Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Green Economy In Sweden. Drivers, Challenges and Opportunities.

Axelsson, Hanna LU (2015) MVEM12 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
A green economy refers to an economy that is able to create economic welfare, while at the same time being environmentally sustainable. Some indexes, like the Global Green Economy Index and the OECD Better Life Index, ranks Sweden high in this area, while others, such as the Global Footprint Network, ranks the country low. The purpose of this thesis is to critically examine why Sweden receives diverting rankings on the international green economy indexes, how the country promotes green economy in different levels of society, and which the key challenges and opportunities to further develop the green economy in Sweden are. The study is based on a literature review and stakeholder interviews to collect quantitative and qualitative data,... (More)
A green economy refers to an economy that is able to create economic welfare, while at the same time being environmentally sustainable. Some indexes, like the Global Green Economy Index and the OECD Better Life Index, ranks Sweden high in this area, while others, such as the Global Footprint Network, ranks the country low. The purpose of this thesis is to critically examine why Sweden receives diverting rankings on the international green economy indexes, how the country promotes green economy in different levels of society, and which the key challenges and opportunities to further develop the green economy in Sweden are. The study is based on a literature review and stakeholder interviews to collect quantitative and qualitative data, which is used in an analytic framework to answer the research questions of the study.

The study shows that Sweden achieves high rankings due to its success in maintaining economic growth while decreasing emissions of greenhouse gases within the borders of the country, and at the same time being relatively successful on issues regarding environmental efficiency, economy and finances, technology and innovations, and social effects. Sweden achieves low rankings due to Swedish import of consumer goods that is manufactured outside the country. The green economy strategy in Sweden has been successful on different levels of society (national, industrial, urban and individual), although there is room for improvement. Clearer definitions and goals for a green economy are needed, as well as further studies on how to create a sustainable society. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur grön är Sveriges ekonomi?

Sveriges ekonomi rankas både högt och lågt av index över grön ekonomi. Framgångarna beror minskade utsläpp och ökad tillväxt på hemmaplan – men landets import av varor utomlands ger ett högt ekologiskt fotavtryck.

Sverige rankas högt av flera internationella index över grön ekonomi på grund av en ökande ekonomisk tillväxt och minskade utsläpp av växthusgaser inom landets gränser. Man har också varit relativt framgångsrika på frågor som rör miljöeffektivitet, ekonomi, innovation och sociala effekter. Sverige rankas dock lågt av andra index på grund av den svenska importen av konsumentvaror som orsakar utsläpp av växthusgaser utanför landet. Detta visar en ny masteruppsats från Lunds universitet.

... (More)
Hur grön är Sveriges ekonomi?

Sveriges ekonomi rankas både högt och lågt av index över grön ekonomi. Framgångarna beror minskade utsläpp och ökad tillväxt på hemmaplan – men landets import av varor utomlands ger ett högt ekologiskt fotavtryck.

Sverige rankas högt av flera internationella index över grön ekonomi på grund av en ökande ekonomisk tillväxt och minskade utsläpp av växthusgaser inom landets gränser. Man har också varit relativt framgångsrika på frågor som rör miljöeffektivitet, ekonomi, innovation och sociala effekter. Sverige rankas dock lågt av andra index på grund av den svenska importen av konsumentvaror som orsakar utsläpp av växthusgaser utanför landet. Detta visar en ny masteruppsats från Lunds universitet.

Konceptet grön ekonomi, som myntades i slutet av 1980-talet, syftar till en ekonomi som skapar ekonomisk välfärd och som samtidigt är miljömässigt hållbar. I flera internationella index rankas Sverige högt inom detta område, då man lyckats behålla sin ekonomiska tillväxt utan att samtidigt ha ökat sina utsläpp av växthusgaser. Å andra sidan är man ett av de länder i världen med störst ekologiskt fotavtryck, vilket innebär att man tillhör de länder som använder mest naturresurser.

Tre olika index – the Global Green Economy Index, The OECD Better Life index och the Global Footprint Network – och dess rankningar av Sverige användes som utgångspunkt i studien. Syftet var att undersöka varför Sverige rankades både högt och lågt, hur landet arbetar med grön ekonomi på olika nivåer i samhället och vilka utmaningar och möjligheter som finns för att utveckla den gröna ekonomin i landet ytterligare. En litteraturstudie och intervjuer med intressenter användes för att samla in information, som sedan analyserades.

Studien visar att den politiska strategin i Sverige, med bl.a. höga skatter på utsläpp, subventioner och handel med utsläppsrätter, har varit framgångsrik på olika nivåer i samhället. Det finns dock utrymme för förbättringar, bl.a. när det gäller att få ut grön innovation på marknaden. Författaren menar också att det behövs tydligare definitioner och mål, liksom fortsatta studier om hur man kan skapa ett hållbart samhälle för att utveckla den gröna ekonomin i landet ytterligare.

Handledare: Kes McCormick
Examensarbete 30 hp i Strategiskt miljöarbete 2015
Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Hanna LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Green economy, sustainable development, Sweden
language
English
id
5474078
date added to LUP
2015-06-16 10:37:58
date last changed
2015-06-16 10:37:58
@misc{5474078,
 abstract   = {A green economy refers to an economy that is able to create economic welfare, while at the same time being environmentally sustainable. Some indexes, like the Global Green Economy Index and the OECD Better Life Index, ranks Sweden high in this area, while others, such as the Global Footprint Network, ranks the country low. The purpose of this thesis is to critically examine why Sweden receives diverting rankings on the international green economy indexes, how the country promotes green economy in different levels of society, and which the key challenges and opportunities to further develop the green economy in Sweden are. The study is based on a literature review and stakeholder interviews to collect quantitative and qualitative data, which is used in an analytic framework to answer the research questions of the study.

The study shows that Sweden achieves high rankings due to its success in maintaining economic growth while decreasing emissions of greenhouse gases within the borders of the country, and at the same time being relatively successful on issues regarding environmental efficiency, economy and finances, technology and innovations, and social effects. Sweden achieves low rankings due to Swedish import of consumer goods that is manufactured outside the country. The green economy strategy in Sweden has been successful on different levels of society (national, industrial, urban and individual), although there is room for improvement. Clearer definitions and goals for a green economy are needed, as well as further studies on how to create a sustainable society.},
 author    = {Axelsson, Hanna},
 keyword   = {Green economy,sustainable development,Sweden},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Green Economy In Sweden. Drivers, Challenges and Opportunities.},
 year     = {2015},
}