Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Syntax som stilistisk särprägel : Att överföra originalets stil vid översättning av engelsk skönlitteratur Författare: Agneta

Jakobsson, Agneta LU (2015) FÖUM11 20151
Translation Program
Abstract (Swedish)
Som grund för denna uppsats ligger en översättning av delar av första kapitlet i romanen The Children Act (2014) av den brittiske författaren Ian McEwan. Efter en analys av källtexten enligt den analysmodell Hellspong & Ledin har beskrivit i Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys (1997) följer ett avsnitt med överväganden inför översättningen. Där presenteras val av global och lokal översättningsstrategi. Därefter kommer en översättningskommentar, som har fokus på problem som dykt upp vid översättningen av två utpräglade stildrag i källtexten. Båda stildragen ligger på den syntaktiska nivån: meningsfragment och parentetiska inskott.
Fokus i uppsatsen ligger på hur översättaren genom en imitativ strategi kan överföra originalets... (More)
Som grund för denna uppsats ligger en översättning av delar av första kapitlet i romanen The Children Act (2014) av den brittiske författaren Ian McEwan. Efter en analys av källtexten enligt den analysmodell Hellspong & Ledin har beskrivit i Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys (1997) följer ett avsnitt med överväganden inför översättningen. Där presenteras val av global och lokal översättningsstrategi. Därefter kommer en översättningskommentar, som har fokus på problem som dykt upp vid översättningen av två utpräglade stildrag i källtexten. Båda stildragen ligger på den syntaktiska nivån: meningsfragment och parentetiska inskott.
Fokus i uppsatsen ligger på hur översättaren genom en imitativ strategi kan överföra originalets stil och samtidigt skapa en njutbar och smidig svenska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakobsson, Agneta LU
supervisor
organization
alternative title
Syntax as Stylistic Distinctive Character : Preserving the Original Style on Translating English Fiction
course
FÖUM11 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
inskott., meningsfragment, syntax, stil, imitativ strategi, Skönlitterär översättning
language
Swedish
id
7439765
date added to LUP
2015-09-09 08:13:04
date last changed
2015-09-09 08:13:04
@misc{7439765,
 abstract   = {Som grund för denna uppsats ligger en översättning av delar av första kapitlet i romanen The Children Act (2014) av den brittiske författaren Ian McEwan. Efter en analys av källtexten enligt den analysmodell Hellspong & Ledin har beskrivit i Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys (1997) följer ett avsnitt med överväganden inför översättningen. Där presenteras val av global och lokal översättningsstrategi. Därefter kommer en översättningskommentar, som har fokus på problem som dykt upp vid översättningen av två utpräglade stildrag i källtexten. Båda stildragen ligger på den syntaktiska nivån: meningsfragment och parentetiska inskott.
Fokus i uppsatsen ligger på hur översättaren genom en imitativ strategi kan överföra originalets stil och samtidigt skapa en njutbar och smidig svenska.},
 author    = {Jakobsson, Agneta},
 keyword   = {inskott.,meningsfragment,syntax,stil,imitativ strategi,Skönlitterär översättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Syntax som stilistisk särprägel : Att överföra originalets stil vid översättning av engelsk skönlitteratur Författare: Agneta},
 year     = {2015},
}