Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Efter sälj kommer solsken – eller? En empirisk studie av buyout-aktörers bestående värdeskapande i Sverige.

Luczak, Andreas LU ; Klackenberg, Karl LU ; Vilhelmsson, Carl-Johan LU and Österberg, Marcus LU (2015) FEKH89 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Författarna ämnar med denna studie att undersöka hur buyout-aktörers portföljbolag presterar efter avyttring. Studien ämnar utreda prestationen genom att studera finansiella nyckeltal kopplade till operativt värdeskapande.

Metod: En kvantitativ metod i form av en eventstudie med deduktiv ansats. Värdeutvecklingen efter buyout-aktörers utträde ur portföljbolag studeras under eventfönstret efter avyttring för att undersöka om över- eller underprestation sker mot ett framtaget branschsnitt. Slutligen görs flertalet statistiska tester för att urskilja eventuella signifikanta skillnader.

Teoretiskt perspektiv: Med avstamp i den deduktiva metoden utgår studien från tidigare forskares teorier värdeskapande i buyout-bolag och... (More)
Syfte: Författarna ämnar med denna studie att undersöka hur buyout-aktörers portföljbolag presterar efter avyttring. Studien ämnar utreda prestationen genom att studera finansiella nyckeltal kopplade till operativt värdeskapande.

Metod: En kvantitativ metod i form av en eventstudie med deduktiv ansats. Värdeutvecklingen efter buyout-aktörers utträde ur portföljbolag studeras under eventfönstret efter avyttring för att undersöka om över- eller underprestation sker mot ett framtaget branschsnitt. Slutligen görs flertalet statistiska tester för att urskilja eventuella signifikanta skillnader.

Teoretiskt perspektiv: Med avstamp i den deduktiva metoden utgår studien från tidigare forskares teorier värdeskapande i buyout-bolag och möjliggör jämförelser med tidigare forskning och uppsatser genom applicering av metodval från dessa.

Empiri: Data består av räkenskaper från portföljbolag ägda av medlemmar hos SVCA och är avyttrade mellan år 2004-2010. Detta tillsammans med räkenskaper från branschkonkurrenter samlats in för att undersöka värdeutveckling under det efterföljande eventfönstret.
Resultat: Studien visar på statistiskt signifikant överprestation i portföljbolag gentemot ett branschsnitt i de operationella nyckeltalen EBITDA-marginal samt avkastning på operativt kapital under eventfönstrets första period. Avseende förändring i nettoomsättning kunde inte någon överprestation säkerställas. Detta kunde inte heller göras för EBITDA-marginal eller avkastning på operativt kapital för kvarvarande perioder av eventfönstret. Under hela den undersökta perioden om tre år påvisades ingen signifikant över- eller underprestation avseende något av de tre nyckeltalen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Luczak, Andreas LU ; Klackenberg, Karl LU ; Vilhelmsson, Carl-Johan LU and Österberg, Marcus LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kvantitativ studie., Sverige, Överprestation, Buyout, Private Equity
language
Swedish
id
7766178
date added to LUP
2015-09-15 16:25:14
date last changed
2015-09-15 16:25:14
@misc{7766178,
 abstract   = {Syfte: Författarna ämnar med denna studie att undersöka hur buyout-aktörers portföljbolag presterar efter avyttring. Studien ämnar utreda prestationen genom att studera finansiella nyckeltal kopplade till operativt värdeskapande.

Metod: En kvantitativ metod i form av en eventstudie med deduktiv ansats. Värdeutvecklingen efter buyout-aktörers utträde ur portföljbolag studeras under eventfönstret efter avyttring för att undersöka om över- eller underprestation sker mot ett framtaget branschsnitt. Slutligen görs flertalet statistiska tester för att urskilja eventuella signifikanta skillnader.

Teoretiskt perspektiv: Med avstamp i den deduktiva metoden utgår studien från tidigare forskares teorier värdeskapande i buyout-bolag och möjliggör jämförelser med tidigare forskning och uppsatser genom applicering av metodval från dessa.

Empiri: Data består av räkenskaper från portföljbolag ägda av medlemmar hos SVCA och är avyttrade mellan år 2004-2010. Detta tillsammans med räkenskaper från branschkonkurrenter samlats in för att undersöka värdeutveckling under det efterföljande eventfönstret.
Resultat: Studien visar på statistiskt signifikant överprestation i portföljbolag gentemot ett branschsnitt i de operationella nyckeltalen EBITDA-marginal samt avkastning på operativt kapital under eventfönstrets första period. Avseende förändring i nettoomsättning kunde inte någon överprestation säkerställas. Detta kunde inte heller göras för EBITDA-marginal eller avkastning på operativt kapital för kvarvarande perioder av eventfönstret. Under hela den undersökta perioden om tre år påvisades ingen signifikant över- eller underprestation avseende något av de tre nyckeltalen.},
 author    = {Luczak, Andreas and Klackenberg, Karl and Vilhelmsson, Carl-Johan and Österberg, Marcus},
 keyword   = {Kvantitativ studie.,Sverige,Överprestation,Buyout,Private Equity},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Efter sälj kommer solsken – eller? En empirisk studie av buyout-aktörers bestående värdeskapande i Sverige.},
 year     = {2015},
}