Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Is reshoring the optimal strategy? En studie av motiven för reshoring och svenska industriföretags värdering av strukturella faktorer

Jonzon, Fredrika LU ; Svenningsson, Andrea LU and Mattsson, Kalle LU (2015) FEKH19 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att utveckla ett analysverktyg för företag som överväger en
reshoringstrategi. Trenden att återflytta produktion till ursprungslandet är ny, men
växande och ett tomrum av teoretisk vägledning har funnits. Arbetet är av främst
kvalitativ karaktär med fallstudier av svenska industriföretag som återflyttat
verksamhet. Forskningsdesign kan liknas vid pattern matching (Yin, 2013), där ett
eventuellt mönster har undersökts. Utgångspunkt för studien är Porter (1985) med
dess 10 strukturella faktorer, vilka påverkar ett företags strategi och värdeskapandet i
värdekedjan. Dessa strukturella faktorer har i detta arbete sammankopplats med
motiven för reshoring (Bossche, Gupta, Hector & Gupta, 2014) för att skapa ett
... (More)
Denna studie syftar till att utveckla ett analysverktyg för företag som överväger en
reshoringstrategi. Trenden att återflytta produktion till ursprungslandet är ny, men
växande och ett tomrum av teoretisk vägledning har funnits. Arbetet är av främst
kvalitativ karaktär med fallstudier av svenska industriföretag som återflyttat
verksamhet. Forskningsdesign kan liknas vid pattern matching (Yin, 2013), där ett
eventuellt mönster har undersökts. Utgångspunkt för studien är Porter (1985) med
dess 10 strukturella faktorer, vilka påverkar ett företags strategi och värdeskapandet i
värdekedjan. Dessa strukturella faktorer har i detta arbete sammankopplats med
motiven för reshoring (Bossche, Gupta, Hector & Gupta, 2014) för att skapa ett
analysverktyg. Genom att analysera de strukturella faktorernas relevans utifrån
motiven för reshoring har ett preliminärt ramverk upprättats. Ramverket har därefter
reviderats utefter analysresultaten av fallföretagens värderingar av de strukturella
faktorerna. Bakgrunden till ramverkets kategoriseringar fås genom analys av tre
värdelogiker; value chain (Porter, 1985), value shop (Stabell & Fjeldstad, 1998) och
package logic (Johansson & Jonsson, 2012). Av studien har relevansen för sju av de
tio faktorerna kunnat fastställas som mindre viktig, relativt viktig eller väldigt viktig.
För företag som står inför ett lokaliseringsbeslut tjänar ramverket, som indikator för
huruvida reshoring är en lämplig strategi för dem. (Less)
Popular Abstract
This study aims to develop a framework for companies who are considering a
reshoring strategy. The trend of bringing manufacturing back to the home country is
new and lacks theoretical guidance. The study is mainly of qualitative character with
case studies of Swedish industrial companies. The study design resembles pattern
matching (Yin, 2013), where a potential pattern has been explored. The theoretical
base is Porters (1985) ten drivers that effect strategy and how companies create value.
These drivers have been evaluated against the motives for reshoring (Bossche, Gupta,
Hector & Gupta, 2014) to create an analytical tool. By analysing the drivers relevance
from a reshoring perspective a framework has been developed. The... (More)
This study aims to develop a framework for companies who are considering a
reshoring strategy. The trend of bringing manufacturing back to the home country is
new and lacks theoretical guidance. The study is mainly of qualitative character with
case studies of Swedish industrial companies. The study design resembles pattern
matching (Yin, 2013), where a potential pattern has been explored. The theoretical
base is Porters (1985) ten drivers that effect strategy and how companies create value.
These drivers have been evaluated against the motives for reshoring (Bossche, Gupta,
Hector & Gupta, 2014) to create an analytical tool. By analysing the drivers relevance
from a reshoring perspective a framework has been developed. The framework has
then been revised after the analytical results from the case studies. The background of
the classifications in the framework is built on three theories of value logic; value
chain (Porter, 1985), value shop (Stabell & Fjeldstad, 1998) and package logic
(Johansson & Jonsson, 2012). From the study, the relevance for seven of the ten
drivers have been determined as less important, relatively important or very
important. For companies that are contemplating relocating their manufacturing, the (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonzon, Fredrika LU ; Svenningsson, Andrea LU and Mattsson, Kalle LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Reshoring, Drivers, Strukturella faktorer, Value chain, Value shop, Package logic
language
Swedish
id
7472392
date added to LUP
2015-07-02 13:47:47
date last changed
2015-07-02 13:47:47
@misc{7472392,
 abstract   = {Denna studie syftar till att utveckla ett analysverktyg för företag som överväger en
reshoringstrategi. Trenden att återflytta produktion till ursprungslandet är ny, men
växande och ett tomrum av teoretisk vägledning har funnits. Arbetet är av främst
kvalitativ karaktär med fallstudier av svenska industriföretag som återflyttat
verksamhet. Forskningsdesign kan liknas vid pattern matching (Yin, 2013), där ett
eventuellt mönster har undersökts. Utgångspunkt för studien är Porter (1985) med
dess 10 strukturella faktorer, vilka påverkar ett företags strategi och värdeskapandet i
värdekedjan. Dessa strukturella faktorer har i detta arbete sammankopplats med
motiven för reshoring (Bossche, Gupta, Hector & Gupta, 2014) för att skapa ett
analysverktyg. Genom att analysera de strukturella faktorernas relevans utifrån
motiven för reshoring har ett preliminärt ramverk upprättats. Ramverket har därefter
reviderats utefter analysresultaten av fallföretagens värderingar av de strukturella
faktorerna. Bakgrunden till ramverkets kategoriseringar fås genom analys av tre
värdelogiker; value chain (Porter, 1985), value shop (Stabell & Fjeldstad, 1998) och
package logic (Johansson & Jonsson, 2012). Av studien har relevansen för sju av de
tio faktorerna kunnat fastställas som mindre viktig, relativt viktig eller väldigt viktig.
För företag som står inför ett lokaliseringsbeslut tjänar ramverket, som indikator för
huruvida reshoring är en lämplig strategi för dem.},
 author    = {Jonzon, Fredrika and Svenningsson, Andrea and Mattsson, Kalle},
 keyword   = {Reshoring,Drivers,Strukturella faktorer,Value chain,Value shop,Package logic},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Is reshoring the optimal strategy? En studie av motiven för reshoring och svenska industriföretags värdering av strukturella faktorer},
 year     = {2015},
}