Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att lära föräldraskap: en kvalitativ studie av hur förstågångsföräldrar förhåller sig till yttre påverkan

Engström, Linnea LU (2015) PEDK01 20151
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyblivna föräldrar lär föräldraskap. Vilka de anser påverkar dem och hur det sker. Detta görs genom kvalitativa intervjuer med förstagångsmödrar vars barn ännu inte fyllt ett år. Bakgrunden är en förändring i strukturen av den information och de åsikter som förmedlas kring föräldraskap vilket ställer höga krav på föräldrar att själva ta ställning till hur föräldraskap bäst bör utövas. Budskapen är många gånger motsägelsefulla och tidigare forskning beskriver övergången till att bli förälder som en tid fylld av stress och osäkerhet. Som resultat av intervjuerna presenteras en rad intressenter som föräldrarna upplever gör anspråk på att vilja påverka deras föräldraskap. Föräldrarnas berättelser kring... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyblivna föräldrar lär föräldraskap. Vilka de anser påverkar dem och hur det sker. Detta görs genom kvalitativa intervjuer med förstagångsmödrar vars barn ännu inte fyllt ett år. Bakgrunden är en förändring i strukturen av den information och de åsikter som förmedlas kring föräldraskap vilket ställer höga krav på föräldrar att själva ta ställning till hur föräldraskap bäst bör utövas. Budskapen är många gånger motsägelsefulla och tidigare forskning beskriver övergången till att bli förälder som en tid fylld av stress och osäkerhet. Som resultat av intervjuerna presenteras en rad intressenter som föräldrarna upplever gör anspråk på att vilja påverka deras föräldraskap. Föräldrarnas berättelser kring formandet av det egna föräldraskapet analyseras utifrån teorier om lärande, fostran samt skapandet av förebildlighet och auktoritet. Utgångspunkten är ett synsätt på lärande som ständigt förekommande. Resultatet visar att det är en ständig process där varje beslut påverkas av en mängd faktorer. Föräldrarna fattar beslut från situation till situation om vad de vill ta till sig eller inte ta till sig beroende på bland annat vad som förmedlas och av vem. Viktig för att föräldraskapet ska bli fungerade visar sig också relationen till det egna barnet vara. Att lära föräldraskap konstateras handla om att ständigt lära och fostras i relation till sin omgivning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Linnea LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Föräldraskap, lärande, fostran, pedagogiska relationer, auktoritet, förebildlighet
language
Swedish
id
5469789
date added to LUP
2015-06-15 08:26:10
date last changed
2015-06-15 08:26:10
@misc{5469789,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyblivna föräldrar lär föräldraskap. Vilka de anser påverkar dem och hur det sker. Detta görs genom kvalitativa intervjuer med förstagångsmödrar vars barn ännu inte fyllt ett år. Bakgrunden är en förändring i strukturen av den information och de åsikter som förmedlas kring föräldraskap vilket ställer höga krav på föräldrar att själva ta ställning till hur föräldraskap bäst bör utövas. Budskapen är många gånger motsägelsefulla och tidigare forskning beskriver övergången till att bli förälder som en tid fylld av stress och osäkerhet. Som resultat av intervjuerna presenteras en rad intressenter som föräldrarna upplever gör anspråk på att vilja påverka deras föräldraskap. Föräldrarnas berättelser kring formandet av det egna föräldraskapet analyseras utifrån teorier om lärande, fostran samt skapandet av förebildlighet och auktoritet. Utgångspunkten är ett synsätt på lärande som ständigt förekommande. Resultatet visar att det är en ständig process där varje beslut påverkas av en mängd faktorer. Föräldrarna fattar beslut från situation till situation om vad de vill ta till sig eller inte ta till sig beroende på bland annat vad som förmedlas och av vem. Viktig för att föräldraskapet ska bli fungerade visar sig också relationen till det egna barnet vara. Att lära föräldraskap konstateras handla om att ständigt lära och fostras i relation till sin omgivning.},
 author    = {Engström, Linnea},
 keyword   = {Föräldraskap,lärande,fostran,pedagogiska relationer,auktoritet,förebildlighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att lära föräldraskap: en kvalitativ studie av hur förstågångsföräldrar förhåller sig till yttre påverkan},
 year     = {2015},
}