Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljöcertifieringar som verktyg i cirkulära byggprojekt

Weck, Jonathan LU (2015) MVEM12 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
This study aims to, through a comparative analysis, examine if there are any similarities between environmental certification schemes and the nature-inspired design tool Cradle to Cradle in environmental performance when building residential houses. The analysis shows that two of the four examined certification systems, LEED and BREEAM, have several traits that are similar to C2C. However, these systems do not directly encourage or fortify actions that will produce a positive environmental impact such as ’healthy materials’ or ’cleaning air and water via greenery’ though some criteria could indirectly lead to a positive impact. Ronneby municipality in southern Sweden is planning to build a new urban district (the Kilen area) inspired by... (More)
This study aims to, through a comparative analysis, examine if there are any similarities between environmental certification schemes and the nature-inspired design tool Cradle to Cradle in environmental performance when building residential houses. The analysis shows that two of the four examined certification systems, LEED and BREEAM, have several traits that are similar to C2C. However, these systems do not directly encourage or fortify actions that will produce a positive environmental impact such as ’healthy materials’ or ’cleaning air and water via greenery’ though some criteria could indirectly lead to a positive impact. Ronneby municipality in southern Sweden is planning to build a new urban district (the Kilen area) inspired by the principles of C2C. The second step in the study compared LEED and BREEAM to C2C, only this time with project specific C2C inspired goals produced by the municipality for the Kilen area. The analysis showed that the schemes can be paired to several of the goals and could be used to clarify some of the environmental demands to contractors as well as make it easier to explain high sustainability performance to stakeholders. (Less)
Abstract (Swedish)
Miljöcertifieringar för byggnader, anläggningar och stadsdelar tillämpas i dag i allt större utsträckning för att säkerställa hållbar utveckling i den byggda miljön. Deras främsta syfte är att främja sociala och ekonomiska fördelar samt uppnå minimal negativ påverkan på människa och miljö. Kraven för olika certifieringsnivåer är detaljerade och uppbyggda på tydliga betygssystem. Samtidigt har begreppet cirkulär ekonomi fått allt större genomslag och ett ökat antal aktörer vänder sig därför till Cradle to Cradle (C2C), ett koncept som istället för att fokusera på att minimera negativ påverkan syftar till att maximera den positiva.

Ronneby Kommun arbetar kontinuerligt med C2C. De har bland annat antagit ett generellt kvalitetsprogram som... (More)
Miljöcertifieringar för byggnader, anläggningar och stadsdelar tillämpas i dag i allt större utsträckning för att säkerställa hållbar utveckling i den byggda miljön. Deras främsta syfte är att främja sociala och ekonomiska fördelar samt uppnå minimal negativ påverkan på människa och miljö. Kraven för olika certifieringsnivåer är detaljerade och uppbyggda på tydliga betygssystem. Samtidigt har begreppet cirkulär ekonomi fått allt större genomslag och ett ökat antal aktörer vänder sig därför till Cradle to Cradle (C2C), ett koncept som istället för att fokusera på att minimera negativ påverkan syftar till att maximera den positiva.

Ronneby Kommun arbetar kontinuerligt med C2C. De har bland annat antagit ett generellt kvalitetsprogram som baseras på konceptet samt utefter detta byggt förskolan Backsippan som förra året var en av vinnarna i tävlingen Sustainable Buildning Conference Series 2014 i kategorin Nybyggnadsprojekt. Ronneby vill fortsätta utveckla arbetet med C2C och planerar att riva ett centralt beläget industriområde för att bana väg för en ny stadsdel som ska främja innovation och diversitet. Det planerade området kallas Kilen. Eftersom C2C inte har någon officiell certifiering för byggnader är det upp till kommunen tillsammans med byggaren att själva bestämma vilka mål och krav som ska eftersträvas i varje enskilt projekt. Arbetet med målen för projektet kan därför uppfattas som oklart och kommunikationen av miljöprestanda till olika intressenter är inte helt tydlig.

Den här uppsatsen är uppdelad i två studier och inledningsvis genomförs en scanning i form av en komparationsmatris där likheter och skillnader mellan fyra miljöcertifieringar och C2C identifieras. De certifieringarna som fått högst poäng i scanningen, LEED och BREEAM, används därefter i den fördjupade jämförelsen där området Kilen i Ronneby valts som ett undersökningsobjekt för ett C2C-inspirerat projekt. Uppsatsen klargör sedan i fall miljöcertifieringar för byggnader kan användas som verktyg för att konkretisera arbetet och miljöprestandan för konceptet Cradle to Cradle. Resultatet och analysen visar på att miljöcertifieringarna LEED och BREEAM inte är direkt cirkulära. Dock finns vissa aspekter och kriterier hos dem som indirekt kan leda till positiva effekter på miljön i form exempelvis av rening av luft genom grönska. Systemen visar tendenser till cirkulärt angreppsätt och benämns i diskussionen som ”nästan cirkulära system”. Syftet skiljer sig åt för miljöcertifieringar och C2C men detta påverkar inte möjligheten att kombinera de båda systemen och på så sätt erhålla både tydliga krav och en hög miljöambition. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Lättare och tydligare att bygga hus med hög miljöambition

