Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Långsiktigt värdeskapande vid högteknologiska förvärv - en studie kring hur uppköparens teknologiska karaktär påverkar värdeskapandet vid högteknologiska förvärv på lång sikt

Rickhamre, Gustaf LU and Lindh, Victor LU (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna undersökning är att studera hur en uppköpares teknologiska karaktär påverkar onormal avkastning vid högteknologiska förvärv. Genom att gruppera de förvärvande bolagen efter industritillhörighet och grad av teknikintensitet strävar författarna att skapa en djupare förståelse kring vilken typ av bolag som kan förväntas generera störst värde åt sina aktieägare vid högteknologiska förvärv. I relation till värdeskapandet för aktieägare kommer studien även att studera värdeskapandet för kunderna vid högteknologiska förvärv. Genom att addera kundperspektivet kan studien bredda förståelsen kring värdeskapande vid högteknologiska förvärv.

Studien finner att förvärvande bolag med en hög grad av teknikintensitet har ett... (More)
Syftet med denna undersökning är att studera hur en uppköpares teknologiska karaktär påverkar onormal avkastning vid högteknologiska förvärv. Genom att gruppera de förvärvande bolagen efter industritillhörighet och grad av teknikintensitet strävar författarna att skapa en djupare förståelse kring vilken typ av bolag som kan förväntas generera störst värde åt sina aktieägare vid högteknologiska förvärv. I relation till värdeskapandet för aktieägare kommer studien även att studera värdeskapandet för kunderna vid högteknologiska förvärv. Genom att addera kundperspektivet kan studien bredda förståelsen kring värdeskapande vid högteknologiska förvärv.

Studien finner att förvärvande bolag med en hög grad av teknikintensitet har ett signifikant positivt samband med långsiktigt onormal avkastning vid högteknologiska förvärv. Förvärvare som delar samma högteknologiska släktskap med målföretagen kan inte påvisa något signifikant samband med onormal avkastning efter ett förvärv. Studien finner också existerande samband mellan positiva kundreaktioner efter ett förvärv och onormal avkastning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rickhamre, Gustaf LU and Lindh, Victor LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
7523256
date added to LUP
2015-08-12 18:09:40
date last changed
2015-08-12 18:09:40
@misc{7523256,
 abstract   = {Syftet med denna undersökning är att studera hur en uppköpares teknologiska karaktär påverkar onormal avkastning vid högteknologiska förvärv. Genom att gruppera de förvärvande bolagen efter industritillhörighet och grad av teknikintensitet strävar författarna att skapa en djupare förståelse kring vilken typ av bolag som kan förväntas generera störst värde åt sina aktieägare vid högteknologiska förvärv. I relation till värdeskapandet för aktieägare kommer studien även att studera värdeskapandet för kunderna vid högteknologiska förvärv. Genom att addera kundperspektivet kan studien bredda förståelsen kring värdeskapande vid högteknologiska förvärv.

Studien finner att förvärvande bolag med en hög grad av teknikintensitet har ett signifikant positivt samband med långsiktigt onormal avkastning vid högteknologiska förvärv. Förvärvare som delar samma högteknologiska släktskap med målföretagen kan inte påvisa något signifikant samband med onormal avkastning efter ett förvärv. Studien finner också existerande samband mellan positiva kundreaktioner efter ett förvärv och onormal avkastning.},
 author    = {Rickhamre, Gustaf and Lindh, Victor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Långsiktigt värdeskapande vid högteknologiska förvärv - en studie kring hur uppköparens teknologiska karaktär påverkar värdeskapandet vid högteknologiska förvärv på lång sikt},
 year     = {2015},
}