Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Går störst alltid först? En jämförande studie av total ersättning till verkställande direktörer för Mid- och Large Cap-bolag

Boman, Linn LU ; Linder, Ida ; Lindwall, Caroline and Mårdbrant, Mette (2015) FEKH89 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Då höga bonusar och ersättningar till verkställande direktörer är ett ständigt omdebatterat ämne som upprör många uppkommer ofta frågan om lönen verkligen är satt i relation till arbetsprestation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stor andel av variationen i total ersättning till verkställande direktör som kan förklaras av ett antal utvalda variabler av storleks-, prestations- och meritkaraktär. Vidare ämnar författarna granska om det finns några skillnader i sambanden, mellan de förklarande variablerna och total ersättning till verkställande direktörer, beroende på om bolagen är listade på Mid- respektive Large Cap. Författarna tillämpar en deduktiv ansats. Med utgångspunkt i den kvantitativa forskningsstrategin genomförs en... (More)
Då höga bonusar och ersättningar till verkställande direktörer är ett ständigt omdebatterat ämne som upprör många uppkommer ofta frågan om lönen verkligen är satt i relation till arbetsprestation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stor andel av variationen i total ersättning till verkställande direktör som kan förklaras av ett antal utvalda variabler av storleks-, prestations- och meritkaraktär. Vidare ämnar författarna granska om det finns några skillnader i sambanden, mellan de förklarande variablerna och total ersättning till verkställande direktörer, beroende på om bolagen är listade på Mid- respektive Large Cap. Författarna tillämpar en deduktiv ansats. Med utgångspunkt i den kvantitativa forskningsstrategin genomförs en multipel regressionsanalys för att finna ett eventuellt samband mellan utvalda förklarande variabler och den beroende variabeln VD-ersättning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boman, Linn LU ; Linder, Ida ; Lindwall, Caroline and Mårdbrant, Mette
supervisor
organization
course
FEKH89 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
agentteorin, multipel regressionsmodell, Mid- och Large Cap, total ersättning, Verkställande direktör
language
Swedish
id
7523245
date added to LUP
2015-09-15 16:21:10
date last changed
2015-09-15 16:21:10
@misc{7523245,
 abstract   = {Då höga bonusar och ersättningar till verkställande direktörer är ett ständigt omdebatterat ämne som upprör många uppkommer ofta frågan om lönen verkligen är satt i relation till arbetsprestation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stor andel av variationen i total ersättning till verkställande direktör som kan förklaras av ett antal utvalda variabler av storleks-, prestations- och meritkaraktär. Vidare ämnar författarna granska om det finns några skillnader i sambanden, mellan de förklarande variablerna och total ersättning till verkställande direktörer, beroende på om bolagen är listade på Mid- respektive Large Cap. Författarna tillämpar en deduktiv ansats. Med utgångspunkt i den kvantitativa forskningsstrategin genomförs en multipel regressionsanalys för att finna ett eventuellt samband mellan utvalda förklarande variabler och den beroende variabeln VD-ersättning.},
 author    = {Boman, Linn and Linder, Ida and Lindwall, Caroline and Mårdbrant, Mette},
 keyword   = {agentteorin,multipel regressionsmodell,Mid- och Large Cap,total ersättning,Verkställande direktör},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Går störst alltid först? En jämförande studie av total ersättning till verkställande direktörer för Mid- och Large Cap-bolag},
 year     = {2015},
}