Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förvärv i botten så når du toppen? - En eventstudie om företagsuppköp i förhållande till konjunkturcykeln

Lindh, Niklas LU ; Andersson, Julia LU ; Dahlström, Elin LU and Siöström, Oscar LU (2015) FEKH89 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Förvärv i botten så når du toppen?
- En eventstudie om företagsuppköp i förhållande till konjunkturcykeln

Seminariedatum: 2015-06-04

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Julia Andersson, Elin Dahlström, Niklas Lindh och
Oscar Siöström

Handledare: Rikard Larsson

Fem nyckelord: M&A, konjunktur, över-/underavkastning, marknadstajming, svenska uppköpsmarknaden

Syfte: Det huvudsakliga syftet med studien är att studera i vilken fas i konjunkturcykeln som genererar det bästa resultatet för det uppköpande företaget. Studien avser enbart undersöka organisationella sammanslagningar på den svenska marknaden och endast innehålla inhemska förvärv. Med... (More)
Titel: Förvärv i botten så når du toppen?
- En eventstudie om företagsuppköp i förhållande till konjunkturcykeln

Seminariedatum: 2015-06-04

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Julia Andersson, Elin Dahlström, Niklas Lindh och
Oscar Siöström

Handledare: Rikard Larsson

Fem nyckelord: M&A, konjunktur, över-/underavkastning, marknadstajming, svenska uppköpsmarknaden

Syfte: Det huvudsakliga syftet med studien är att studera i vilken fas i konjunkturcykeln som genererar det bästa resultatet för det uppköpande företaget. Studien avser enbart undersöka organisationella sammanslagningar på den svenska marknaden och endast innehålla inhemska förvärv. Med detta vill författarna bredda den redan befintliga forskningen och tillföra en vinkel på ämnet som beaktar de ekonomiska upp- och nedgångarna.

Teoretiska perspektiv: Syftet ämnas uppfyllas med hjälp av relevanta begrepp och teorier kring M&As. Business Cycle Management (BCM), hybrishypotesen, signalteorin samt tidigare forskning används som referensram.

Metod: Detta är en kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Som prestationsmått kommer CAAR och BHAR att användas för att mäta resultatet på kort och lång sikt. För att säkerställa dessa resultat görs T-test.

Empiri: Studien baseras på 115 uppköp genomförda av företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm eller Aktietorget under tidsperioden 2000 till 2012. Data har hämtats från databaserna Thomson Reuters DataStream och Zephyr samt från Konjunkturinstitutets statistikdatabas.

Resultat: Studien visar på ett resultat där det är bättre att göra uppköp i lågkonjunktur än i högkonjunktur på lång sikt. Utifrån resultatet går det inte att se huruvida det är bättre att genomföra uppköp under någon specifik konjunkturfas. (Less)
Popular Abstract
Title: Is it value creating to invest when no one else dares?
- An event study about the M&A relation to the economic cycle

Seminar date: 2015-06-04

Course: FEKH89, Degree Project in Finance, Undergraduate level, 15 ECTS-credits

Authors: Julia Andersson, Elin Dahlström, Niklas Lindh and
Oscar Siöström

Supervisor: Rikard Larsson

Five key words: M&A, economic cycles, abnormal return, market timing, Swedish acquisition market

Purpose: The main purpose of this study is to test what part of the economic cycle has the best influence on the performance of corporate acquisitions for the acquirer. The study aims to examine organisational mergers on the Swedish market and it only contains domestic deals. The... (More)
Title: Is it value creating to invest when no one else dares?
- An event study about the M&A relation to the economic cycle

Seminar date: 2015-06-04

Course: FEKH89, Degree Project in Finance, Undergraduate level, 15 ECTS-credits

Authors: Julia Andersson, Elin Dahlström, Niklas Lindh and
Oscar Siöström

Supervisor: Rikard Larsson

Five key words: M&A, economic cycles, abnormal return, market timing, Swedish acquisition market

Purpose: The main purpose of this study is to test what part of the economic cycle has the best influence on the performance of corporate acquisitions for the acquirer. The study aims to examine organisational mergers on the Swedish market and it only contains domestic deals. The authors would like to broaden the previous research and add a view on the impact of the economic cycle.

