Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fara för trichotecener i spannmål?

Olsson, My LU (2015) MVEK03 20152
Studies in Environmental Science
Abstract
The process of how a maximum level is created for mycotoxins in the European Union is described here. The focus is on the mycotoxin T-2/HT-2 that is formed by Fusarium, a fungus that infects grains. T-2/HT-2 has been an issue for a long time without having a maximum level. This literature study will give an overview of how the process of creating a maximum level works.

Risk analysis is the name of the process that investigates if a maximum level has to be set. The risk analysis contains several steps. One step is called hazard characterization. Here is the critical effect decided and by using the statistical method BMD a TDI of 100 ng was set for T-2/HT-2. The next step is the exposure assessment and the highest intake level within the... (More)
The process of how a maximum level is created for mycotoxins in the European Union is described here. The focus is on the mycotoxin T-2/HT-2 that is formed by Fusarium, a fungus that infects grains. T-2/HT-2 has been an issue for a long time without having a maximum level. This literature study will give an overview of how the process of creating a maximum level works.

Risk analysis is the name of the process that investigates if a maximum level has to be set. The risk analysis contains several steps. One step is called hazard characterization. Here is the critical effect decided and by using the statistical method BMD a TDI of 100 ng was set for T-2/HT-2. The next step is the exposure assessment and the highest intake level within the 95 % percentile was discovered to be 91 ng. In the risk characterization the TDI was regarded as safe because it was not exceeded by any individual in the exposure assessment. The last step is called risk management and it was decided that no maximum level needs to be set but a recommendation on how the treatment of T-2/HT-2 needs to be developed.

My conclusion is that it is not T-2/HT-2 itself that is hazardous but probably the total toxicity in the specific food. There is lack of data for vegan and vegetarian exposure that perhaps eat more grains than others and at the same time they are exposed for the total toxicity. It could be beneficial for the risk manager to take into consideration an ecological point of view in its assessment and not only a socioeconomic one. The toxic effect could be minimized in a sustainable way and the risk manager can contribute by sending a request to Efsa in that direction. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Fara för trichotecener i spannmål?
med fokus på T-2/HT-2

Det går att undvika bekämpningsmedel i våra livsmedel eftersom det finns ekologiskt odlade livsmedel. Däremot går det inte att undvika mykotoxiner.
De bildas av svampar. I spannmål påträffas bland annat mykotoxinet T-2/HT-2 som tillhör mykotoxingruppen trichotecener och kommer från svampsläktet Fusarium. Riskanalys är den vedertagna metoden som avgör i vilken halt ett mykotoxin är farligt för människor. Genom att följa denna process med fokus på T-2/HT-2 går det att skapa en förståelse kring hur riskbilden ser ut för mykotoxiner i EU.

Riskanalysen består av riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation. Efsa är det EU-organ som har ansvar för riskbedömningen. I den ska... (More)
Fara för trichotecener i spannmål?
med fokus på T-2/HT-2

Det går att undvika bekämpningsmedel i våra livsmedel eftersom det finns ekologiskt odlade livsmedel. Däremot går det inte att undvika mykotoxiner.
De bildas av svampar. I spannmål påträffas bland annat mykotoxinet T-2/HT-2 som tillhör mykotoxingruppen trichotecener och kommer från svampsläktet Fusarium. Riskanalys är den vedertagna metoden som avgör i vilken halt ett mykotoxin är farligt för människor. Genom att följa denna process med fokus på T-2/HT-2 går det att skapa en förståelse kring hur riskbilden ser ut för mykotoxiner i EU.

