Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En arbetskontext som erbjuder möjligheter till informellt lärande – En intervjustudie av organisatoriska påverkansfaktorer i en bankkontext

Westerlund, Micaela LU (2015) PEDM22 20151
Education
Abstract (Swedish)
Informellt arbetsplatslärande har fått en central roll för dagens organisationer och dess medarbetares förmåga att hänga med i den starkt konkurrensutsatta, krävande och ständigt föränderliga miljö som präglar vårt samhälle idag. Något som visat sig vara av central betydelse för denna form av lärande är att arbetskontexten erbjuder möjligheter för de anställda att engagera sig i lärande. Även då ett flertal forskare ägnat mycket tid och arbete åt att identifiera hur en rad olika faktorer i kontexten påverkar det informella lärandet i olika situationer, hävdas att fortsatt forskning på området behövs för att vi ska få en bättre förståelse för hur olika faktorer påverkar det informella lärandet hos olika yrkesgrupper och i olika... (More)
Informellt arbetsplatslärande har fått en central roll för dagens organisationer och dess medarbetares förmåga att hänga med i den starkt konkurrensutsatta, krävande och ständigt föränderliga miljö som präglar vårt samhälle idag. Något som visat sig vara av central betydelse för denna form av lärande är att arbetskontexten erbjuder möjligheter för de anställda att engagera sig i lärande. Även då ett flertal forskare ägnat mycket tid och arbete åt att identifiera hur en rad olika faktorer i kontexten påverkar det informella lärandet i olika situationer, hävdas att fortsatt forskning på området behövs för att vi ska få en bättre förståelse för hur olika faktorer påverkar det informella lärandet hos olika yrkesgrupper och i olika organisatoriska sammanhang. Det är här föreliggande uppsats tar avstamp.

I samarbete med en utav Sveriges storbanker har uppsatsens syfte koncentrerats kring att analysera vilka organisatoriska faktorer i arbetskontexten som påverkar det informella lärandet hos banktjänstemän, samt hur dessa faktorer påverkar det informella lärandet idag. Studien tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen samt det miljöpedagogiska perspektivet på lärande, och baseras på kvalitativa intervjuer med 14 banktjänstemän i lite olika arbetsroller vid den aktuella organisationens kontorsrörelse.

Resultatet tyder på att arbetskontexten idag upplevs innehålla en rad olika erbjudanden som inbjuder till informellt lärande. En analys av resultatet belyser hur arbetskontexten kan sammanfattas som innehavandes en betydelsefull påverkan på det informella lärandet genom ett komplext samspel mellan en rad olika organisatoriska faktorer vilka kan identifieras på tre olika nivåer: i relation till organisationskulturen, det dagliga arbetet samt mellanmänskliga relationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westerlund, Micaela LU
supervisor
organization
course
PEDM22 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Informellt lärande, banktjänstemän, arbetskontext, organisatoriska påverkansfaktorer, miljöpedagogik, socialkonstruktionism
language
Swedish
id
7371021
date added to LUP
2015-06-18 16:45:22
date last changed
2015-06-18 16:45:22
@misc{7371021,
 abstract   = {{Informellt arbetsplatslärande har fått en central roll för dagens organisationer och dess medarbetares förmåga att hänga med i den starkt konkurrensutsatta, krävande och ständigt föränderliga miljö som präglar vårt samhälle idag. Något som visat sig vara av central betydelse för denna form av lärande är att arbetskontexten erbjuder möjligheter för de anställda att engagera sig i lärande. Även då ett flertal forskare ägnat mycket tid och arbete åt att identifiera hur en rad olika faktorer i kontexten påverkar det informella lärandet i olika situationer, hävdas att fortsatt forskning på området behövs för att vi ska få en bättre förståelse för hur olika faktorer påverkar det informella lärandet hos olika yrkesgrupper och i olika organisatoriska sammanhang. Det är här föreliggande uppsats tar avstamp.

I samarbete med en utav Sveriges storbanker har uppsatsens syfte koncentrerats kring att analysera vilka organisatoriska faktorer i arbetskontexten som påverkar det informella lärandet hos banktjänstemän, samt hur dessa faktorer påverkar det informella lärandet idag. Studien tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen samt det miljöpedagogiska perspektivet på lärande, och baseras på kvalitativa intervjuer med 14 banktjänstemän i lite olika arbetsroller vid den aktuella organisationens kontorsrörelse.

Resultatet tyder på att arbetskontexten idag upplevs innehålla en rad olika erbjudanden som inbjuder till informellt lärande. En analys av resultatet belyser hur arbetskontexten kan sammanfattas som innehavandes en betydelsefull påverkan på det informella lärandet genom ett komplext samspel mellan en rad olika organisatoriska faktorer vilka kan identifieras på tre olika nivåer: i relation till organisationskulturen, det dagliga arbetet samt mellanmänskliga relationer.}},
 author    = {{Westerlund, Micaela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En arbetskontext som erbjuder möjligheter till informellt lärande – En intervjustudie av organisatoriska påverkansfaktorer i en bankkontext}},
 year     = {{2015}},
}