Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljömedvetna individers strategier för att hantera dissonans vid resande.

Birnbo, Linnéa LU and Nilsson, Amanda (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Våra resmönster bidrar i allt större utsträckning till klimatförändringen. I det nuvarande konsumtionsparadigmet uppfattas personlig frihet och mobilitet som en norm, enligt vilken turism betraktas som en självklarhet. För en miljömedveten individ kan det ses som problematiskt att leva upp till normen och samtidigt agera enligt de egna attityderna gentemot turism relaterat till miljön. Syftet med uppsatsen är att belysa hur miljömedvetna individer förhåller sig till konsumtionskontexten turism. Genom att undersöka vilka attityder och normer som påverkar en miljömedveten individs beteende vid resande. Det empiriska materialet som har analyserats är insamlat genom fokusgrupper där respondenterna har varit individer som anser sig själva vara... (More)
Våra resmönster bidrar i allt större utsträckning till klimatförändringen. I det nuvarande konsumtionsparadigmet uppfattas personlig frihet och mobilitet som en norm, enligt vilken turism betraktas som en självklarhet. För en miljömedveten individ kan det ses som problematiskt att leva upp till normen och samtidigt agera enligt de egna attityderna gentemot turism relaterat till miljön. Syftet med uppsatsen är att belysa hur miljömedvetna individer förhåller sig till konsumtionskontexten turism. Genom att undersöka vilka attityder och normer som påverkar en miljömedveten individs beteende vid resande. Det empiriska materialet som har analyserats är insamlat genom fokusgrupper där respondenterna har varit individer som anser sig själva vara miljömedvetna. Det främsta motivet en miljömedveten individ upplever till en miljövänlig konsumtion av resor är att minska den egna klimatpåverkan samt vidhålla en positiv självbild. På så sätt blir det både okej och möjligt att fortsätta resa, men eftersom turism är en utmanande konsumtionskontext upplevs det som svårt. Med det som bakgrund agerar den miljömedvetne individen ibland emot sina egna attityder och upplever då en dissonans. Det visar sig att ett sätt för att hantera den dissonansen är genom att rättfärdiga mindre miljömedvetna beteenden genom att påstå att det, av olika anledningar, inte var möjligt att kontrollera de egna handlingarna. Vi menar att det snarare handlar om en uppfattad kontroll över det egna beteendet, eftersom det relaterar till att individen tar ansvar för sina handlingar istället för att skjuta över det till andra faktorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Birnbo, Linnéa LU and Nilsson, Amanda
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Identitet, attityder, normer, beteende, spill-over, kognitiv dissonans, strategier, kontroll, turismkontext, miljömedvetenhet
language
Swedish
id
5473176
date added to LUP
2015-06-24 09:28:55
date last changed
2015-06-24 09:28:55
@misc{5473176,
 abstract   = {Våra resmönster bidrar i allt större utsträckning till klimatförändringen. I det nuvarande konsumtionsparadigmet uppfattas personlig frihet och mobilitet som en norm, enligt vilken turism betraktas som en självklarhet. För en miljömedveten individ kan det ses som problematiskt att leva upp till normen och samtidigt agera enligt de egna attityderna gentemot turism relaterat till miljön. Syftet med uppsatsen är att belysa hur miljömedvetna individer förhåller sig till konsumtionskontexten turism. Genom att undersöka vilka attityder och normer som påverkar en miljömedveten individs beteende vid resande. Det empiriska materialet som har analyserats är insamlat genom fokusgrupper där respondenterna har varit individer som anser sig själva vara miljömedvetna. Det främsta motivet en miljömedveten individ upplever till en miljövänlig konsumtion av resor är att minska den egna klimatpåverkan samt vidhålla en positiv självbild. På så sätt blir det både okej och möjligt att fortsätta resa, men eftersom turism är en utmanande konsumtionskontext upplevs det som svårt. Med det som bakgrund agerar den miljömedvetne individen ibland emot sina egna attityder och upplever då en dissonans. Det visar sig att ett sätt för att hantera den dissonansen är genom att rättfärdiga mindre miljömedvetna beteenden genom att påstå att det, av olika anledningar, inte var möjligt att kontrollera de egna handlingarna. Vi menar att det snarare handlar om en uppfattad kontroll över det egna beteendet, eftersom det relaterar till att individen tar ansvar för sina handlingar istället för att skjuta över det till andra faktorer.},
 author    = {Birnbo, Linnéa and Nilsson, Amanda},
 keyword   = {Identitet,attityder,normer,beteende,spill-over,kognitiv dissonans,strategier,kontroll,turismkontext,miljömedvetenhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljömedvetna individers strategier för att hantera dissonans vid resande.},
 year     = {2015},
}