Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Meningsskapande internkommunikation

Nadel, Jonatan LU (2015) SKOM12 20141
Department of Strategic Communication
Abstract
Sensemaking internal communication - How social workers experience sensemaking and identity construction based on internal communication of leaders and how this is perceived to affect their working climate

It is important to study co-workers as active subjects and understand how they make sense and construct their identities from their understanding of internal communication of leaders. And to understand how co-workers experience that this process affects the working climate since research shows a connection between communication and organisational goal fulfilment as leaders can contribute to a positive climate. In a bureaucracy, communication consists of primarily work-related downward information, which is an old view on how... (More)
Sensemaking internal communication - How social workers experience sensemaking and identity construction based on internal communication of leaders and how this is perceived to affect their working climate

It is important to study co-workers as active subjects and understand how they make sense and construct their identities from their understanding of internal communication of leaders. And to understand how co-workers experience that this process affects the working climate since research shows a connection between communication and organisational goal fulfilment as leaders can contribute to a positive climate. In a bureaucracy, communication consists of primarily work-related downward information, which is an old view on how communication should look. Social workers have been interviewed at social service centres and the results is an example of when internal communication of leaders is under criticism from co-workers, though they understand that it’s hard for managers to work towards dialog in a bureaucracy. The social workers experience that internal communication without dialog is harmful, for the organisation and their own health. This could lead to rebellious tendencies in order to protect the client. (Less)
Abstract (Swedish)
Meningsskapande internkommunikation - Hur socialsekreterare upplever att de skapar mening och identitet utifrån ledares interna kommunikation samt hur detta upplevs påverka deras arbetsklimat

Det är viktigt att studera medarbetare som aktiva subjekt och förstå hur de skapar mening och konstruerar sin identitet utifrån sin förståelse av ledares internkommunikation. Samt att förstå hur medarbetare upplever att denna process påverkar arbetsklimatet då forskning visar på sambandet mellan ledares internkommunikation och verksamhetens måluppfyllelse eftersom ledare kan bidra till ett positivt arbetsklimat. I en byråkrati präglas kommunikationen främst av nedåtriktad, arbetsrelaterad information, vilket idag är en förlegad syn på hur... (More)
Meningsskapande internkommunikation - Hur socialsekreterare upplever att de skapar mening och identitet utifrån ledares interna kommunikation samt hur detta upplevs påverka deras arbetsklimat

Det är viktigt att studera medarbetare som aktiva subjekt och förstå hur de skapar mening och konstruerar sin identitet utifrån sin förståelse av ledares internkommunikation. Samt att förstå hur medarbetare upplever att denna process påverkar arbetsklimatet då forskning visar på sambandet mellan ledares internkommunikation och verksamhetens måluppfyllelse eftersom ledare kan bidra till ett positivt arbetsklimat. I en byråkrati präglas kommunikationen främst av nedåtriktad, arbetsrelaterad information, vilket idag är en förlegad syn på hur kommunikation bör se ut. Socialsekreterare har intervjuats på två socialförvaltningar och studiens resultat är ett exempel på när ledningens internkommunikation är under kritik från medarbetarna trots att de förstår att det inte är enkelt att som chef jobba för dialog i en byråkrati. Socialsekreterarna upplever att internkommunikation utan dialog och delaktighet är skadligt, både för verksamhetens och för deras egen hälsa. Vilket kan leda till rebelliska tendenser för att kunna värna om klienten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nadel, Jonatan LU
supervisor
organization
course
SKOM12 20141
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
meningsskapande, internkommunikation, socialsekreterare, arbetsklimat, medarbetarperspektiv, byråkrati
language
Swedish
id
5432305
date added to LUP
2015-05-28 15:17:27
date last changed
2015-05-28 15:17:27
@misc{5432305,
 abstract   = {Sensemaking internal communication - How social workers experience sensemaking and identity construction based on internal communication of leaders and how this is perceived to affect their working climate

It is important to study co-workers as active subjects and understand how they make sense and construct their identities from their understanding of internal communication of leaders. And to understand how co-workers experience that this process affects the working climate since research shows a connection between communication and organisational goal fulfilment as leaders can contribute to a positive climate. In a bureaucracy, communication consists of primarily work-related downward information, which is an old view on how communication should look. Social workers have been interviewed at social service centres and the results is an example of when internal communication of leaders is under criticism from co-workers, though they understand that it’s hard for managers to work towards dialog in a bureaucracy. The social workers experience that internal communication without dialog is harmful, for the organisation and their own health. This could lead to rebellious tendencies in order to protect the client.},
 author    = {Nadel, Jonatan},
 keyword   = {meningsskapande,internkommunikation,socialsekreterare,arbetsklimat,medarbetarperspektiv,byråkrati},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Meningsskapande internkommunikation},
 year     = {2015},
}