Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är någon bransch bättre på företagsförvärv?

Johansson, Rickard LU ; Lagerqvist, Albin LU ; Lyckå Marketoft, Eric LU and Nilsson, Henrik LU (2015) FEKH89 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Abstrakt

Titel: Är någon bransch bättre på företagsförvärv? – Branschindelat värdeskapande via företagsförvärv.

Seminariedatum: 2015-06-04/05

Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 poäng.

Författare: Rickard Johansson, Albin Lagerqvist, Eric Marketoft, Henrik Nilsson

Handledare: Rikard Larsson

Nyckelord: Förvärv, Bransch, Börsvärde, Multipel regression, Sverige, Konjunkturcykel.

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur svenska företags börsvärdesutveckling skiljer sig åt mellan branscher följande förvärv.

Metod: Kvantitativ studie med en explorativ inriktning och deduktiv ansats. Sekundär tvärsnittsdata analyserad med ANOVA-test & regressionsanalyser. Jämförd med tidigare forskning.
... (More)
Abstrakt

Titel: Är någon bransch bättre på företagsförvärv? – Branschindelat värdeskapande via företagsförvärv.

Seminariedatum: 2015-06-04/05

Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 poäng.

Författare: Rickard Johansson, Albin Lagerqvist, Eric Marketoft, Henrik Nilsson

Handledare: Rikard Larsson

Nyckelord: Förvärv, Bransch, Börsvärde, Multipel regression, Sverige, Konjunkturcykel.

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur svenska företags börsvärdesutveckling skiljer sig åt mellan branscher följande förvärv.

Metod: Kvantitativ studie med en explorativ inriktning och deduktiv ansats. Sekundär tvärsnittsdata analyserad med ANOVA-test & regressionsanalyser. Jämförd med tidigare forskning.

Teoretiskt ramverk: Bakomliggande teori grundar sig i tidigare forskning om företagsförvärv med grund inom värdeskapande och branscher.

Empiri: Empirin baseras på insamlad data från 209 företagsförvärv som genomfördes av svenska börsnoterade bolag under perioden 2001-01-01 - 2009-12-31. 3 förklarande variabler och 5 kontrollvariabler har testats för att förklara variationen.

Slutsats: Ingen bransch presterade signifikant bättre eller sämre följande förvärv. Ingen undersökt variabel kunde unisont förklara branschernas börsvärdesutveckling. (Less)
Abstract
Abstract

Title: Är någon bransch bättre på företagsförvärv? Branschindelat värdeskapande via företagsförvärv.

Seminar date: 2015-06-04/05

Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, Undergraduate level, 15 ECTS-credits.

Authors: Rickard Johansson, Albin Lagerqvist, Eric Marketoft, Henrik Nilsson Advisor: Rikard Larsson

Key words: Acquisition, Industry, Market value, Multiple Regression, Sweden, Business cycle.

Purpose: The purpose of this thesis is to examine how the change in market capitali- zation of Swedish companies within different industries differ following an acquisition.

Methodology: Quantitative study with an exploratory orientation and a deductive ap- proach. Secondary... (More)
Abstract

Title: Är någon bransch bättre på företagsförvärv? Branschindelat värdeskapande via företagsförvärv.

Seminar date: 2015-06-04/05

Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, Undergraduate level, 15 ECTS-credits.

Authors: Rickard Johansson, Albin Lagerqvist, Eric Marketoft, Henrik Nilsson Advisor: Rikard Larsson

Key words: Acquisition, Industry, Market value, Multiple Regression, Sweden, Business cycle.

Purpose: The purpose of this thesis is to examine how the change in market capitali- zation of Swedish companies within different industries differ following an acquisition.

Methodology: Quantitative study with an exploratory orientation and a deductive ap- proach. Secondary cross-sectional data analysed by ANOVA-tests and re- gression analysis. Compared with prior research.

Theoretical perspective: The underlying theory is based on previous research regarding mergers & acquisitions based on value creation and industries.

Empiric foundation: Empirical evidence is based on data from 209 acquisitions of Swedish pub- licly listed companies during the period of 2001-01-01 - 2009-12-31. Three explanatory variables and five controlling variables have been tested in or- der to explain any variation.

Conclusion: No industry performed significantly better or worse following acquisitions. None of the studied variables could in unison explain the change in market capitalization within the industries. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Rickard LU ; Lagerqvist, Albin LU ; Lyckå Marketoft, Eric LU and Nilsson, Henrik LU
supervisor
organization
alternative title
Branschindelat värdeskapande vid företagsförvärv
course
FEKH89 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7371530
date added to LUP
2015-06-23 10:18:32
date last changed
2015-06-23 10:18:32
@misc{7371530,
 abstract   = {Abstract

Title: Är någon bransch bättre på företagsförvärv? Branschindelat värdeskapande via företagsförvärv.

Seminar date: 2015-06-04/05

Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, Undergraduate level, 15 ECTS-credits.

Authors: Rickard Johansson, Albin Lagerqvist, Eric Marketoft, Henrik Nilsson Advisor: Rikard Larsson

Key words: Acquisition, Industry, Market value, Multiple Regression, Sweden, Business cycle.

Purpose: The purpose of this thesis is to examine how the change in market capitali- zation of Swedish companies within different industries differ following an acquisition.

Methodology: Quantitative study with an exploratory orientation and a deductive ap- proach. Secondary cross-sectional data analysed by ANOVA-tests and re- gression analysis. Compared with prior research.

Theoretical perspective: The underlying theory is based on previous research regarding mergers & acquisitions based on value creation and industries.

Empiric foundation: Empirical evidence is based on data from 209 acquisitions of Swedish pub- licly listed companies during the period of 2001-01-01 - 2009-12-31. Three explanatory variables and five controlling variables have been tested in or- der to explain any variation.

Conclusion: No industry performed significantly better or worse following acquisitions. None of the studied variables could in unison explain the change in market capitalization within the industries.},
 author    = {Johansson, Rickard and Lagerqvist, Albin and Lyckå Marketoft, Eric and Nilsson, Henrik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är någon bransch bättre på företagsförvärv?},
 year     = {2015},
}