Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett osynligt förtryck? : en kritisk diskursanalys av språket i tre propositioner gällande ett svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Afghanistan

Johansson Östgård, Martina LU (2015) MRSG31 20142
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Den internationella militära insatsen i Afghanistan har sedan inledningen varit mycket
debatterad världen över. Inte minst i Sverige då regeringen redan under det inledande
året beslutade att ställa svensk militär personal till förfogande. Denna studie fokuseras
till en svensk kontext och till språket i tre propositioner vilka uttrycker regeringens
ståndpunkt gällande ett svenskt militärt bidrag till insatsen i Afghanistan under år 2001,
2008 samt 2014. Studien syftar till att med hjälp av Teun van Dijks metodologiska modell
för kritisk diskursanalys och Gayatri Chakravorty Spivaks teoretiska perspektiv
från essän ”Att rätta orätt” undersöka om, och i så fall hur, eventuella koloniala strukturer
kan spåras i det språk som återfinns... (More)
Den internationella militära insatsen i Afghanistan har sedan inledningen varit mycket
debatterad världen över. Inte minst i Sverige då regeringen redan under det inledande
året beslutade att ställa svensk militär personal till förfogande. Denna studie fokuseras
till en svensk kontext och till språket i tre propositioner vilka uttrycker regeringens
ståndpunkt gällande ett svenskt militärt bidrag till insatsen i Afghanistan under år 2001,
2008 samt 2014. Studien syftar till att med hjälp av Teun van Dijks metodologiska modell
för kritisk diskursanalys och Gayatri Chakravorty Spivaks teoretiska perspektiv
från essän ”Att rätta orätt” undersöka om, och i så fall hur, eventuella koloniala strukturer
kan spåras i det språk som återfinns i tre separata propositioner gällande ett
svenskt deltagande i en samlad internationell militär intervention i Afghanistan, samt se
huruvida dessa eventuella spår är tillräckliga för att reproducera en kolonial diskurs.
Genom en förberedande undersökning av propositionerna och därefter vidare analys av
språket i fyra återkommande huvudkategorier påvisas ett resultat som indikerar att det
finns enstaka spår av uttryck för ojämlika maktrelationer och koloniala strukturer i propositionernas
språkbruk, men inte tillräckliga för att konstatera en påtaglig risk för att
regeringspropositionerna reproducerar en kolonial diskurs. Ett resultat som öppnar upp
för en resultatbaserad diskussion angående FNs roll gällande humanitära interventioner,
så väl som det internationella samspelet i stort. Slutligen avslutas studien med ett stycke
för självreflektion och förslag på vidare studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson Östgård, Martina LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20142
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
7763199
date added to LUP
2015-09-18 15:39:16
date last changed
2015-09-18 15:39:16
@misc{7763199,
 abstract   = {Den internationella militära insatsen i Afghanistan har sedan inledningen varit mycket
debatterad världen över. Inte minst i Sverige då regeringen redan under det inledande
året beslutade att ställa svensk militär personal till förfogande. Denna studie fokuseras
till en svensk kontext och till språket i tre propositioner vilka uttrycker regeringens
ståndpunkt gällande ett svenskt militärt bidrag till insatsen i Afghanistan under år 2001,
2008 samt 2014. Studien syftar till att med hjälp av Teun van Dijks metodologiska modell
för kritisk diskursanalys och Gayatri Chakravorty Spivaks teoretiska perspektiv
från essän ”Att rätta orätt” undersöka om, och i så fall hur, eventuella koloniala strukturer
kan spåras i det språk som återfinns i tre separata propositioner gällande ett
svenskt deltagande i en samlad internationell militär intervention i Afghanistan, samt se
huruvida dessa eventuella spår är tillräckliga för att reproducera en kolonial diskurs.
Genom en förberedande undersökning av propositionerna och därefter vidare analys av
språket i fyra återkommande huvudkategorier påvisas ett resultat som indikerar att det
finns enstaka spår av uttryck för ojämlika maktrelationer och koloniala strukturer i propositionernas
språkbruk, men inte tillräckliga för att konstatera en påtaglig risk för att
regeringspropositionerna reproducerar en kolonial diskurs. Ett resultat som öppnar upp
för en resultatbaserad diskussion angående FNs roll gällande humanitära interventioner,
så väl som det internationella samspelet i stort. Slutligen avslutas studien med ett stycke
för självreflektion och förslag på vidare studier.},
 author    = {Johansson Östgård, Martina},
 keyword   = {Mänskliga rättigheter,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett osynligt förtryck? : en kritisk diskursanalys av språket i tre propositioner gällande ett svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Afghanistan},
 year     = {2015},
}