Theoretical perspective: The authors will use previous research, concepts and theories, including Business Cycle Management (BCM), hubris hypothesis and the signal theory as their theoretical framework.

Methodology: This study undertakes a quantitative approach with deductive reasoning. CAAR and BHAR will be used to measure the performance of the acquisitions. To see if the results are significant a T-test will be performed.

Empirical foundation: The study is based on 115 acquisitions made by publicly traded Swedish companies, listed on Nasdaq OMX Stockholm or Aktietorget, during the time period 2000 until 2012. Data have been collected from the databases Zephyr, Thomson Reuters DataStream and the statistical database of the National Institute of Economic Research.

Conclusion: The study shows a result that it is better to make acquisitions during a downturn than during an upturn from the long-term perspective. It is not possible to conclude whether it is better to perform the acquisition in a specific phase in the economic cycle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindh, Niklas LU ; Andersson, Julia LU ; Dahlström, Elin LU and Siöström, Oscar LU
supervisor
organization
alternative title
Is it value creating to invest when no one else dares? - An event study about the M&A relation to the economic cycle
course
FEKH89 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
svenska uppköpsmarknaden M&A, marknadstajming, över-/underavkastning, konjunktur, M&A, Swedish acquisition market, market timing, abnormal return, economic cycles
language
Swedish
id
7512894
date added to LUP
2015-09-15 16:24:49
date last changed
2015-09-15 16:24:49
@misc{7512894,
 abstract   = {Titel:				Förvärv i botten så når du toppen?
- En eventstudie om företagsuppköp i förhållande till konjunkturcykeln

Seminariedatum: 		2015-06-04

Ämne/kurs: 	FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: 	Julia Andersson, Elin Dahlström, Niklas Lindh och 
	Oscar Siöström

Handledare: 			Rikard Larsson

Fem nyckelord: 	M&A, konjunktur, över-/underavkastning, marknadstajming, svenska uppköpsmarknaden

Syfte: 	Det huvudsakliga syftet med studien är att studera i vilken fas i konjunkturcykeln som genererar det bästa resultatet för det uppköpande företaget. Studien avser enbart undersöka organisationella sammanslagningar på den svenska marknaden och endast innehålla inhemska förvärv. Med detta vill författarna bredda den redan befintliga forskningen och tillföra en vinkel på ämnet som beaktar de ekonomiska upp- och nedgångarna. 

Teoretiska perspektiv: 	Syftet ämnas uppfyllas med hjälp av relevanta begrepp och teorier kring M&As. Business Cycle Management (BCM), hybrishypotesen, signalteorin samt tidigare forskning används som referensram.

Metod: 	Detta är en kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Som prestationsmått kommer CAAR och BHAR att användas för att mäta resultatet på kort och lång sikt. För att säkerställa dessa resultat görs T-test. 

Empiri: 	Studien baseras på 115 uppköp genomförda av företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm eller Aktietorget under tidsperioden 2000 till 2012. Data har hämtats från databaserna Thomson Reuters DataStream och Zephyr samt från Konjunkturinstitutets statistikdatabas. 

Resultat: 	Studien visar på ett resultat där det är bättre att göra uppköp i lågkonjunktur än i högkonjunktur på lång sikt. Utifrån resultatet går det inte att se huruvida det är bättre att genomföra uppköp under någon specifik konjunkturfas.},
 author    = {Lindh, Niklas and Andersson, Julia and Dahlström, Elin and Siöström, Oscar},
 keyword   = {svenska uppköpsmarknaden M&A,marknadstajming,över-/underavkastning,konjunktur,M&A,Swedish acquisition market,market timing,abnormal return,economic cycles},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förvärv i botten så når du toppen? - En eventstudie om företagsuppköp i förhållande till konjunkturcykeln},
 year     = {2015},
}