Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunens behov av en yngre livspartner – En kvalitativ studie om hur organisationen arbetar med att utveckla och behålla unga talanger

Sörensen-Ringi, Maj LU and Wahlberg, Johanna LU (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
De stora pensionsavgångar som offentlig sektor står inför innebär att 4 av 10 chefer når pension inom snar framtid. En grundläggande förutsättning för en fortsatt utveckling av välfärden blir därmed tillgången på unga medarbetare vilka har potential att överta dessa chefspositioner. För att fylla de positioner samt behålla unga medarbetare som besitter rätt kompetens och hög potential måste organisationer inom offentlig sektor möta deras behov. Samtidigt måste de unga talanger som besitter denna potential utvecklas och förses med rätt förutsättningar i syfte att axla rollen som framtidens chefer.

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur organisationer använder Talent Management-strategier för att utveckla och behålla unga... (More)
De stora pensionsavgångar som offentlig sektor står inför innebär att 4 av 10 chefer når pension inom snar framtid. En grundläggande förutsättning för en fortsatt utveckling av välfärden blir därmed tillgången på unga medarbetare vilka har potential att överta dessa chefspositioner. För att fylla de positioner samt behålla unga medarbetare som besitter rätt kompetens och hög potential måste organisationer inom offentlig sektor möta deras behov. Samtidigt måste de unga talanger som besitter denna potential utvecklas och förses med rätt förutsättningar i syfte att axla rollen som framtidens chefer.

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur organisationer använder Talent Management-strategier för att utveckla och behålla unga talanger samt hur de kan möta den unga generationens krav på sina arbetsgivare.

I denna uppsats antas en kvalitativ metod i syfte att fördjupa vår förståelse av organisationers arbete med att utveckla och behålla unga talanger. Insamlingen av empiriskt material gjordes utifrån en fallstudie av Helsingborgs Stad där semistrukturerade intervjuer genomfördes med både ledning och unga medarbetare.

Vi kan konstatera att det inte finns en övergripande strategisk plan för att utveckla och behålla unga talanger i Helsingborgs stad. Kommunen har en god bild av de behov som den unga generationen har där det finns en strategisk inriktning som syftar till att möta dessa. Bristen på en övergripande plan resulterar i organisatoriska utmaningar vilka påverkar arbetet med att behålla och utveckla unga talanger. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sörensen-Ringi, Maj LU and Wahlberg, Johanna LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Successionsplanering, Kompetensförsörjning, Talent management, Generation Y, Talent retention, Reward and Recognition
language
Swedish
id
5468423
date added to LUP
2015-06-24 09:43:54
date last changed
2015-06-24 09:43:54
@misc{5468423,
 abstract   = {De stora pensionsavgångar som offentlig sektor står inför innebär att 4 av 10 chefer når pension inom snar framtid. En grundläggande förutsättning för en fortsatt utveckling av välfärden blir därmed tillgången på unga medarbetare vilka har potential att överta dessa chefspositioner. För att fylla de positioner samt behålla unga medarbetare som besitter rätt kompetens och hög potential måste organisationer inom offentlig sektor möta deras behov. Samtidigt måste de unga talanger som besitter denna potential utvecklas och förses med rätt förutsättningar i syfte att axla rollen som framtidens chefer. 

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur organisationer använder Talent Management-strategier för att utveckla och behålla unga talanger samt hur de kan möta den unga generationens krav på sina arbetsgivare. 

I denna uppsats antas en kvalitativ metod i syfte att fördjupa vår förståelse av organisationers arbete med att utveckla och behålla unga talanger. Insamlingen av empiriskt material gjordes utifrån en fallstudie av Helsingborgs Stad där semistrukturerade intervjuer genomfördes med både ledning och unga medarbetare. 

Vi kan konstatera att det inte finns en övergripande strategisk plan för att utveckla och behålla unga talanger i Helsingborgs stad. Kommunen har en god bild av de behov som den unga generationen har där det finns en strategisk inriktning som syftar till att möta dessa. Bristen på en övergripande plan resulterar i organisatoriska utmaningar vilka påverkar arbetet med att behålla och utveckla unga talanger.},
 author    = {Sörensen-Ringi, Maj and Wahlberg, Johanna},
 keyword   = {Successionsplanering,Kompetensförsörjning,Talent management,Generation Y,Talent retention,Reward and Recognition},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunens behov av en yngre livspartner – En kvalitativ studie om hur organisationen arbetar med att utveckla och behålla unga talanger},
 year     = {2015},
}