Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur presenteras en sjuksköterska egentligen?

Karlsson, Malin LU and Wu, Kathy LU (2015) SKDK02 20151
Department of Strategic Communication
Abstract
This study is based on the gender gap in the swedish nursing programs which gives a direct effect of the gender gap at the workplaces. This study examines how universities use their websites along side with communication and identification methods to make their student body more gender-equal in traditionally genderd occupations. If they do, does it have an impact on the actual student body? Four out of the five examined universities have a policy saying they want to decrease the gap between female and male students. The results are based on a qualitative text analysis and a semiotic analysis of the websites’ use of pictures. The results show that there does not seem to be a connection between the websites designs and the gender of the... (More)
This study is based on the gender gap in the swedish nursing programs which gives a direct effect of the gender gap at the workplaces. This study examines how universities use their websites along side with communication and identification methods to make their student body more gender-equal in traditionally genderd occupations. If they do, does it have an impact on the actual student body? Four out of the five examined universities have a policy saying they want to decrease the gap between female and male students. The results are based on a qualitative text analysis and a semiotic analysis of the websites’ use of pictures. The results show that there does not seem to be a connection between the websites designs and the gender of the applicants of the nursing programs. Further studies are to be made to determine the actual cause and solution of the gender-gap in the nursing programs and profession. (Less)
Abstract (Swedish)
Studiens bakgrund baseras på den snedfördelade representationen av könen vid svenska sjuksköterskeutbildningar. Könssegregationen vid utbildningarna ger en direkt effekt på hur fördelningen mellan könen blir på arbetsplatserna. Denna studie syftar till att undersöka hur universiteten använder sina hemsidor i syfte att skapa en mer jämställd studentkår med hjälp av kommunikations- och identifieringsmetoder. Om de gör det, har det en inverkan på den faktiska studentkåren? Fyra av de fem undersökta universiteten har en policy som säger att de vill minska klyftan mellan kvinnliga och manliga studenter. Resultaten bygger på en kvalitativ textanalys av hemsidornas innehåll och en semiotisk analys av hemsidornas användning av bilder. Resultaten... (More)
Studiens bakgrund baseras på den snedfördelade representationen av könen vid svenska sjuksköterskeutbildningar. Könssegregationen vid utbildningarna ger en direkt effekt på hur fördelningen mellan könen blir på arbetsplatserna. Denna studie syftar till att undersöka hur universiteten använder sina hemsidor i syfte att skapa en mer jämställd studentkår med hjälp av kommunikations- och identifieringsmetoder. Om de gör det, har det en inverkan på den faktiska studentkåren? Fyra av de fem undersökta universiteten har en policy som säger att de vill minska klyftan mellan kvinnliga och manliga studenter. Resultaten bygger på en kvalitativ textanalys av hemsidornas innehåll och en semiotisk analys av hemsidornas användning av bilder. Resultaten visar att det inte verkar finnas en koppling mellan hemsidornas design och könstillhörighet av de sökande till sjuksköterskeutbildningen. Ytterligare studier behövs göras för att fastställa den verkliga orsaken och fördjupa förståelsen av könssegregationen vid de grundläggande sjuksköterskeprogrammen och på arbetsplatserna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8411919,
 abstract   = {This study is based on the gender gap in the swedish nursing programs which gives a direct effect of the gender gap at the workplaces. This study examines how universities use their websites along side with communication and identification methods to make their student body more gender-equal in traditionally genderd occupations. If they do, does it have an impact on the actual student body? Four out of the five examined universities have a policy saying they want to decrease the gap between female and male students. The results are based on a qualitative text analysis and a semiotic analysis of the websites’ use of pictures. The results show that there does not seem to be a connection between the websites designs and the gender of the applicants of the nursing programs. Further studies are to be made to determine the actual cause and solution of the gender-gap in the nursing programs and profession.},
 author    = {Karlsson, Malin and Wu, Kathy},
 keyword   = {Gender and education,strategic communication,identification,storytelling,gender,universities communication,choice of education,academic websites,digital communication,genus och utbildningsval,Strategisk kommunikation,Identitetsskapande,Könsroller,Lärosätens kommunikation,akademiska hemsidor,digital kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur presenteras en sjuksköterska egentligen?},
 year     = {2015},
}