Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Waste management in Sweden – Case study at the IKEA warehouses in Älmhult

Eliasson, Caroline LU (2015) MVEM12 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
The thesis consists of a description of the waste management in Sweden today, related to a case study at IKEA’s warehouses in Älmhult. Waste is globally one of the most important environmental challenges. Waste management in Sweden has developed a lot during the past years and is now standing in front of the next big challenge: to reach higher up in the waste hierarchy. By studying the academic literature and by interviewing actors relevant to the Swedish waste management scheme, ideas about challenges and improvements were presented. A large part of the Swedish waste volumes come from the industry and to be able to draw conclusions about how to improve the waste management in an industry the thesis included a case at IKEA’s warehouses in... (More)
The thesis consists of a description of the waste management in Sweden today, related to a case study at IKEA’s warehouses in Älmhult. Waste is globally one of the most important environmental challenges. Waste management in Sweden has developed a lot during the past years and is now standing in front of the next big challenge: to reach higher up in the waste hierarchy. By studying the academic literature and by interviewing actors relevant to the Swedish waste management scheme, ideas about challenges and improvements were presented. A large part of the Swedish waste volumes come from the industry and to be able to draw conclusions about how to improve the waste management in an industry the thesis included a case at IKEA’s warehouses in Älmhult. The field research was based on site visits and a questionnaire aimed at the team leaders at the warehouses. There was also a study of IKEA’s guidelines and targets regarding waste.

The results show a need for new policy instruments regarding the Swedish waste management scheme. Past instruments have focused on the lower parts in the waste hierarchy and new instruments need to focus higher. A mix of instruments seem to be most efficient. New fractions that are not sorted today will probably be more important in the future, for example textile and electronic waste.

For IKEA the results showed a need to improve the planning regarding the placement for the waste bins and the responsibility for the waste management, for example concerning the focus on the unsorted and wrongly sorted waste. The best methods for that would be improved information through labelling and increased information to the co-workers. Support by their waste contractor, SITA, would likely contribute to continual improvement. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Caroline Eliasson

Avfall – en av framtidens viktigaste resurser

Avfallshanteringen har i både Sverige och EU genomgått stora förändringar de senaste åren. Ny lagstiftning och nya styrmedel har implementerats och gett gott resultat genom att minska mängden avfall som deponeras. Nästa utmaning är att kunna utnyttja materialet i avfallet mer än en gång. För det krävs nya strategier.

Avfallshanteringen i Sverige styrs av lagar och styrmedel från både EU och Sverige. EU:s avfallshantering grundar sig i den så kallade avfallstrappan, vilken visar hur avfall kan hanteras. Det lägsta steget är det sämsta alternativet och det högsta är det bästa. De regler som finns idag har hjälpt att flytta avfallet från deponering till förbränning. I... (More)
Caroline Eliasson

Avfall – en av framtidens viktigaste resurser

Avfallshanteringen har i både Sverige och EU genomgått stora förändringar de senaste åren. Ny lagstiftning och nya styrmedel har implementerats och gett gott resultat genom att minska mängden avfall som deponeras. Nästa utmaning är att kunna utnyttja materialet i avfallet mer än en gång. För det krävs nya strategier.

Avfallshanteringen i Sverige styrs av lagar och styrmedel från både EU och Sverige. EU:s avfallshantering grundar sig i den så kallade avfallstrappan, vilken visar hur avfall kan hanteras. Det lägsta steget är det sämsta alternativet och det högsta är det bästa. De regler som finns idag har hjälpt att flytta avfallet från deponering till förbränning. I framtiden kommer det dock att bli allt viktigare att ta vara på det material som finns och då är det de tre översta stegen som måste främjas. För att nå dit krävs nya strategier.

Intervjuer med aktörer som verkar inom den svenska avfallsbranschen visar på åsikter om att det lagts för mycket fokus på hushållsavfall, industriavfallet bör få större fokus. För att nå en mer hållbar avfallshantering poängterar de också vikten av att införa en kombination av styrmedel, t.ex. information om återvinning för kommuner, men även ekonomiska och juridiska styrmedel. Exempel på ett ekonomiskt styrmedel som nämndes var att införa viktbaserade avfallstaxor i alla Sveriges kommuner. Det nämndes även att det finns fraktioner idag som återvinns i väldigt liten grad och som skulle kunna återvinnas mer, exempelvis textil.

Förbättrande strategier hos en industri
Att arbeta med information är också viktigt när det gäller avfallshantering vid en industri. En studie av avfallshanteringen vid en lagerverksamhet visade på vikten av tydliga skyltar och att placera sopkärlen strategiskt, t.ex. att ha färre och mindre kärl för brännbart och att sätta kärlen för återvinning mer synliga. När det gäller en industri finns det ofta en specifik avfallshanterare. Företaget bör ha god kontakt med den och få en anpassad metod som fungerar på just den platsen. Avfallshanteraren kan då också ta fram en metod för att föra statistik över hur mycket material som återanvänds samt hur ansvarsfördelningen för avfallet ska fungera.

Sammanfattningsvis visade resultaten av studien att det är viktigt att alla aktörer samarbetar och strävar efter samma mål. Det krävs fortsatt utveckling av drivkrafter och styrmedel som motiverar de olika aktörerna.

Intern handledare: Torbjörn Brorson, IIIEE, Lunds universitet
Extern handledare: Michal Dybiec, IKEA Svenska AB
Examensarbete 30 hp för masterexamen i Miljövetenskap 2015
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
IKEA Svenska AB, Älmhult (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eliasson, Caroline LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Swedish waste management, EU’s waste directive, Waste hierarchy, Environmental objectives, Policy instruments, IKEA, Recycling
language
English
id
5468156
date added to LUP
2015-06-09 13:57:49
date last changed
2015-06-09 13:57:49
@misc{5468156,
 abstract   = {{The thesis consists of a description of the waste management in Sweden today, related to a case study at IKEA’s warehouses in Älmhult. Waste is globally one of the most important environmental challenges. Waste management in Sweden has developed a lot during the past years and is now standing in front of the next big challenge: to reach higher up in the waste hierarchy. By studying the academic literature and by interviewing actors relevant to the Swedish waste management scheme, ideas about challenges and improvements were presented. A large part of the Swedish waste volumes come from the industry and to be able to draw conclusions about how to improve the waste management in an industry the thesis included a case at IKEA’s warehouses in Älmhult. The field research was based on site visits and a questionnaire aimed at the team leaders at the warehouses. There was also a study of IKEA’s guidelines and targets regarding waste. 

The results show a need for new policy instruments regarding the Swedish waste management scheme. Past instruments have focused on the lower parts in the waste hierarchy and new instruments need to focus higher. A mix of instruments seem to be most efficient. New fractions that are not sorted today will probably be more important in the future, for example textile and electronic waste. 

For IKEA the results showed a need to improve the planning regarding the placement for the waste bins and the responsibility for the waste management, for example concerning the focus on the unsorted and wrongly sorted waste. The best methods for that would be improved information through labelling and increased information to the co-workers. Support by their waste contractor, SITA, would likely contribute to continual improvement.}},
 author    = {{Eliasson, Caroline}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Waste management in Sweden – Case study at the IKEA warehouses in Älmhult}},
 year     = {{2015}},
}