Lantmäteriets utredningsarbete är det till stor hjälp att studera andra koordinatbestämda fastighetssystem såsom Grenzkataster i Österrike. Syftet med examensarbetet är att information kring det österrikiska fastighetssystemet ska kunna bidra till Lantmäteriets utredningsarbete genom att ge en bild av hur ett befintligt koordinatbestämt fastighetssystem fungerar.
Information om Österrikes koordinatbaserade fastighetssystem är svår att finna då systemet inte är särskilt väldokumenterat i svensk, engelsk och tysk litteratur. Därför genomfördes ett studiebesök i Wien, Österrike, i ett tidigt stadium. Under dagarna i Wien genomfördes möten med flera personer som på olika sätt arbetar med systemet och som kunde ge en bred informationsgrund. Kontakterna som knöts vid studiebesöket användes sedan under det fortsatta arbetet för att möjliggöra en korrekt och informativ rapport.
I Österrike är fastighetsregistret uppdelat i två delar, Grundbuch och Kataster, vilka kan jämföras med det svenska fastighetsregistrets inskrivningsdel respektive allmänna del. Sedan år 1969 finns dessutom två olika Kataster, det traditionella Grundstuerkataster och det koordinatbaserade Grenzkataster. I dessa två delar är parcellen den minsta enheten och motsvarar en del av en fastighet.
Syftet med införandet av Grenzkataster var huvudsakligen att parcellgränserna skulle bli tydligare definierade och hålla en högre noggrannhet samt att framtida gränstvister därmed skulle undvikas. Ifall en parcell är registrerad i Grenzkataster ligger en skriftlig överenskommelse mellan fastighetsägarna till grund för gränssträckningarna, vilka är angivna med koordinater. Överenskommelsen innebär att en gräns enkelt kan rekonstrueras på marken och att gränstvister inte kan tas till domstol för avgörande. Gränstvister som uppstår för parceller som är registrerade i Grundsteuerkataster löses däremot i domstol, vilket innebär högre kostnader och längre förfaranden.
Trots de fördelar en registrering i Grenzkataster för med sig är endast 16 % av landets alla parceller överförda till systemet. Mycket tyder på att fastighetsägare inte har någon kunskap om Grenzkataster och dess innebörd och att det är en av anledningarna till den låga andel parceller som har koordinatbaserade gränser. Fastighetsägarna kan inte se de fördelar som systemet medför och har därför själva inte initierat någon överföring. Staten har inte heller genomfört någon större systematisk insats.
Det finns även vissa nackdelar med Grenzkataster, vilket alla koordinatbaserade fastighetssystem har. Rörelser av mark är det största problemet eftersom koordinaterna är fixa. Det kan leda till att en del av en byggnad med tiden kan komma att ligga på det som enligt koordinaterna är grannparcellen. I Österrike finns det i dagsläget ett lagförslag om att parceller i områden där rörelsen är stor inte ska föras in i Grenzkataster utan förbli i det traditionella systemet, Grundsteuerkataster, samt att det ska finnas möjlighet att föra över redan Grenzkatasterregistrerade parceller i Grundsteuerkataster igen.
Österrike har inte någon lagstiftad möjlighet till att bilda 3D-fastigheter men diskussioner om ett införande har funnits. För denna typ av fastigheter blir även rörelse i höjdled en mycket viktig faktor att ta hänsyn till.
Vid Grenzkatasters införande var förhoppningarna att intresset skulle vara stort och att Grundsteuerkataster stegvis skulle försvinna. Det nya lagförslaget gällande rörelse av mark tyder dock på att Grundsteuerkataster inte kommer försvinna utan att de båda systemen består och utgör komplement till varandra även i framtiden.
Syftet med att införa ett koordinatbestämt fastighetssystem i Sverige skiljer sig tydligt från det syfte Österrike har. Trots att Grenzkataster uppfyller sitt syfte i Österrike skulle ett liknande system med ett sporadiskt genomförande i sådan liten grad inte medföra att syftet med ett koordinatbestämt system uppnås i Sverige. För att syftet ska uppnås här krävs det att i princip alla fastigheter har gränser som är koordinatbestämda. Det fordras således att det system som introduceras i Sverige har en större genomslagskraft, som innebär att betydligt fler fastigheter registreras i det koordinatbestämda systemet, än vad som hittills skett i Österrike. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jeppsson, Anna LU and Stjernberg, Emelie LU
supervisor
organization
course
VFT920 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Fastighetssystem, fastighetsregister, fastighetsgräns, koordinat, koordinatbestämd, Grenzkataster, Österrike
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/15/5324 SE
language
Swedish
id
5422117
date added to LUP
2015-05-21 15:37:35
date last changed
2015-05-21 15:37:35
@misc{5422117,
 abstract   = {Today there is a constant technical development in the society, and the use of GPS devices and various positioning applications is growing.
Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, is now about to initiate a pilot project on how a coordinate based cadastral system could work in Sweden. The overall purpose of introducing this type of system in Sweden is to create an accurate and reliable cadastral map. The idea is that the new system should be able to match the technical development in society and provide the high quality geodata that the users demand. 
The aim of this MSc study is to describe and present pros and cons of the Austrian coordinate based cadastre called Grenzkataster. 
Since 1969 there are two different parts of the cadastre in Austria, the traditional Grundsteuerkataster and the coordinate based Grenzkataster. The purpose of the introduction of Grenzkataster was to make property boundaries legally defined by coordinates, which should make them of higher quality with regard to accuracy etc. One key purpose was that this would lead to fewer boundary disputes over time. 
Even though there are positive effects with registration of land parcels in Grenzkataster, only 16 % of the parcels in Austria are transferred into the system to date. One reason for this is that, in many cases, the initiative has to come from the property owners themselves. Due to lack of information and clear incentives, the knowledge about Grenzkataster is still low among this group, which makes it difficult for them to see the positive effects that the system entails. It is also possible to find drawbacks with Grenzkataster and other coordinate based systems. The natural movement of the ground is the most significant problem.
The purpose of introducing a coordinate based property system in Sweden clearly differs from the purpose Austria had when introducing their system. Even though Grenzkataster fulfils the Austrian purpose rather well, a similar gradual methodology would not result in the broad effects requested in Sweden. In theory, all properties must have detailed and accurate boundaries for the Swedish purpose to be fulfilled. Hence, the future system in Sweden needs to be designed and implemented in a different way.},
 author    = {Jeppsson, Anna and Stjernberg, Emelie},
 keyword   = {Fastighetssystem,fastighetsregister,fastighetsgräns,koordinat,koordinatbestämd,Grenzkataster,Österrike},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Grenzkataster - En studie av det koordinatbaserade fastighetssystemet i Österrike},
 year     = {2015},
}