Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Generationer och överskridande lärande

Sturesson, Rebecca LU (2015) PEDK01 20151
Education
Abstract (Swedish)
Inom forskningsområdet livslångt lärande är generations-överskridande lärande ett populärt tema och många projekt i Sverige och Europa organiseras för att skapa möten och lärande mellan generationer. Vad detta lärande innebär är sällan specificerat och syftet med denna uppsats är därför att ur ett pedagogiskt perspektiv undersöka generationsöverskridande lärande som koncept utifrån tidigare forskning samt seniorers berättelser om sitt deltagande i ett projekt för generationsmöten, kallat Näktergalen Senior. Uppsatsen har en kvalitativ ansats med metodologisk utgångspunkt i hermeneutik, med analysverktyg hämtade från teori främst om relationell pedagogik och så kallat överskridande lärande. Resultatet består av en litteraturgenomgång samt... (More)
Inom forskningsområdet livslångt lärande är generations-överskridande lärande ett populärt tema och många projekt i Sverige och Europa organiseras för att skapa möten och lärande mellan generationer. Vad detta lärande innebär är sällan specificerat och syftet med denna uppsats är därför att ur ett pedagogiskt perspektiv undersöka generationsöverskridande lärande som koncept utifrån tidigare forskning samt seniorers berättelser om sitt deltagande i ett projekt för generationsmöten, kallat Näktergalen Senior. Uppsatsen har en kvalitativ ansats med metodologisk utgångspunkt i hermeneutik, med analysverktyg hämtade från teori främst om relationell pedagogik och så kallat överskridande lärande. Resultatet består av en litteraturgenomgång samt intervjuer med seniorer och leder till förslag på hur generationsöverskridande lärande kan främjas: att 1) inte främst se det som ett möte mellan två generationer, utan två jämbördiga individer, 2) inte definiera mellanrummet som mellan generationer, utan mellan individer och 3) inte sträva efter att överbrygga detta mellanrum, utan låta individerna mötas och skapa ett överskridande lärande där. Dessa slutsatser kan användas för att i forskning förstå lärande mellan människor i olika åldrar ur ett relationellt perspektiv, och i praktiken tydligare definiera syftet med generationsprojekt och därmed skapa förutsättningar för lärande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sturesson, Rebecca LU
supervisor
organization
alternative title
Pensionärers berättelser från projektet Näktergalen Senior
course
PEDK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
livslångt lärande, generationsöverskridande, överskridande, äldre, generationer, pedagogiska relationer, Näktergalen Senior
language
Swedish
id
5469531
date added to LUP
2015-06-15 08:25:40
date last changed
2015-06-15 08:25:40
@misc{5469531,
 abstract   = {Inom forskningsområdet livslångt lärande är generations-överskridande lärande ett populärt tema och många projekt i Sverige och Europa organiseras för att skapa möten och lärande mellan generationer. Vad detta lärande innebär är sällan specificerat och syftet med denna uppsats är därför att ur ett pedagogiskt perspektiv undersöka generationsöverskridande lärande som koncept utifrån tidigare forskning samt seniorers berättelser om sitt deltagande i ett projekt för generationsmöten, kallat Näktergalen Senior. Uppsatsen har en kvalitativ ansats med metodologisk utgångspunkt i hermeneutik, med analysverktyg hämtade från teori främst om relationell pedagogik och så kallat överskridande lärande. Resultatet består av en litteraturgenomgång samt intervjuer med seniorer och leder till förslag på hur generationsöverskridande lärande kan främjas: att 1) inte främst se det som ett möte mellan två generationer, utan två jämbördiga individer, 2) inte definiera mellanrummet som mellan generationer, utan mellan individer och 3) inte sträva efter att överbrygga detta mellanrum, utan låta individerna mötas och skapa ett överskridande lärande där. Dessa slutsatser kan användas för att i forskning förstå lärande mellan människor i olika åldrar ur ett relationellt perspektiv, och i praktiken tydligare definiera syftet med generationsprojekt och därmed skapa förutsättningar för lärande.},
 author    = {Sturesson, Rebecca},
 keyword   = {livslångt lärande,generationsöverskridande,överskridande,äldre,generationer,pedagogiska relationer,Näktergalen Senior},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Generationer och överskridande lärande},
 year     = {2015},
}