Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Socialt entreprenörskap - ett nytt namn för ideellt arbete - en fallstudie av Mötesplats Stapelbäddsparken

Norberg Hansen, Camilla LU (2015) FEKP01 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om och problematisera begreppet socialt entreprenörskap genom att undersöka vilka olika erfarenheter som finns i utvecklandet av Mötesplats Stapelbäddsparken i Malmö och att analysera dessa processer med hjälp av Austins begrepp möjlighet, individ, resursmobilisering och värdeerbjudande. Austin m fl. (2006) har utvecklat ett ramverk för socialt entreprenörskap. Modellen betonar den dynamiska passformen mellan fyra sammanhängande komponenter: individen, kontexten, avtalet och möjligheten. Fyra olika variabler ingår i den komparativa analysen; marknadsmisslyckande, mission, resursmobilisering och prestationsmätning. Utifrån den analys som har genomförts kan man konstatera att agerandet från samtliga... (More)
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om och problematisera begreppet socialt entreprenörskap genom att undersöka vilka olika erfarenheter som finns i utvecklandet av Mötesplats Stapelbäddsparken i Malmö och att analysera dessa processer med hjälp av Austins begrepp möjlighet, individ, resursmobilisering och värdeerbjudande. Austin m fl. (2006) har utvecklat ett ramverk för socialt entreprenörskap. Modellen betonar den dynamiska passformen mellan fyra sammanhängande komponenter: individen, kontexten, avtalet och möjligheten. Fyra olika variabler ingår i den komparativa analysen; marknadsmisslyckande, mission, resursmobilisering och prestationsmätning. Utifrån den analys som har genomförts kan man konstatera att agerandet från samtliga aktörer kan liknas vid icke kommersiellt entreprenörskap. Det är dock svårt att likställa detta med samhällsentreprenörskap eller socialt entreprenörskap eftersom dessa begrepp inte är tydligt definierade utifrån en svensk kontext. (Less)
Popular Abstract
The purpose with this essay is to increase the knowledge and critically review the concept social entrepreneurship through a case study of Mötesplats Stapelbäddsparken, and analyze this process through Austin’s framework of opportunity, people, capital, and value proposition. Austin et al’s model emphasizes the dynamic fit of four interrelated components: the individual, the context, the agreement and the opportunity. Four different variables included in the comparative analysis; market failure, mission, resource mobilization and performance measurement. Based on the analysis it is however difficult to equate Mötesplats Stapelbäddsparken with social entrepreneurship as these concepts are not clearly defined on the basis of a Swedish... (More)
The purpose with this essay is to increase the knowledge and critically review the concept social entrepreneurship through a case study of Mötesplats Stapelbäddsparken, and analyze this process through Austin’s framework of opportunity, people, capital, and value proposition. Austin et al’s model emphasizes the dynamic fit of four interrelated components: the individual, the context, the agreement and the opportunity. Four different variables included in the comparative analysis; market failure, mission, resource mobilization and performance measurement. Based on the analysis it is however difficult to equate Mötesplats Stapelbäddsparken with social entrepreneurship as these concepts are not clearly defined on the basis of a Swedish context. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norberg Hansen, Camilla LU
supervisor
organization
alternative title
Social entrepreneurship – a new name for non-profit sector? A case study of Mötesplats Stapelbäddsparken
course
FEKP01 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, icke kommersiellt entreprenörskap, offentlig sektor, ideell sektor
language
Swedish
id
5470110
date added to LUP
2015-06-10 11:36:24
date last changed
2015-06-10 11:36:24
@misc{5470110,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om och problematisera begreppet socialt entreprenörskap genom att undersöka vilka olika erfarenheter som finns i utvecklandet av Mötesplats Stapelbäddsparken i Malmö och att analysera dessa processer med hjälp av Austins begrepp möjlighet, individ, resursmobilisering och värdeerbjudande. Austin m fl. (2006) har utvecklat ett ramverk för socialt entreprenörskap. Modellen betonar den dynamiska passformen mellan fyra sammanhängande komponenter: individen, kontexten, avtalet och möjligheten. Fyra olika variabler ingår i den komparativa analysen; marknadsmisslyckande, mission, resursmobilisering och prestationsmätning. Utifrån den analys som har genomförts kan man konstatera att agerandet från samtliga aktörer kan liknas vid icke kommersiellt entreprenörskap. Det är dock svårt att likställa detta med samhällsentreprenörskap eller socialt entreprenörskap eftersom dessa begrepp inte är tydligt definierade utifrån en svensk kontext.},
 author    = {Norberg Hansen, Camilla},
 keyword   = {Socialt entreprenörskap,samhällsentreprenörskap,icke kommersiellt entreprenörskap,offentlig sektor,ideell sektor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Socialt entreprenörskap - ett nytt namn för ideellt arbete - en fallstudie av Mötesplats Stapelbäddsparken},
 year     = {2015},
}