Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En fallstudie om goodwillens historik och framtid

Dahl, Emelie LU and Dagner, Alexandra (2015) FEKH69 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte. Få en större förståelse för hur regelverket för goodwill har utvecklats under de senaste 40 åren och hur företag ser på utvecklingen av regelverket i framtiden.
Metod: Uppsatsen är en fallstudie där intervjuer och undersök-ningar har gjorts på två börsnoterade bolag. Även en av de fyra stora revisionsbyråerna har intervjuats.
Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska ramverk består av goodwillens svenska historia, goodwillens nuvarande regelverk i Sverige och USA och teorier om goodwillens framtid.
Empiri: Här sammanställs data från intervjuerna med responden-terna och det utförs en granskning av företagens årsredovisningar
Resultat: Redovisningssystemet för goodwill har förändrats mycket under de senaste 40 åren. Goodwill... (More)
Syfte. Få en större förståelse för hur regelverket för goodwill har utvecklats under de senaste 40 åren och hur företag ser på utvecklingen av regelverket i framtiden.
Metod: Uppsatsen är en fallstudie där intervjuer och undersök-ningar har gjorts på två börsnoterade bolag. Även en av de fyra stora revisionsbyråerna har intervjuats.
Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska ramverk består av goodwillens svenska historia, goodwillens nuvarande regelverk i Sverige och USA och teorier om goodwillens framtid.
Empiri: Här sammanställs data från intervjuerna med responden-terna och det utförs en granskning av företagens årsredovisningar
Resultat: Redovisningssystemet för goodwill har förändrats mycket under de senaste 40 åren. Goodwill har gått från att vara en tillgång som skrivs av direkt eller under tio eller 40 år, till att skrivas av över maximalt 20 år till att idag vara en tillgång med årlig nedskrivningsprövning. Huvudsyftet med dagens regelverk är inte uppfyllt. En lösning hade va-rit att införa en tumregel för vilka händelser som är vä-sentliga. I framtiden hoppas de börsnoterade bolagen på ett regelverk med avskrivningar medan revisorer vill be-hålla dagens regelverk. (Less)
Popular Abstract
Purpose: Get a better understanding of how the accounting system for goodwill has developed over the last 40 years. We also want to know what companies think about the develop-ment of the regulatory framework in the future.
Methodology: The essay is a case study in which interviews and reviews have been done with two listed companies. One of the big four accounting firms has also been interviewed
Theroetical perspectives: The essays´ theoretical framework consists of the swedish goodwill history, current goodwill regulations in both Sweden and the US and the future of goodwill.
Empirical foundation: In this chapter exist the data from the interviews with the companies and it is performed an review of the companies financial statements.... (More)
Purpose: Get a better understanding of how the accounting system for goodwill has developed over the last 40 years. We also want to know what companies think about the develop-ment of the regulatory framework in the future.
Methodology: The essay is a case study in which interviews and reviews have been done with two listed companies. One of the big four accounting firms has also been interviewed
Theroetical perspectives: The essays´ theoretical framework consists of the swedish goodwill history, current goodwill regulations in both Sweden and the US and the future of goodwill.
Empirical foundation: In this chapter exist the data from the interviews with the companies and it is performed an review of the companies financial statements.
Conclusions: The accounting system for goodwill has changed a lot over the last 40 years. It has gone from direct depreciation, amortization over ten or 40 years to an amortization period of maximum 20 years to annual impairment test. The main purpose of IFRS 3 is not met. One solution could be to in-troduce a rule of thumb to understand which cases that are significant. In the future, the listed companies want to re-turn to amortization while auditors want to keep the current regulations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl, Emelie LU and Dagner, Alexandra
supervisor
organization
course
FEKH69 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IFRS 3, goodwill, avskrivningar, nedskrivningsprövning och framtiden.
language
Swedish
id
7470940
date added to LUP
2015-06-30 12:22:07
date last changed
2015-06-30 12:22:07
@misc{7470940,
 abstract   = {Syfte. Få en större förståelse för hur regelverket för goodwill har utvecklats under de senaste 40 åren och hur företag ser på utvecklingen av regelverket i framtiden.
Metod: Uppsatsen är en fallstudie där intervjuer och undersök-ningar har gjorts på två börsnoterade bolag. Även en av de fyra stora revisionsbyråerna har intervjuats. 
Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska ramverk består av goodwillens svenska historia, goodwillens nuvarande regelverk i Sverige och USA och teorier om goodwillens framtid. 
Empiri: Här sammanställs data från intervjuerna med responden-terna och det utförs en granskning av företagens årsredovisningar 
Resultat: Redovisningssystemet för goodwill har förändrats mycket under de senaste 40 åren. Goodwill har gått från att vara en tillgång som skrivs av direkt eller under tio eller 40 år, till att skrivas av över maximalt 20 år till att idag vara en tillgång med årlig nedskrivningsprövning. Huvudsyftet med dagens regelverk är inte uppfyllt. En lösning hade va-rit att införa en tumregel för vilka händelser som är vä-sentliga. I framtiden hoppas de börsnoterade bolagen på ett regelverk med avskrivningar medan revisorer vill be-hålla dagens regelverk.},
 author    = {Dahl, Emelie and Dagner, Alexandra},
 keyword   = {IFRS 3,goodwill,avskrivningar,nedskrivningsprövning och framtiden.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En fallstudie om goodwillens historik och framtid},
 year     = {2015},
}