Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vård- och omsorgsdidaktisk kommunikation med hjälp av interaktiva medier

Rosqvist, Monica LU (2015) PEDK01 20151
Education
Abstract (Swedish)
Sveriges kommuner och landsting har fått i uppdrag att starta projekt för att nationen skall bli ledande i IT i ett kommande informations- och kunskapssamhälle. Inom vården används tekniska hjälpmedel alltmer för övervakning i hemmet och internet används för dokumentation, vårdplanering, rådgivning mm.
Denna undersökning granskar i första hand: Hur hälsovetare och sjuksköterskor i E-hälsans regi använder interaktiva medier och hur representanterna har förändrat sin pedagogiska ansats, för att medborgaren skall få möjlighet att ”bli sin egen lärare”, enligt regeringens intentioner.
Intervjupersonerna i studien arbetar med IT-stöd och vänder sig till människor i olika åldrar. Med hjälp av en intervjuguide och temafrågorna har en bild av... (More)
Sveriges kommuner och landsting har fått i uppdrag att starta projekt för att nationen skall bli ledande i IT i ett kommande informations- och kunskapssamhälle. Inom vården används tekniska hjälpmedel alltmer för övervakning i hemmet och internet används för dokumentation, vårdplanering, rådgivning mm.
Denna undersökning granskar i första hand: Hur hälsovetare och sjuksköterskor i E-hälsans regi använder interaktiva medier och hur representanterna har förändrat sin pedagogiska ansats, för att medborgaren skall få möjlighet att ”bli sin egen lärare”, enligt regeringens intentioner.
Intervjupersonerna i studien arbetar med IT-stöd och vänder sig till människor i olika åldrar. Med hjälp av en intervjuguide och temafrågorna har en bild av uppdragets utformning och informanternas didaktiska förhållningssätt som folkbildare eller guide i mötet med medborgaren växt fram och där ett reflekterande förhållningssätt och samtalsprocess har en avgörande betydelse.
Det begränsade materialet visar, att det är unga som hänvisas till webbsidan för att få mer information men också att det är unga som läst på webben och vill ha sina kunskaper vidimerade. Vidare så är det föräldrar och då i första hand invandrare samt äldre som hänvisas till annan vårdnivå och får hjälp bland annat genom att tider bokas. Genom olika demokratiska projekt som folkhälsopengarna finansierar har även äldre medborgare fått en chans att hänga med den informationstekniska utvecklingen. Det fanns också vårdtagare som inte alltid blev motiverad att följa råd om egenvård. Möjligen kan orsaken bero på mindre tydligt pedagogiskt ledarskap, men det får en ny studie avgöra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosqvist, Monica LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kommunikation: IKT: Hälsovetare och Sjuksköterska: Folkhälsa: Sjukvårdsupplysning: Pedagogiskt ledarskap
language
Swedish
id
7766893
date added to LUP
2015-08-31 09:21:37
date last changed
2015-08-31 09:21:37
@misc{7766893,
 abstract   = {Sveriges kommuner och landsting har fått i uppdrag att starta projekt för att nationen skall bli ledande i IT i ett kommande informations- och kunskapssamhälle. Inom vården används tekniska hjälpmedel alltmer för övervakning i hemmet och internet används för dokumentation, vårdplanering, rådgivning mm.
Denna undersökning granskar i första hand: Hur hälsovetare och sjuksköterskor i E-hälsans regi använder interaktiva medier och hur representanterna har förändrat sin pedagogiska ansats, för att medborgaren skall få möjlighet att ”bli sin egen lärare”, enligt regeringens intentioner.
Intervjupersonerna i studien arbetar med IT-stöd och vänder sig till människor i olika åldrar. Med hjälp av en intervjuguide och temafrågorna har en bild av uppdragets utformning och informanternas didaktiska förhållningssätt som folkbildare eller guide i mötet med medborgaren växt fram och där ett reflekterande förhållningssätt och samtalsprocess har en avgörande betydelse.
Det begränsade materialet visar, att det är unga som hänvisas till webbsidan för att få mer information men också att det är unga som läst på webben och vill ha sina kunskaper vidimerade. Vidare så är det föräldrar och då i första hand invandrare samt äldre som hänvisas till annan vårdnivå och får hjälp bland annat genom att tider bokas. Genom olika demokratiska projekt som folkhälsopengarna finansierar har även äldre medborgare fått en chans att hänga med den informationstekniska utvecklingen. Det fanns också vårdtagare som inte alltid blev motiverad att följa råd om egenvård. Möjligen kan orsaken bero på mindre tydligt pedagogiskt ledarskap, men det får en ny studie avgöra.},
 author    = {Rosqvist, Monica},
 keyword   = {Kommunikation: IKT: Hälsovetare och Sjuksköterska: Folkhälsa: Sjukvårdsupplysning: Pedagogiskt ledarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vård- och omsorgsdidaktisk kommunikation med hjälp av interaktiva medier},
 year     = {2015},
}