Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Oro och osäkerhet : om hur barns skärmanvändning påverkar föräldrar

Freiding, Lina LU (2015) MKVK04 20151
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Barns användning av digitala medier ökar för varje år som går. Denna studie försöker besvara vilken inställning föräldrar har till barns medieanvändning och vilka förklaringar som kan ligga bakom denna inställning.
Det empiriska underlaget till studien består av fem intervjuer, samtliga informanter hade minst två barn, i åldrarna 5-17 år. Det mest angelägna som framkom under intervjuerna var att informanterna upplever många negativa känslor inför barnens medieanvändning. Föräldrarna menar bland annat att barnen blir stillasittande, distanserade och mindre kreativa av skärmanvändningen. De negativa känslor som föräldrarna upplever hanterar de på olika vis, men gemensamt är att de vill kontrollera och begränsa sina barn i deras... (More)
Barns användning av digitala medier ökar för varje år som går. Denna studie försöker besvara vilken inställning föräldrar har till barns medieanvändning och vilka förklaringar som kan ligga bakom denna inställning.
Det empiriska underlaget till studien består av fem intervjuer, samtliga informanter hade minst två barn, i åldrarna 5-17 år. Det mest angelägna som framkom under intervjuerna var att informanterna upplever många negativa känslor inför barnens medieanvändning. Föräldrarna menar bland annat att barnen blir stillasittande, distanserade och mindre kreativa av skärmanvändningen. De negativa känslor som föräldrarna upplever hanterar de på olika vis, men gemensamt är att de vill kontrollera och begränsa sina barn i deras skärmanvändning.
Analys av empiri genomfördes främst med hjälp av Stanley Cohens teorier kring moralpanik samt Anthony Giddens teorier om expertsystem.
Syftet med studien har varit att studera föräldrars förhållningssätt gällande barns medieanvändning samt hur detta påverkar föräldrars känslor och agerande. Vad är det föräldrar är oroliga över och hur tar sig denna oro uttryck, gällande barns användning av digitala medier? Hur påverkas föräldrar av mediernas rapportering kring barn och medieanvändning?
Föräldrars förhållningssätt gällande sina barn medieanvändning är att den måste begränsas och kontrolleras. Den oro föräldrarna upplever kretsar kring inaktivitet, asocialitet samt en rädsla för att barnen ska bli lurade i den uppkopplade världen. Föräldrar försöker tygla sin oro och ta sitt föräldraansvar genom att införa regler och bestämmelser om vad och när barnen får använda sig av skärmar. Det finns ingen entydig expertis som säger hur föräldrarna bör agera, därför har de svårt att motivera sin inställning, vilket leder till att varken barn eller föräldrar är nöjda med situationen. Det som påverkar föräldrar att styra upp eller släppa på sina regler är i mångt och mycket mediernas rapportering av skeendet. Larmar medierna, sätter föräldrarna upp strängare gränser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Freiding, Lina LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7791616
date added to LUP
2015-08-31 12:54:54
date last changed
2015-08-31 12:54:54
@misc{7791616,
 abstract   = {Barns användning av digitala medier ökar för varje år som går. Denna studie försöker besvara vilken inställning föräldrar har till barns medieanvändning och vilka förklaringar som kan ligga bakom denna inställning.
 Det empiriska underlaget till studien består av fem intervjuer, samtliga informanter hade minst två barn, i åldrarna 5-17 år. Det mest angelägna som framkom under intervjuerna var att informanterna upplever många negativa känslor inför barnens medieanvändning. Föräldrarna menar bland annat att barnen blir stillasittande, distanserade och mindre kreativa av skärmanvändningen. De negativa känslor som föräldrarna upplever hanterar de på olika vis, men gemensamt är att de vill kontrollera och begränsa sina barn i deras skärmanvändning.
 Analys av empiri genomfördes främst med hjälp av Stanley Cohens teorier kring moralpanik samt Anthony Giddens teorier om expertsystem.
 Syftet med studien har varit att studera föräldrars förhållningssätt gällande barns medieanvändning samt hur detta påverkar föräldrars känslor och agerande. Vad är det föräldrar är oroliga över och hur tar sig denna oro uttryck, gällande barns användning av digitala medier? Hur påverkas föräldrar av mediernas rapportering kring barn och medieanvändning?
 Föräldrars förhållningssätt gällande sina barn medieanvändning är att den måste begränsas och kontrolleras. Den oro föräldrarna upplever kretsar kring inaktivitet, asocialitet samt en rädsla för att barnen ska bli lurade i den uppkopplade världen. Föräldrar försöker tygla sin oro och ta sitt föräldraansvar genom att införa regler och bestämmelser om vad och när barnen får använda sig av skärmar. Det finns ingen entydig expertis som säger hur föräldrarna bör agera, därför har de svårt att motivera sin inställning, vilket leder till att varken barn eller föräldrar är nöjda med situationen. Det som påverkar föräldrar att styra upp eller släppa på sina regler är i mångt och mycket mediernas rapportering av skeendet. Larmar medierna, sätter föräldrarna upp strängare gränser.},
 author    = {Freiding, Lina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oro och osäkerhet : om hur barns skärmanvändning påverkar föräldrar},
 year     = {2015},
}