Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Har extraarbetande heltidsstudenter med högre self-efficacy också bättre mental hälsa?

Gunnarsson, Stina LU and Persson, Sofie LU (2015) PSYK11 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Då extraarbete tycks allt vanligare bland studenter var syftet med den här studien att undersöka varför studenter extraarbetar och om heltidsstudenter skiljer sig åt i avseende på deras självskattade mentala hälsa beroende på om de extraarbetar eller inte. Vidare var avsikten att undersöka om heltidsstudenter som extraarbetar bedömde sin mentala hälsa som bättre om de samtidigt uppvisade en högre grad av self-efficacy. Deltagarna bestod av 87 studenter i åldrarna 19-45 (M = 24.16) vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. Studien baserades på en enkätundersökning som administrerades via Facebook. Enkäten bestod av bakgrundsfrågor, frågor kring extraarbete, frågor gällande upplevd mental hälsa (RAND-36) och... (More)
Då extraarbete tycks allt vanligare bland studenter var syftet med den här studien att undersöka varför studenter extraarbetar och om heltidsstudenter skiljer sig åt i avseende på deras självskattade mentala hälsa beroende på om de extraarbetar eller inte. Vidare var avsikten att undersöka om heltidsstudenter som extraarbetar bedömde sin mentala hälsa som bättre om de samtidigt uppvisade en högre grad av self-efficacy. Deltagarna bestod av 87 studenter i åldrarna 19-45 (M = 24.16) vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. Studien baserades på en enkätundersökning som administrerades via Facebook. Enkäten bestod av bakgrundsfrågor, frågor kring extraarbete, frågor gällande upplevd mental hälsa (RAND-36) och self-efficacy (General Self-Efficacy Scale). Resultatet visade på en positiv korrelation (r = .472) mellan variablerna upplevd mental hälsa och graden av generell self-efficacy. Mer än hälften av studenternas subjektiva upplevelse för kombinationen av heltidsstudier och extraarbete var att det hade en negativ påverkan på deras hälsa.

Nyckelord: extraarbete, self-efficacy, mental hälsa, anställningsbarhet, arbetslivserfarenhet. (Less)
Popular Abstract
Since working extra amongst university students seem more common today the purpose of this study was to examine the rationales for doing so, and whether or not full time students differ in aspects of their self rated mental health depending on whether or not they engage in extra work outside school. In addition we examined whether student that worked extra and if that was associated with higher levels of self-efficacy. In total 87 students aged 19-45 (M = 24.16) at the faculty of social-science at Lunds University participated in an online survey that was administered through Facebook. The survey consisted of questions regarding background, extra work, mental health (RAND-36), and self-efficacy (General Self-Efficacy Scale). The result... (More)
Since working extra amongst university students seem more common today the purpose of this study was to examine the rationales for doing so, and whether or not full time students differ in aspects of their self rated mental health depending on whether or not they engage in extra work outside school. In addition we examined whether student that worked extra and if that was associated with higher levels of self-efficacy. In total 87 students aged 19-45 (M = 24.16) at the faculty of social-science at Lunds University participated in an online survey that was administered through Facebook. The survey consisted of questions regarding background, extra work, mental health (RAND-36), and self-efficacy (General Self-Efficacy Scale). The result indicated a correlation (r = .472) between perceived mental health and general self-efficacy. The majority of the students subjective experience regarding the combination of full time studies and extra work was that it had a negative effect on their mental health.

Keywords: extra work, self-efficacy, mental health, employability, working experience. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsson, Stina LU and Persson, Sofie LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
extraarbete, self-efficacy, mental hälsa, anställningsbarhet, arbetslivserfarenhet
language
Swedish
id
5463423
date added to LUP
2015-06-03 14:13:33
date last changed
2015-06-03 14:13:33
@misc{5463423,
 abstract   = {Då extraarbete tycks allt vanligare bland studenter var syftet med den här studien att undersöka varför studenter extraarbetar och om heltidsstudenter skiljer sig åt i avseende på deras självskattade mentala hälsa beroende på om de extraarbetar eller inte. Vidare var avsikten att undersöka om heltidsstudenter som extraarbetar bedömde sin mentala hälsa som bättre om de samtidigt uppvisade en högre grad av self-efficacy. Deltagarna bestod av 87 studenter i åldrarna 19-45 (M = 24.16) vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. Studien baserades på en enkätundersökning som administrerades via Facebook. Enkäten bestod av bakgrundsfrågor, frågor kring extraarbete, frågor gällande upplevd mental hälsa (RAND-36) och self-efficacy (General Self-Efficacy Scale). Resultatet visade på en positiv korrelation (r = .472) mellan variablerna upplevd mental hälsa och graden av generell self-efficacy. Mer än hälften av studenternas subjektiva upplevelse för kombinationen av heltidsstudier och extraarbete var att det hade en negativ påverkan på deras hälsa.

Nyckelord: extraarbete, self-efficacy, mental hälsa, anställningsbarhet, arbetslivserfarenhet.},
 author    = {Gunnarsson, Stina and Persson, Sofie},
 keyword   = {extraarbete,self-efficacy,mental hälsa,anställningsbarhet,arbetslivserfarenhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har extraarbetande heltidsstudenter med högre self-efficacy också bättre mental hälsa?},
 year     = {2015},
}