Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Företag med mångfald på agendan

Svensson Wigerfelt, Sanna LU and Shenge, Sarah LU (2015) KSKK01 20141
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Företag med mångfald på agendan – en studie om hur 10 företag i Sverige framställer mångfald.

Institution: Institutionen för Service Management vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet

Författare: Sarah Shenge och Sanna Wigerfelt

Handledare: Fredrik Nilsson

Nyckelord: Mångfald, mångfaldsarbete, diskurser, möjligheter, utmaningar.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur mångfaldsarbete diskursivt formuleras av olika företag som arbetar med mångfald.

Frågeställningar:
1. Hur definieras och motiveras mångfald av några företag i Sverige som uppger sig arbeta med mångfald?
2. Vilka möjligheter och utmaningar med mångfaldsarbete beskrivs av de valda företagen?

Metod: Studien är av... (More)
Titel: Företag med mångfald på agendan – en studie om hur 10 företag i Sverige framställer mångfald.

Institution: Institutionen för Service Management vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet

Författare: Sarah Shenge och Sanna Wigerfelt

Handledare: Fredrik Nilsson

Nyckelord: Mångfald, mångfaldsarbete, diskurser, möjligheter, utmaningar.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur mångfaldsarbete diskursivt formuleras av olika företag som arbetar med mångfald.

Frågeställningar:
1. Hur definieras och motiveras mångfald av några företag i Sverige som uppger sig arbeta med mångfald?
2. Vilka möjligheter och utmaningar med mångfaldsarbete beskrivs av de valda företagen?

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär. Empirin består av semistrukturerade djupintervjuer och dokumentstudier som sedan har analyserats med hjälp av primärt diskursanalys. Djupintervjuerna är med tre chefer och dokumenten berör tio företag som arbetar med mångfald.

Slutsatser: Studien visar att de tio företagen definierar mångfaldsbegreppet på lite olika sätt och är en flytande signifikant. Företagen använder olika nodalpunkter i diskurserna om mångfald. Även om många av företagen har ett omfattande mångfaldsbegrepp så finns tendensen att betoningen hos majoriteten av företagen läggs på kön, etnicitet och i viss mån ålder. Detta kan få den konsekvensen att företagen enbart arbetar gentemot dessa grupper och i praktiken inte andra grupper. Då företagen lyfter fram sitt mångfaldsarbete på hemsidor och i planer betonas diskurser av att företaget ska ”spegla samhället”, vilket framförs av i stort sett samtliga företag. Om företaget speglar samhället så leder det till ”ökad lönsamhet”, vilket är den dominerande diskursen, och till att man blir en ”attraktiv arbetsgivare” vilket framställs som positivt när man ”konkurrerar om arbetskraft och marknadsandelar”. Detta framhävs också i intervjuerna där motiveringen primärt för mångfald och mångfaldsarbete anges som ”affärsnytta”. Detta är en viktigt nodalpunkt för alla tio företagen. Någon fokus på ”rättvisa” för traditionellt undertryckta grupper och ett maktperspektiv finns inte eller är nedtonat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson Wigerfelt, Sanna LU and Shenge, Sarah LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om hur 10 företag i Sverige framställer mångfald
course
KSKK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mångfaldsarbete, mångfald, diskurser, möjligheter, utmaningar
language
Swedish
id
8499698
date added to LUP
2016-01-04 13:20:35
date last changed
2017-10-31 10:04:03
@misc{8499698,
 abstract   = {Titel: Företag med mångfald på agendan – en studie om hur 10 företag i Sverige framställer mångfald.

Institution: Institutionen för Service Management vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet

Författare: Sarah Shenge och Sanna Wigerfelt

Handledare: Fredrik Nilsson

Nyckelord: Mångfald, mångfaldsarbete, diskurser, möjligheter, utmaningar.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur mångfaldsarbete diskursivt formuleras av olika företag som arbetar med mångfald.

Frågeställningar:
1. Hur definieras och motiveras mångfald av några företag i Sverige som uppger sig arbeta med mångfald?
2. Vilka möjligheter och utmaningar med mångfaldsarbete beskrivs av de valda företagen?

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär. Empirin består av semistrukturerade djupintervjuer och dokumentstudier som sedan har analyserats med hjälp av primärt diskursanalys. Djupintervjuerna är med tre chefer och dokumenten berör tio företag som arbetar med mångfald.

Slutsatser: Studien visar att de tio företagen definierar mångfaldsbegreppet på lite olika sätt och är en flytande signifikant. Företagen använder olika nodalpunkter i diskurserna om mångfald. Även om många av företagen har ett omfattande mångfaldsbegrepp så finns tendensen att betoningen hos majoriteten av företagen läggs på kön, etnicitet och i viss mån ålder. Detta kan få den konsekvensen att företagen enbart arbetar gentemot dessa grupper och i praktiken inte andra grupper. Då företagen lyfter fram sitt mångfaldsarbete på hemsidor och i planer betonas diskurser av att företaget ska ”spegla samhället”, vilket framförs av i stort sett samtliga företag. Om företaget speglar samhället så leder det till ”ökad lönsamhet”, vilket är den dominerande diskursen, och till att man blir en ”attraktiv arbetsgivare” vilket framställs som positivt när man ”konkurrerar om arbetskraft och marknadsandelar”. Detta framhävs också i intervjuerna där motiveringen primärt för mångfald och mångfaldsarbete anges som ”affärsnytta”. Detta är en viktigt nodalpunkt för alla tio företagen. Någon fokus på ”rättvisa” för traditionellt undertryckta grupper och ett maktperspektiv finns inte eller är nedtonat.},
 author    = {Svensson Wigerfelt, Sanna and Shenge, Sarah},
 keyword   = {mångfaldsarbete,mångfald,diskurser,möjligheter,utmaningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företag med mångfald på agendan},
 year     = {2015},
}