Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

E-lojalitet för heminrednings- och möbelbranschen

Sjögren, Mimmi LU ; Olin, Joakim LU and Larsson, Camilla LU (2015) FEKH29 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att ur ett konsumentperspektiv skapa en djupare förståelse för vilka företagsrelaterade faktorer som kan leda till kundlojalitet inom heminrednings- och möbelbranschen på internet. Vår uppsats teoretiska referensram grundar sig i teorier som består av modeller och begrepp knutna till lojalitet, kundnöjdhet, förtroende och engagemang.Uppsatsens empiri består av erhållna svar från tolv semistrukturerade intervjuer med respondenter i åldrarna 23-30 år. Vi har utifrån vårt teoretiska ramverk i samband med uppsatsens empiri kommit fram till att leveranstid, kundservice och produktinformation kan vara lojalitetsskapande faktorer för heminrednings- och möbelbranschen på internet för studiens deltagare
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjögren, Mimmi LU ; Olin, Joakim LU and Larsson, Camilla LU
supervisor
organization
alternative title
E-loyalty for the interior design and furniture industry
course
FEKH29 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
företagsrelaterade faktorer., relativ attityd, E-lojalitet, heminrednings- och möbelbranschen, återköpsbeteende
language
Swedish
id
7766362
date added to LUP
2015-08-27 11:23:57
date last changed
2015-08-27 11:23:57
@misc{7766362,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att ur ett konsumentperspektiv skapa en djupare förståelse för vilka företagsrelaterade faktorer som kan leda till kundlojalitet inom heminrednings- och möbelbranschen på internet. Vår uppsats teoretiska referensram grundar sig i teorier som består av modeller och begrepp knutna till lojalitet, kundnöjdhet, förtroende och engagemang.Uppsatsens empiri består av erhållna svar från tolv semistrukturerade intervjuer med respondenter i åldrarna 23-30 år. Vi har utifrån vårt teoretiska ramverk i samband med uppsatsens empiri kommit fram till att leveranstid, kundservice och produktinformation kan vara lojalitetsskapande faktorer för heminrednings- och möbelbranschen på internet för studiens deltagare},
 author    = {Sjögren, Mimmi and Olin, Joakim and Larsson, Camilla},
 keyword   = {företagsrelaterade faktorer.,relativ attityd,E-lojalitet,heminrednings- och möbelbranschen,återköpsbeteende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {E-lojalitet för heminrednings- och möbelbranschen},
 year     = {2015},
}