Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Transaktionskostnader vid Offentlig Upphandling

Magnusson, Elinor LU ; Grant, Saskia LU ; Hvid, Isabelle LU and Nilsson, Andreas LU (2015) FEKH19 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: Transaktionskostnader vid offentlig upphandling

Seminariedatum: 2015-06-04

Ämne/kurs: FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Saskia Grant, Isabelle Hvid, Elinor Magnusson och Andreas Nilsson

Handledare: Anna Thomasson

Nyckelord: Transaktionskostnader, Offentlig upphandling, Relationsspecifika investeringar, Inkompletta kontrakt, Sökkostnader, Kontraktskostnader, Kontrollkostnader

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka transaktionskostnader, i relationen mellan privat aktör och offentlig sektor, som påverkar den offentliga sektorns val av leverantör vid offentlig upphandling.

Metod: Via en abduktiv ansats... (More)
SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: Transaktionskostnader vid offentlig upphandling

Seminariedatum: 2015-06-04

Ämne/kurs: FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Saskia Grant, Isabelle Hvid, Elinor Magnusson och Andreas Nilsson

Handledare: Anna Thomasson

Nyckelord: Transaktionskostnader, Offentlig upphandling, Relationsspecifika investeringar, Inkompletta kontrakt, Sökkostnader, Kontraktskostnader, Kontrollkostnader

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka transaktionskostnader, i relationen mellan privat aktör och offentlig sektor, som påverkar den offentliga sektorns val av leverantör vid offentlig upphandling.

Metod: Via en abduktiv ansats genomfördes en fallstudie där ett specifikt fall, relationen mellan Mätstickan och Region Skåne, tjänade som ett konkret exempel på den komplexitet i relationen studien önskade belysa. Genom semi-strukturerade intervjuer med de två aktörerna samt genom dokumentationsgranskning analyserades transaktionskostnader, kopplade till processen före, under och efter tilldelning av kontrakt, med ett egenkonstruerat analysverktyg baserat på Williamsons (1981) och Alchian & Allens (1974) teorier för att kunna dra slutsatser kring den offentliga sektorns val av leverantör.

Teoretiska perspektiv: Transaktionskostnadsteori (TCE) har kommit att bli den framträdande teorin gällande företags beslut kring vertikal integrering. Enligt TCE uppstår transaktionskostnader då företag väljer att utföra transaktioner med utomstående leverantörer istället för att producera en vara eller tjänst, och kostnaderna delas vanligen in i tre kategorier: Sökkostnader, Kontraktskostnader och Kontrollkostnader (Coase, 1937; Alchian & Allen, 1974). Williamson (1981) tilldelar transaktioner tre olika dimensioner: Graden av osäkerhet i kontraktsparternas prestationer, sannolikheten att transaktionen upprepas samt antalet relationsspecifika investeringar parterna emellan.

Empiri: Offentlig upphandling innebär att en myndighet eller annan offentlig verksamhet köper in en vara eller tjänst på en öppen marknad, och regleras av LoU (Kammarkollegiet, 2011). Vid offentlig upphandling förekommer flertalet transaktionskostnader före, under och efter tilldelning, i synnerhet på grund av relationsspecifika investeringar och inkompletta kontrakt. Då offentlig sektors val av privat aktör i hög grad är prisfokuserat är transaktionskostnader således ett intressant perspektiv att analysera. Fokus har kretsat kring hälso- och vårdsektorn i Sverige, då det kan anses vara en bred och representativ urvalsram, tillika en sektor som berör hela Sveriges befolkning.

Resultat: Den transaktionskostnad som har störst inverkan på offentlig sektors val av privat aktör är den förväntade kontrollkostnaden, och risken för överklagan är den viktigaste faktorn i offentlig sektors bedömning av kontrollkostnadens förväntade storlek. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Elinor LU ; Grant, Saskia LU ; Hvid, Isabelle LU and Nilsson, Andreas LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie om relationen Mätstickan och Region Skåne
course
FEKH19 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Transaktionskostnader, Offentlig upphandling, Relationsspecifika investeringar, Inkompletta kontrakt, Sökkostnader, Kontraktskostnader, Kontrollkostnader
language
Swedish
id
7615470
date added to LUP
2015-08-05 14:10:02
date last changed
2015-08-05 14:10:02
@misc{7615470,
 abstract   = {SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: Transaktionskostnader vid offentlig upphandling

Seminariedatum: 2015-06-04

Ämne/kurs: FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Saskia Grant, Isabelle Hvid, Elinor Magnusson och Andreas Nilsson

Handledare: Anna Thomasson

Nyckelord: Transaktionskostnader, Offentlig upphandling, Relationsspecifika investeringar, Inkompletta kontrakt, Sökkostnader, Kontraktskostnader, Kontrollkostnader

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka transaktionskostnader, i relationen mellan privat aktör och offentlig sektor, som påverkar den offentliga sektorns val av leverantör vid offentlig upphandling. 

Metod: Via en abduktiv ansats genomfördes en fallstudie där ett specifikt fall, relationen mellan Mätstickan och Region Skåne, tjänade som ett konkret exempel på den komplexitet i relationen studien önskade belysa. Genom semi-strukturerade intervjuer med de två aktörerna samt genom dokumentationsgranskning analyserades transaktionskostnader, kopplade till processen före, under och efter tilldelning av kontrakt, med ett egenkonstruerat analysverktyg baserat på Williamsons (1981) och Alchian & Allens (1974) teorier för att kunna dra slutsatser kring den offentliga sektorns val av leverantör.

Teoretiska perspektiv: Transaktionskostnadsteori (TCE) har kommit att bli den framträdande teorin gällande företags beslut kring vertikal integrering. Enligt TCE uppstår transaktionskostnader då företag väljer att utföra transaktioner med utomstående leverantörer istället för att producera en vara eller tjänst, och kostnaderna delas vanligen in i tre kategorier: Sökkostnader, Kontraktskostnader och Kontrollkostnader (Coase, 1937; Alchian & Allen, 1974). Williamson (1981) tilldelar transaktioner tre olika dimensioner: Graden av osäkerhet i kontraktsparternas prestationer, sannolikheten att transaktionen upprepas samt antalet relationsspecifika investeringar parterna emellan.

Empiri: Offentlig upphandling innebär att en myndighet eller annan offentlig verksamhet köper in en vara eller tjänst på en öppen marknad, och regleras av LoU (Kammarkollegiet, 2011). Vid offentlig upphandling förekommer flertalet transaktionskostnader före, under och efter tilldelning, i synnerhet på grund av relationsspecifika investeringar och inkompletta kontrakt. Då offentlig sektors val av privat aktör i hög grad är prisfokuserat är transaktionskostnader således ett intressant perspektiv att analysera. Fokus har kretsat kring hälso- och vårdsektorn i Sverige, då det kan anses vara en bred och representativ urvalsram, tillika en sektor som berör hela Sveriges befolkning. 

Resultat: Den transaktionskostnad som har störst inverkan på offentlig sektors val av privat aktör är den förväntade kontrollkostnaden, och risken för överklagan är den viktigaste faktorn i offentlig sektors bedömning av kontrollkostnadens förväntade storlek.},
 author    = {Magnusson, Elinor and Grant, Saskia and Hvid, Isabelle and Nilsson, Andreas},
 keyword   = {Transaktionskostnader,Offentlig upphandling,Relationsspecifika investeringar,Inkompletta kontrakt,Sökkostnader,Kontraktskostnader,Kontrollkostnader},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Transaktionskostnader vid Offentlig Upphandling},
 year     = {2015},
}