Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Djävulens advokat eller kritiskt tänkande – En jämförelse mellan två metoder för underrättelseanalys och deras relevans som för undvikande av partisk analys

Öst, Bengt LU (2015) UNDK01 20151
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar de två analysmetoderna djävulens advokat och kritiskt tänkande och dess relevans för att undvika partisk analys. Genom en jämförelse av de två metoderna är avsikten att klargöra likheter och skillnader och om det är två olika metoder eller om de inte bara är variationer på samma tema. Vidare är avsikten att beskriva hur väl de två metoderna bidrar till bättre underrättelseanalyser och därmed till ett bättre beslutsunderlag för beslutsfattare. Resultatet är att det finns fog för att påstå att djävulens advokat och kritiskt tänkande är samma metod med olika namn beroende på hur metoden används, kontinuerligt genom hela analysen eller i efterhand när ett preliminärt resultat av analysen föreligger. Det går inte heller... (More)
Denna uppsats behandlar de två analysmetoderna djävulens advokat och kritiskt tänkande och dess relevans för att undvika partisk analys. Genom en jämförelse av de två metoderna är avsikten att klargöra likheter och skillnader och om det är två olika metoder eller om de inte bara är variationer på samma tema. Vidare är avsikten att beskriva hur väl de två metoderna bidrar till bättre underrättelseanalyser och därmed till ett bättre beslutsunderlag för beslutsfattare. Resultatet är att det finns fog för att påstå att djävulens advokat och kritiskt tänkande är samma metod med olika namn beroende på hur metoden används, kontinuerligt genom hela analysen eller i efterhand när ett preliminärt resultat av analysen föreligger. Det går inte heller at påstå att metoderna när de används bidrar till en korruptionsfri analys. Möjligheterna till det ökar men ingen av metoderna är invändningsfri som verktyg till en opartisk och korruptionsfri analys. (Less)
Abstract
This paper deals with the two analytical methods devil's advocate and critical thinking and its relevance to avoid biased analysis. Through a comparison of the two methods its intention is to clarify the similarities and differences, and whether there are two different methods or only variations on the same theme. The purpose is to describe how well the two methods contributes to better intelligence analysis and thus to a better basis for decision-makers. The result is that there is evidence to claim that the devil's advocate and critical thinking is the same method with different names depending on when in analysis the method is used, continuously throughout the analysis or afterwards when the preliminary results of the analysis exists.... (More)
This paper deals with the two analytical methods devil's advocate and critical thinking and its relevance to avoid biased analysis. Through a comparison of the two methods its intention is to clarify the similarities and differences, and whether there are two different methods or only variations on the same theme. The purpose is to describe how well the two methods contributes to better intelligence analysis and thus to a better basis for decision-makers. The result is that there is evidence to claim that the devil's advocate and critical thinking is the same method with different names depending on when in analysis the method is used, continuously throughout the analysis or afterwards when the preliminary results of the analysis exists. Nor is it possible at claiming that the methods, when used contribute to a corruption-free analysis. The possibility for that increase, but none of the methods is unobjectionable as tools to a fair and corruption-free analysis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öst, Bengt LU
supervisor
organization
course
UNDK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Intelligence Requirements, Information Management, Information Retrieval, Intelligence Analysis, The Devil's Advocate, Underrättelsebehov, Informationshantering, Underrättelseanalys, Djävulens advokat
language
Swedish
id
5435160
date added to LUP
2015-11-18 15:00:41
date last changed
2015-11-18 15:00:41
@misc{5435160,
 abstract   = {This paper deals with the two analytical methods devil's advocate and critical thinking and its relevance to avoid biased analysis. Through a comparison of the two methods its intention is to clarify the similarities and differences, and whether there are two different methods or only variations on the same theme. The purpose is to describe how well the two methods contributes to better intelligence analysis and thus to a better basis for decision-makers. The result is that there is evidence to claim that the devil's advocate and critical thinking is the same method with different names depending on when in analysis the method is used, continuously throughout the analysis or afterwards when the preliminary results of the analysis exists. Nor is it possible at claiming that the methods, when used contribute to a corruption-free analysis. The possibility for that increase, but none of the methods is unobjectionable as tools to a fair and corruption-free analysis.},
 author    = {Öst, Bengt},
 keyword   = {Intelligence Requirements,Information Management,Information Retrieval,Intelligence Analysis,The Devil's Advocate,Underrättelsebehov,Informationshantering,Underrättelseanalys,Djävulens advokat},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Djävulens advokat eller kritiskt tänkande – En jämförelse mellan två metoder för underrättelseanalys och deras relevans som för undvikande av partisk analys},
 year     = {2015},
}