Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Customer Relationship Management och relation till kundens personliga integritet

Ståhle, Henrik LU ; Bengtsson, Viktoria LU and Bovaller, Leo LU (2015) FEKH29 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Resultat/
Slutsats
Undersökningen visar att studerade fallföretag arbetar med aktiviteter som
återspeglar väsentliga delar inom både CRM och CSR. Däremot visar
praktiken på en avsaknad av integritetsperspektivet inom begreppet CSR och
det framkommer att integritet inte visas större hänsyn till. Fallföretagen ser
ser ingen problematik med att bedriva CRM och CSR parallellt med
varandra. Det här grundar sig i en okunskap hos konsumenterna gällande
datainsamlingen CRM medför. Konsumenternas okunskap får till följd att
företagen inte upplever några vidare påtryckningar eller konsekvenser av att
samla in konsumentdata.
Abstract (Swedish)
Teoretiskt perspektiv
Den teoretiska utgångspunkten består av tidigare forskning inom CRM,
CSR, företagsansvar, företagsetik och konsekvensetik.
Abstract (Swedish)
Metod
En kvalitativ forskning där undersökningen omfattas av semistrukturerade
intervjuer från fem olika företag och totalt sju intervjuer där alla
intervjuobjekt har stark koppling till begreppet CRM. Analysen görs med en
abduktiv ansats med hänsyn till begreppen CRM och CSR.
Abstract (Swedish)
Bakgrund/ Problem
CRM nyttjas av företag i allt större utsträckning eftersom kundfokus numera
är essentiellt för att kunna konkurrera på marknaden. En betydande del i ett
CRM-arbete är insamling av kunddata som används i syfte att lära känna
kunden bättre. Vad som har uppdagats på senare tid är hur detta för med sig
en risk att företags arbete inkräktar på den personliga integriteten.
Abstract (Swedish)
Syfte
Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap kring hur ehandelsföretag
bedriver sitt CRM- respektive CSR-arbete, för att därigenom
få insikt i eventuell problematik och risk med att konsumenternas personliga
integritet kränks till följd av företagens CRM-strategier.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ståhle, Henrik LU ; Bengtsson, Viktoria LU and Bovaller, Leo LU
supervisor
organization
alternative title
− En studie kring hur svenska e-handelsföretag prioriterar mellan CRM och CSR
course
FEKH29 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CRM, CSR, personlig integritet, e-handelsföretag, konsumentdata, etik
language
Swedish
id
7440517
date added to LUP
2015-06-29 15:38:11
date last changed
2015-06-29 15:38:11
@misc{7440517,
 abstract   = {Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap kring hur ehandelsföretag
bedriver sitt CRM- respektive CSR-arbete, för att därigenom
få insikt i eventuell problematik och risk med att konsumenternas personliga
integritet kränks till följd av företagens CRM-strategier.},
 author    = {Ståhle, Henrik and Bengtsson, Viktoria and Bovaller, Leo},
 keyword   = {CRM,CSR,personlig integritet,e-handelsföretag,konsumentdata,etik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Customer Relationship Management och relation till kundens personliga integritet},
 year     = {2015},
}