Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Involvering av kunder vid tjänsteutveckling hos flygbolag

Markusson, Ellinor LU and Boström, Lily LU (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Involvering av kunder vid tjänsteutveckling hos flygbolag
Universitet: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap
Kurs: KSKK01 Service Management, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
Författare: Ellinor Markusson & Lily Boström
Handledare: Malin Zillinger
Nyckelord: Innovation, tjänsteutveckling, kundinvolvering, flygbransch
Syfte: Att undersöka om aktörer inom flygbranschen involverar sina kunder vid tjänsteutveckling och vilka tillvägagångssätt som i sådana fall används.
Metod: För att uppnå syftet har vi använt en kvalitativt inriktad forskningsmetod, där empirin består av två dokumentanalyser och sju semi-strukturerade intervjuer.
Slutsatser: Vi kan konstatera att... (More)
Titel: Involvering av kunder vid tjänsteutveckling hos flygbolag
Universitet: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap
Kurs: KSKK01 Service Management, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
Författare: Ellinor Markusson & Lily Boström
Handledare: Malin Zillinger
Nyckelord: Innovation, tjänsteutveckling, kundinvolvering, flygbransch
Syfte: Att undersöka om aktörer inom flygbranschen involverar sina kunder vid tjänsteutveckling och vilka tillvägagångssätt som i sådana fall används.
Metod: För att uppnå syftet har vi använt en kvalitativt inriktad forskningsmetod, där empirin består av två dokumentanalyser och sju semi-strukturerade intervjuer.
Slutsatser: Vi kan konstatera att flygbolagen i vår studie involverar sina kunder vid tjänsteutveckling. De metoder som flygbolagen använder vid kundinvolvering är: My SAS Idea, recensionsfunktionen på Facebook, direktkontakt med kunderna, enkätundersökningar, fokusgrupper samt evenemang och kundträffar. Genom att använda dessa metoder uppstår det en variation av samspelsgrader mellan företag och kund. Flygbolagens motiv till att involvera kunderna vid utvecklingen av tjänster är att de i samspel med dem kan skapa en attraktiv tjänst som är anpassad för marknaden, vilket är en viktig konkurrensfördel. Slutligen fann vi att företagsstorleken inte hade någon inverkan på kundinvolveringen vid tjänsteutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Markusson, Ellinor LU and Boström, Lily LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7456063
date added to LUP
2015-06-29 14:24:39
date last changed
2015-06-29 14:24:39
@misc{7456063,
 abstract   = {Titel: Involvering av kunder vid tjänsteutveckling hos flygbolag
Universitet: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap
Kurs: KSKK01 Service Management, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
Författare: Ellinor Markusson & Lily Boström
Handledare: Malin Zillinger
Nyckelord: Innovation, tjänsteutveckling, kundinvolvering, flygbransch
Syfte: Att undersöka om aktörer inom flygbranschen involverar sina kunder vid tjänsteutveckling och vilka tillvägagångssätt som i sådana fall används.
Metod: För att uppnå syftet har vi använt en kvalitativt inriktad forskningsmetod, där empirin består av två dokumentanalyser och sju semi-strukturerade intervjuer.
Slutsatser: Vi kan konstatera att flygbolagen i vår studie involverar sina kunder vid tjänsteutveckling. De metoder som flygbolagen använder vid kundinvolvering är: My SAS Idea, recensionsfunktionen på Facebook, direktkontakt med kunderna, enkätundersökningar, fokusgrupper samt evenemang och kundträffar. Genom att använda dessa metoder uppstår det en variation av samspelsgrader mellan företag och kund. Flygbolagens motiv till att involvera kunderna vid utvecklingen av tjänster är att de i samspel med dem kan skapa en attraktiv tjänst som är anpassad för marknaden, vilket är en viktig konkurrensfördel. Slutligen fann vi att företagsstorleken inte hade någon inverkan på kundinvolveringen vid tjänsteutveckling.},
 author    = {Markusson, Ellinor and Boström, Lily},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Involvering av kunder vid tjänsteutveckling hos flygbolag},
 year     = {2015},
}