Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Man hindras inte att göra karriär - en studie om kvinnors karriärhinder inom dagligvaruhandeln

Palmkvist, Linnea LU and Hagenborn, Linda LU (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Man hindras inte att göra karriär - en studie om kvinnors karriärhinder inom dagligvaruhandeln

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap

Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2015

Författare: Linda Hagenborn och Linnea Palmkvist

Handledare: Elisabeth Högdahl

Nyckelord: Jämställdhet, rekrytering, genus, sociala konstruktioner, homosocialitet, könskvotering

Syfte: Syftet är att ta reda på hur företagen arbetar med att främjar jämställdhet och hur detta verkställs genom deras rekryteringsprocesser. Utgångspunkt tas i bakomliggande orsaker till kvinnors underrepresentation på chefspositioner.

Frågeställning: Hur ser... (More)
Titel: Man hindras inte att göra karriär - en studie om kvinnors karriärhinder inom dagligvaruhandeln

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap

Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2015

Författare: Linda Hagenborn och Linnea Palmkvist

Handledare: Elisabeth Högdahl

Nyckelord: Jämställdhet, rekrytering, genus, sociala konstruktioner, homosocialitet, könskvotering

Syfte: Syftet är att ta reda på hur företagen arbetar med att främjar jämställdhet och hur detta verkställs genom deras rekryteringsprocesser. Utgångspunkt tas i bakomliggande orsaker till kvinnors underrepresentation på chefspositioner.

Frågeställning: Hur ser chefer inom Ica, Coop och Willys på kvinnors möjligheter att göra karriär i organisationen? Hur går rekryteringsprocessen till och hur arbetar företagen mot en jämställd arbetsplats samt hur främjar respektive hindrar rekryteringsprocesserna kvinnors karriärmöjligheter inom företagen?

Metod: Kvalitativ forskning, empiriinsamlingen sker genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuer har genomförts med chefer inom respektive företag.

Slutsatser: Underrepresentationen av kvinnor på chefspositioner inom dagligvaruhandeln beror på strukturer och sociala konstruktioner. Rekryteringsprocesser hindrar även kvinnors karriärmöjligheter. Det behövs konkreta verktyg inom företagen för att kunna nå jämställdhet genom rekrytering. Könskvotering är ett konkret verktyg för att nå en jämställd arbetsplats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmkvist, Linnea LU and Hagenborn, Linda LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7439637
date added to LUP
2015-06-24 09:41:47
date last changed
2015-06-24 09:41:47
@misc{7439637,
 abstract   = {Titel: Man hindras inte att göra karriär - en studie om kvinnors karriärhinder inom dagligvaruhandeln

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap

Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2015

Författare: Linda Hagenborn och Linnea Palmkvist

Handledare: Elisabeth Högdahl

Nyckelord: Jämställdhet, rekrytering, genus, sociala konstruktioner, homosocialitet, könskvotering

Syfte: Syftet är att ta reda på hur företagen arbetar med att främjar jämställdhet och hur detta verkställs genom deras rekryteringsprocesser. Utgångspunkt tas i bakomliggande orsaker till kvinnors underrepresentation på chefspositioner.

Frågeställning: Hur ser chefer inom Ica, Coop och Willys på kvinnors möjligheter att göra karriär i organisationen? Hur går rekryteringsprocessen till och hur arbetar företagen mot en jämställd arbetsplats samt hur 	främjar respektive hindrar rekryteringsprocesserna kvinnors karriärmöjligheter inom företagen?	

Metod: Kvalitativ forskning, empiriinsamlingen sker genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuer har genomförts med chefer inom respektive företag.

Slutsatser: Underrepresentationen av kvinnor på chefspositioner inom dagligvaruhandeln beror på strukturer och sociala konstruktioner. Rekryteringsprocesser hindrar även kvinnors karriärmöjligheter. Det behövs konkreta verktyg inom företagen för att kunna nå jämställdhet genom rekrytering. Könskvotering är ett konkret verktyg för att nå en jämställd arbetsplats.},
 author    = {Palmkvist, Linnea and Hagenborn, Linda},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Man hindras inte att göra karriär - en studie om kvinnors karriärhinder inom dagligvaruhandeln},
 year     = {2015},
}