Riskanalysen består av riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation. Efsa är det EU-organ som har ansvar för riskbedömningen. I den ska ett tolererbart dagligt intag (TDI) bestämmas. Det är den halt en människa kan inta utan att drabbas av en negativ hälsoeffekt. Sedan ska exponeringshalten bestämmas. Den utgår från koncentrationen i livsmedlen och våra konsumtionsvanor. Till sist jämförs TDI- värdet med exponeringshalten. Riskhanteraren, den Europeiska kommissionens uppgift är att bedöma om ett gränsvärde ska bli tillsatt. De bedömer att inget gränsvärde behövs eftersom exponeringsdosen inte överstiger TDI-värdet. Däremot behöver toxinet övervakas och förebyggande åtgärder behöver utvecklas. Riskkommunikationen handlar om kommunikationen mellan hanteraren, bedömaren och andra berörda intressenter.

Den här riskanalysen grundar sig på bristfälliga studier och djurförsök. Äldre konsumtionsdata har använts och det saknas förebyggande åtgärder att begränsa förekomsten av T-2/HT-2. Riskanalysen innefattar både ett antal djurförsök och dietundersökningar vilket är omfattande och resurskrävande. Det finns även ett flertal mykotoxiner som inte har genomgått en riskanalys. Följdaktligen så verkar inte EU ha kontroll över riskbilden gällande mykotoxiner.

Eftersom det finns fler toxiner än T-2/HT-2 i spannmål borde den totala toxiciteten vara mer relevant att undersöka. Forskning har utvecklat en metod att mäta den totala toxiciteten. Ett fokus på den totala toxiciteten istället för enskilda toxin hade antagligen medfört ett gränsvärde. Ett ekologiskt perspektiv saknas vid bedömningen av ett gränsvärde. Däremot finns ett ekonomiskt och socialt perspektiv inberäknat. Forskning har exempelvis påvisat att det kan finnas lägre förekomst fusariumtoxiner i ekologiska produkter samt att toxinerna är av mindre toxicitet. Om ökad forskning kunde genomföras inom detta område kan det också medföra förebyggande åtgärder. Detta skulle inte bara medföra bättre livsmedelssäkerhet utan även en livsmedelsförsörjning som är ekologiskt hållbar i framtiden.

Handledare: Eva Jonsson
Examensarbete 15 hp i miljö och hälsoskydd, 2015
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, My LU
supervisor
organization
alternative title
- med fokus på T-2 och HT-2
course
MVEK03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mykotoxin, Trichotecener, T-2, HT-2, Spannmål, Toxin, EU, Efsa, Europeiska kommissionen, Riskanalys
language
Swedish
id
8167534
date added to LUP
2015-11-09 10:57:14
date last changed
2015-11-09 10:57:14
@misc{8167534,
 abstract   = {The process of how a maximum level is created for mycotoxins in the European Union is described here. The focus is on the mycotoxin T-2/HT-2 that is formed by Fusarium, a fungus that infects grains. T-2/HT-2 has been an issue for a long time without having a maximum level. This literature study will give an overview of how the process of creating a maximum level works. 

Risk analysis is the name of the process that investigates if a maximum level has to be set. The risk analysis contains several steps. One step is called hazard characterization. Here is the critical effect decided and by using the statistical method BMD a TDI of 100 ng was set for T-2/HT-2. The next step is the exposure assessment and the highest intake level within the 95 % percentile was discovered to be 91 ng. In the risk characterization the TDI was regarded as safe because it was not exceeded by any individual in the exposure assessment. The last step is called risk management and it was decided that no maximum level needs to be set but a recommendation on how the treatment of T-2/HT-2 needs to be developed. 

My conclusion is that it is not T-2/HT-2 itself that is hazardous but probably the total toxicity in the specific food. There is lack of data for vegan and vegetarian exposure that perhaps eat more grains than others and at the same time they are exposed for the total toxicity. It could be beneficial for the risk manager to take into consideration an ecological point of view in its assessment and not only a socioeconomic one. The toxic effect could be minimized in a sustainable way and the risk manager can contribute by sending a request to Efsa in that direction.},
 author    = {Olsson, My},
 keyword   = {Mykotoxin,Trichotecener,T-2,HT-2,Spannmål,Toxin,EU,Efsa,Europeiska kommissionen,Riskanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fara för trichotecener i spannmål?},
 year     = {2015},
}