Det ställs för byggen numera allt mer krav på miljö- och hållbarhetshänsyn. För att underlätta byggprocessen och för att visa på att det verkligen är ett hållbarhetsbygge finns idag miljöcertifieringar till hjälp. Samtidigt har det börjat växa fram en ny filosofi som inte nöjer sig med att vara hållbar utan går så långt som att skapa positiv effekt på miljön. Systemet heter Cradle to CradleⓇ och är till stor del en konkretisering av cirkulär ekonomi. Systemet saknar dock konkreta krav och består till stor del av riktlinjer för hur byggnader ska konstrueras. Ronneby kommun ska bygga en ny stadsdel efter Cradle to CradleⓇ. Det här arbetet har gått ut på att undersöka om... (More)
Lättare och tydligare att bygga hus med hög miljöambition

Det ställs för byggen numera allt mer krav på miljö- och hållbarhetshänsyn. För att underlätta byggprocessen och för att visa på att det verkligen är ett hållbarhetsbygge finns idag miljöcertifieringar till hjälp. Samtidigt har det börjat växa fram en ny filosofi som inte nöjer sig med att vara hållbar utan går så långt som att skapa positiv effekt på miljön. Systemet heter Cradle to CradleⓇ och är till stor del en konkretisering av cirkulär ekonomi. Systemet saknar dock konkreta krav och består till stor del av riktlinjer för hur byggnader ska konstrueras. Ronneby kommun ska bygga en ny stadsdel efter Cradle to CradleⓇ. Det här arbetet har gått ut på att undersöka om miljöcertifieringar kan användas för att tydliggöra arbetet med Cradle to CradleⓇ.

För att reda ut frågeställningen användes en jämförande metod där systemet Cradle to CradleⓇ jämfördes med fyra olika miljöcertifieringar för byggnader. Undersökningen genomfördes i tre delar och i den första delen jämfördes syften och mål i Cradle to CradleⓇ mot syften och mål i miljöcertifieringarna. De certifieringar som hade störst likhet gick vidare till nästa undersökning. I den fördjupade jämförelsen ställdes krav och aspekter i miljöcertifieringarna mot mål som formulerats för den nya planerade Cradle to CradleⓇ-inspirerade stadsdelen Kilen i Ronneby. Slutligen sammanställdes de krav i miljöcertifieringarna som kunde kopplas till målen för Kilen, och på så sätt kunde ett betyg för respektive certifiering erhållas.

Resultatet visar i den första jämförelsen att miljöcertifieringarna LEED och BREEAM har störst likhet med Cradle to CradleⓇ när det kommer till mål samt vilka områden som de fokuserar på. I den fördjupade jämförelsen har de båda certifieringarna många kopplingar till områden som tas upp i målen till Kilen. Kopplingar finns främst i mer traditionella miljöområden där minimering av negativ påverkan är syftet. I mål där positiv påverkan är huvudsyftet är kopplingarna inte lika starka.

Miljöcertifieringar fungerar generellt på så sätt att ett projekt som ska certifieras uppnår ett visst antal kriterier och får utifrån dessa ett betyg i hur väl de presterar. För att se vilken potential projektet Kilen har ur certifieringssynpunkt sammanställdes aspekterna och kraven som berördes av de Cradle to CradleⓇ-inspirerade målen för området Kilen. Sammanställningen resulterade i att projektet fick högsta betyg både enligt LEED och BREEAM.

Slutsatsen är att syftet skiljer sig i de olika systemen. Miljöcertifieringar främst fokuserar på att minska negativ påverkan, medan Cradle to CradleⓇ främst syftar till att generera ett positiv avtryck på miljön. De kan trots skiljande syfte användas tillsammans för att uppnå hög miljöprestanda och tydliggöra miljöarbetet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weck, Jonathan LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Cradle to Cradle, C2C, Circular Economy, BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Svanen, Environmental Certification Scheme, Ronneby, Residential Building Certification, Comparative Analysis, Sustainable Buildings
language
Swedish
id
7373736
date added to LUP
2015-06-22 11:03:19
date last changed
2015-06-22 11:03:19
@misc{7373736,
 abstract   = {This study aims to, through a comparative analysis, examine if there are any similarities between environmental certification schemes and the nature-inspired design tool Cradle to Cradle in environmental performance when building residential houses. The analysis shows that two of the four examined certification systems, LEED and BREEAM, have several traits that are similar to C2C. However, these systems do not directly encourage or fortify actions that will produce a positive environmental impact such as ’healthy materials’ or ’cleaning air and water via greenery’ though some criteria could indirectly lead to a positive impact. Ronneby municipality in southern Sweden is planning to build a new urban district (the Kilen area) inspired by the principles of C2C. The second step in the study compared LEED and BREEAM to C2C, only this time with project specific C2C inspired goals produced by the municipality for the Kilen area. The analysis showed that the schemes can be paired to several of the goals and could be used to clarify some of the environmental demands to contractors as well as make it easier to explain high sustainability performance to stakeholders.},
 author    = {Weck, Jonathan},
 keyword   = {Cradle to Cradle,C2C,Circular Economy,BREEAM,LEED,Miljöbyggnad,Svanen,Environmental Certification Scheme,Ronneby,Residential Building Certification,Comparative Analysis,Sustainable Buildings},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljöcertifieringar som verktyg i cirkulära byggprojekt},
 year     = {2015},
}